Kajbʼel Kawbʼil, aju at toj tqʼabʼ Mesías, tuʼn Jehová tuʼn tkubʼ t-saqin tbʼi, tuʼn tkubʼ tnajsaʼn nya bʼaʼn ex tuʼn tkyaj toj qʼanchaʼl qa a at toklen tuʼn tkawin

AJU mankbʼil, moqa último, uʼj tkuʼx toj Tuʼjil Tyol Dios —aju Apocalipsis moqa Revelación— in tzaj tqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj kykyaqil xjal. A apóstol Juan kubʼ tzʼibʼente. Toj uʼj lu tkuʼx nim (bʼampo) yol toj aju tzaj yekʼun te apóstol Juan ik tzeʼn toj witzikʼ ex aʼyeju yol lu in japun bʼaj kywiʼ aj tjapun bʼaj twiʼ aju in kubʼ t-ximen Jehová tuʼn tbʼant tuʼn.

Toj tnejel yekʼbʼil, in xi tqʼuqbʼaʼn Jesús, aju otaq jaw anqʼin, kykʼuʼj junjun kʼloj okslal (nimel) ex in chex tkawin. Toj juntl, in tzaj yekʼun tqʼuqbʼil Dios toj kyaʼj ex qe tbʼinchbʼen aʼyeju xewbʼajqe in jaw kynimsaʼn Jehová.

Toj ambʼil jatumel chʼixtaq tjapun bʼaj twiʼ t-xim Dios, in tzaj qʼoʼn jun uʼj bʼaltzʼiʼn te tal Ẍneʼl, moqa Rit, (Jesucristo) aju tok wuq sey tiʼj. Aj kyjaw tjaqoʼn qeju kyaje tnejel sey, in che etz yekʼun kyaje chej kyukʼex chejil kyibʼaj. Aju tnejel in tzaj yekʼun, a Jesús aju o txi qʼoʼn toklen te Ajkawil ex tjax tibʼaj jun chej saq tiʼj. Aʼyetzen oxetl chejil junxitl kyilbʼilal kychej, ex in che kubʼ qʼoʼn te techel qʼoj, waʼyij ex txʼuʼj yabʼil, a jlu in bʼaj twitz Txʼotxʼ jaʼlo (jaʼla) aju chʼix tkubʼ najsaʼn. Aj tjaqet twuqin sey, in qʼajqʼojin wuq maj tqʼajqʼajel twiʼ chun (trompeta), aju in tzaj tyekʼun qʼamabʼil kysentens xjal kbʼel tqʼoʼn Dios. Aj tbʼaj jlu, in tzajtl wuq kʼixbʼisabʼil, moqa yekʼbʼil tiʼj tqʼoj Dios.

Aj tbʼaj jlu, in nok tqʼoʼn twitz Juan tiʼj titzʼjlen jun tal qʼa, aju in kubʼ qʼoʼn te techel aj t-xi tzyet tuʼn tkawin tKawbʼil Dios toj kyaʼj. In nok jun qʼoj, in netz lajoʼn Satanás ex qe t-anjel toj kyaʼj ex in che kutz xoʼn twitz Txʼotxʼ. In bʼinjtz jun tqʼajqʼajel wibʼaj aju in tqʼamaʼn: «Bʼekʼbʼil kywitze aqeye najl twitz txʼotxʼ». ¿Tiquʼn? Tuʼnju ojtzqiʼn tuʼn Tajaw il qa naq chʼin ambʼil atx te ex at nim tqʼoj (Apocalipsis 12:12).

In qʼanchaʼlix juntl maj Jesús toj kyaʼj ik tzeʼn jun tal rit kyukʼex 144.000 xjal ateʼk ttxlaj, aʼyeju o che jaw jyoʼn «ex che kawil tukʼil». Atz toj Apocalipsis in nel qnikʼ qa in che jaw jyoʼn 144.000 xjal twitz Txʼotxʼ, ex qa ax ikx tyajil xuʼj qe aju in yolin Génesis 3:15 tiʼj (Apocalipsis 14:1; 20:6).

Yajxitl, in nok kychmon kyibʼ kawil twitz Txʼotxʼ toj Armagedón, moqa tuʼn «kyqʼojin tiʼj Dios tuj jun qʼij maʼ toklen, aju Dios at tipumal tuʼn tbʼant tkyaqil tuʼn», ex in cheʼx qʼojil tiʼjju tjax tibʼaj chej saq tiʼj, a Jesús, ex kyiʼj qe t-anjel toj kyaʼj. ¿Tiʼ in bʼaj toj qʼoj lu? In che kubʼ najsaʼn kawil twitz Txʼotxʼ ex in nokx jupuʼn Satanás. In kawin Jesús kyukʼix 144.000 tibʼaj Txʼotxʼ toj mil abʼqʼi, ex aj tkubʼ bʼaj mil abʼqʼi, ax ikx kbʼel najsaʼn Satanás (Apocalipsis 16:14; 20:4).

¿Tiʼ kbʼantel tuʼn tKawbʼil Jesucristo kye tbʼanel xjal toj Mil abʼqʼi? Kubʼ ttzʼibʼen apóstol Juan jlu: «Ex kʼelel t-suʼn Dios taʼl kywitz kykyaqil; ex mintiʼtl kamik, ex mintiʼtl bʼis, ex mintiʼtl oqʼel, ex mintiʼtl kʼixkʼoj; porque aqeju at tnejel ma che naj» (Apocalipsis 21:4). Ikju, ¡kʼokel juntl maj Txʼotxʼ te jun tbʼanel najbʼil!

Iktzen tten, in tzaj tbʼajsaʼn uʼj te Apocalipsis aju tqanil tkuʼx toj Tyol Dios: aju qa kajbʼel kawbʼil at toj tqʼabʼ Mesías tuʼn Jehová tuʼn tkubʼ t-saqin tbʼi ex tuʼn tkyaj toj qʼanchaʼl te jun majx qa oʼkx te at toklen tuʼn tkawin.

(Atz xjatz iqʼet toj uʼj te Apocalipsis.)