Kubʼ ttzʼibʼen Santiago, Pedro, Juan ex Judas qe uʼj tuʼn tok kyqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj okslal

KYITZʼINTAQ kyibʼ Jesús tukʼe Santiago ex Judas tuʼnju junxtaq kynan, atzunte Pedro ex Juan t-apóstol Jesúsqetaq. Aʼyeju kyaje xjal lu kubʼ kytzʼibʼen wuq uʼj kyiʼj qeju uʼj e kubʼ tzʼibʼen toj yol griego tukʼe onbʼil tzaj tqʼoʼn xewbʼaj xjan kye, ex tok tbʼi ajtzʼibʼil tiʼj uʼj. E kubʼ tzʼibʼen uʼj lu tuʼn tonin kyiʼj okslal (nimel) tuʼn kukx kyajbʼen te Dios ex tuʼn kukx tok kyqʼoʼn kywiʼ tiʼj tKawbʼil Dios.

Qyekʼunku qʼuqbʼil qkʼuʼj. Nya oʼkx tuʼn t-xi qqʼamaʼn qa at qʼuqbʼil qkʼuʼj, ax ikx il tiʼj tuʼn tkubʼ qyekʼun tukʼe qbʼinchbʼen. Ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Santiago: «Qa mintiʼ ma txi qyekʼun qa at qokslabʼl tuʼnju bʼaʼn in qbʼinchaʼn, entons mintiʼ tajbʼen qokslabʼl» (Santiago 2:26). Qa ma kubʼ tyekʼun jun xjal qʼuqbʼil tkʼuʼj aj tok weʼ twitz nya bʼaʼn mas in nikʼx tuʼn. Ax ikx jaku txi tqanin tnabʼil te Dios ex jaku tzʼok qʼuqeʼ tkʼuʼj qa ok ktzajel qʼoʼn tnabʼil. Qa kukx sajbʼen te Jehová, ok ktzalajel Jehová tiʼj (Santiago 1:2-6, 12). Qa kukx sajbʼen te Dios kukx ktzajel onin tuʼn Dios. Tuʼntzunju, in tzaj tqʼamaʼn Santiago jlu: «Che laqʼexe ttxlaj Dios, ax ikx te ktzajel laqʼeʼ kyukʼile» (Santiago 4:8).

Ilxix tiʼj tuʼn tok tilil kyuʼn okslal tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil kykʼuʼj tuʼn tel kyikʼen aju nya bʼaʼn in kubʼ ten kywitz ex aju jaku tzaj nya bʼaʼn kyiʼj tuʼn. Tzaj tqʼoʼn Judas, aju in nanqʼintaq kyxol xjal in kubʼtaq kybʼinchen tajbʼil (tgan) kychibʼjal, kawbʼil lu: «Tuʼn tok tililxix kyuʼne tuʼn miʼn tnaj qokslabʼl» (Judas 3).

Kukx qbʼinchanku aju saq toj twitz Dios. Taj Jehová tuʼn kyok tmajen te xjan ex saq toj tkyaqil. Kubʼ ttzʼibʼen apóstol Pedro jlu: «Kypaʼmil kyibʼe tiʼj tkyaqil mya bʼaʼn, tuʼntzun kyoke xjan; porque tzʼibʼamaj ju yol lu tuj Tuʼjil: Che okxe xjan, porque weye xjan qine» (1 Pedro 1:15, 16). Tuʼn tbʼant jlu, jaku tzʼel kykanoʼn techel kyaj tqʼoʼn Jesucristo. Kubʼ ttzʼibʼen apóstol Pedro jlu: «Kyaj tyekʼun kyeye tuʼn kyok lpeʼye tiʼj» (1 Pedro 2:21). At maj kwest in nela toj kywitz okslal tuʼn t-xi kybʼiʼn qe tkawbʼil Dios, naqtzen tuʼnj, in nok tilel kyuʼn tuʼn tbʼant jlu: «Kybʼinchame aju bʼaʼn ik tzaʼnx in tmaʼn kyanmiye» (1 Pedro 3:16, 17). In tzajxix tqʼamaʼn apóstol Pedro qa nim toklen tuʼn kukx tkubʼ kybʼinchaʼn aju saq toj twitz Dios ex tuʼn tkubʼ kyyekʼun tukʼe kybʼinchbʼen qa in che ajbʼen te Dios akux in che ayon tiʼj Tqʼijlal Juicio ex tiʼj akʼaj twitz Txʼotxʼ, atz «jatum kbʼinchetel aju tzʼaqlxix kyuʼn kykyaqil» (2 Pedro 3:11-13).

«Che laqʼexe ttxlaj Dios, ax ikx te ktzajel laqʼeʼ kyukʼile.» (Santiago 4:8)

Qyekʼunx qkʼujlabʼil. «Ate Dios at tkʼujlalil», chi apóstol Juan. Tzaj tyekʼun Jehová nimxix tkʼujlabʼil qiʼj tej ttzaj «t-samaʼn aju Tkʼwaʼl tuʼn tok te chojbʼil qil». ¿Tzeʼn jaku tzʼonin jlu qiʼj? Tzaj tqʼamaʼn apóstol Juan jlu: «Aqeye erman at nkʼuʼje kyiʼje, qa ik tten tkʼujlalil Dios qiʼj, ax ikx qe qkʼujlam qibʼ qxolx» (1 Juan 4:8-11). Jun tten tuʼn kyok qkʼujlaʼn qerman aju qa ma che kʼamonjtz quʼn ex qa ma txi qqʼoʼn chʼin onbʼil kye (3 Juan 5-8).

¿Ex alkye tten in kubʼ kyyekʼun okslal qa kʼujlaʼn Jehová kyuʼn? In tzaj ttzaqʼweʼn apóstol Juan: «Qa kʼujlaʼn Dios quʼn, che japunel qe tmandamyent quʼn; ex qe tmandamyent mya kyuw qe» (1 Juan 5:3; 2 Juan 6). Aʼyeju in xi kybʼiʼn Dios ojtzqiʼn kyuʼn qa kukx che okel kʼujlaʼn tuʼn Dios ex tzul qʼoʼn kychwinqlal (kyanqʼibʼil) «te jumajx» (Judas 21).

(Atz xjatz iqʼet toj Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan ex Judas.)