Kubʼ tbʼinchaʼn Dios kyaʼj, Txʼotxʼ ex tkyaqilju itzʼ twitz Txʼotxʼ; kubʼ tbʼinchen jun xinaq, moqa ichan, ex jun xuʼj aʼyeju tzʼaqliqetaq, e kubʼ tqʼoʼn toj jun tbʼanel najbʼil ex xi tqʼoʼn qe kawbʼil kye

«T-XE tnejel kubʼ tbʼinchaʼn Dios kyaʼj ex txʼotxʼ.» (Génesis 1:1.) O qʼamanjtz qa aʼye yol lu mas ojtzqiʼnqexix tiʼjju tej ttzaj tzyet tkyaqil. Tukʼe txol yol lu aju nya kwest ex tbʼanelxix, in tzaj tyekʼun Tuʼjil Tyol Dios alkye xjal in yolinxix Tuʼjil Tyol Dios tiʼj: a Jehová, aju Dios nimxix tipumal (tbʼalor), aju Bʼinchal kyaʼj, Txʼotxʼ ex tkyaqilju at. Ax ikx in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa, toj nimxix ambʼil, aju in nok tbʼi te qʼij, ok ten qMan Dios bʼinchalxix Txʼotxʼ ex ok ten bʼinchel tkyaqilju tbʼanelxix at twitz.

Aju mas nimxix toklen kubʼ tbʼinchen Dios twitz Txʼotxʼ a xjal. Ajbʼen tquqil txʼotxʼ tuʼn Dios tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼn tnejel xinaq. Kubʼ tbʼinchaʼn tuʼn tok ik tzeʼn a, toj juntl yol, jakutaq tzʼel tkanoʼn xjal aju tkʼujlabʼil, aju tnabʼil ex txqantl tbʼanel tmod. Adán tbʼi ok tqʼoʼn ex kubʼ tqʼoʼn toj jun tbʼanel najbʼil, aju ok tqʼoʼn tbʼi te Edén. Ax qMan Dios otaq kubʼ bʼinchante Tbʼanel Najbʼil lu ex attaq nim (bʼampo) tzeʼ toj aʼyeju in neltaq tbʼanelxix kywitz.

Pon jun qʼij jatumel kubʼ t-ximen qMan Dios qa otaq pon ambʼil tuʼn tkubʼ tbʼinchen jun tukʼil Adán. Kyjuʼtzun, ajbʼen jun t-xuʼk Adán tuʼn, tuʼn tkubʼ tbʼinchen Eva —aju tnejel xuʼj— ex xi tqʼoʼn te Adán tuʼn tok te t-xuʼjil. O tzalajxix Adán tuʼn jlu ex tqʼama qeju tbʼanel yol lu: «¡Ateʼ lu nbʼaqilkuʼxiʼxeʼ ex nchibʼjilkuʼxiʼxeʼ!». Axpe ikx in tzaj tchikʼbʼaʼn Tyol Dios jlu: «Quʼmtzun kjel tqʼoʼnte ichan tman ex ttxu tuʼn tmje tukʼiʼl t-xuʼjil, che okyeltzuntz naq jun wnaqqeʼ», toj juntl yol, naq jun xjalqe (Génesis 2:22-24, Xjan Tuʼjil; 3:20).

Iltaq tiʼj tuʼn tjapen kabʼe kawbʼil kyuʼn Adán tukʼe Eva aju otaq tzaj tqʼoʼn Dios kye. Tnejel, iltaq tiʼj tuʼn tok kyxqʼuqen Txʼotxʼ, tuʼn tkubʼ kyawaʼn awal twitz ex tuʼn kytzaj nimxix kykʼwaʼl. Ex tkabʼ, attaq jun tzeʼ aju mlaytaq txi kyloʼn twitz —oʼkxtaq jun wiʼ tzeʼ toj tkyaqil Tbʼanel Najbʼil—: aju «twitz tzeʼ tuʼn tel nikʼbʼaj tiʼj bʼaʼn ex tiʼj mya bʼaʼn» (Génesis 2:17). ¿Tiʼtaq ktzajel kyiʼj qa mitiʼtaq (tiloʼtoq) sokx kybʼiʼn kawbʼil lu? Oktaq che kyimel. A jlu jun ambʼil otaq tzaj qʼoʼn kye tuʼn tkubʼ kyyekʼun qa in nokxtaq kyqʼoʼn kyibʼ tjaqʼ tkawbʼil Dios, qa kʼujlaʼntaq Dios kyuʼn ex qa in xitaq kyqʼoʼnxix chjonte tiʼjju otaq tzaj tqʼoʼn kye. Jakutaq tzʼokx kybʼiʼn qeju kabʼe xjal lu aju tbʼanel Bʼinchel kye tuʼnju attaq tkyaqil kye. Mitiʼtaq jun tiʼ kwesttaq in nela toj kywitz ex nya aj ilqetaq, quʼn ax Tyol Dios in qʼamante jlu: «O til Dios tkyaqilju otoq bʼant tuʼn, tbʼanilxix tkyaqil» (Génesis 1:31).

(Atz xjatz iqʼet toj capítulo 1 ex 2 te Génesis.)