Tzaj tqʼoʼn Jehová kyoklen t-sanjel tuʼn ttzaj kyqʼamaʼn junjun tqanil tiʼj axix tok (bʼaʼn ax) okslabʼil ex tiʼj Mesías

TOJ ambʼil tej kyten ajkawil toj Israel ex toj Judá e ten jun kʼloj xinaq, moqa ichan, aʼye nim kyoklen: aʼye t-sanjel Dios. Kykyaqil qe jlu iltaq tiʼj tuʼn miʼn kytzaj xobʼ ex tuʼn tten nimxix qʼuqbʼil kykʼuʼj tuʼn t-xi kyqʼamaʼn tqanil tzaj tqʼoʼn Dios kye. Nim (bʼampo) kyxol qeju yol kyaj kyqʼamaʼn in che yolin kyiʼj xnaqʼtzbʼil lu:

1. Kbʼeltaq xiten Jerusalén. Tej atxtaq nim ambʼil tuʼn tikʼ, kyaj kyqʼamaʼn t-sanjel Dios —axix Isaías ex Jeremías— qa kbʼel xiten ex qa kjel tzaqpiʼn tnam Jerusalén. Ax ikx, tukʼe tbʼanel yol aju in netz qwitz tiʼj, tzaj kyqʼamaʼn tiquʼn otaq tzaj tqʼoj Dios tiʼj tnam lu. In kyqʼamaʼntaq xjal te tnam lu qa in che ajbʼen te Jehová, naqtzen tuʼnj, in che ajbʼentaq kye txqantl dios, nimtaq in che sbʼun ex nimtaq in che bʼiyen, tkyaqil jlu in tzajtaq tyekʼun qa nya iktaq ttenju (2 Reyes 21:10-15; Isaías 3:1-8, 16-26; Jeremías 2:1–3:13).

2. Oktaq ktel juntl maj axix tok okslabʼil. Ajtaq tikʼ setenta abʼqʼi tuʼn ttnam Dios toj Babilonia che ultaq juntl maj toj kytxʼotxʼ, kbʼeltaq kybʼinchen juntl maj tja Dios toj Jerusalén ex kteltaq juntl maj axix okslabʼil kyuʼn (Jeremías 46:27; Amós 9:13-15). Tej atxtaq kabʼe syent abʼqʼi tuʼn tikʼ, kyaj tqʼamaʼn Isaías qa kbʼeltaq tiʼj tnam Babilonia tuʼn jun xjal aju Ciro tbʼi ex qa ktzaqpajeltaq ttnam Dios tuʼn. Axpe ikx kyaj tqʼamaʼn tiʼtaq kbʼantel tuʼn Ciro tuʼn tkubʼ tiʼj Babilonia (Isaías 44:24–45:3).

3. Aju aj tul Mesías ex aju tanqʼibʼil. Atztaq tzul itzʼj Mesías toj jun tnam Belén tbʼi (Miqueas 5:2). Tuʼnju jun Kawiltaq jakutaq tzʼokx toj Jerusalén tibʼaj jun chej, naqtzen tuʼnj, mitiʼtaq (tiloʼtoq) in jaw tnimsaʼn tibʼ, tuʼntzunju okx tibʼaj jun tal ttxuʼ bur (Zacarías 9:9). Oktaq ktel tkʼuʼj Mesías kyiʼj xjal ex che okeltaq tkʼujlaʼn, naqtzun tuʼnj, oktaq kʼelel ikʼen kyuʼn nimku xjal (Isaías 42:1-3; 53:1, 3). Axpe ikx oktaq kbʼel bʼiyoʼn. ¿Ape t-xilen jlu qa bʼiʼxtaq knajel Mesías? Nya iktaq ttenju, quʼn oktaq kjawil anqʼin tuʼn t-xi tqʼoʼn chojbʼil tuʼntzen tkubʼ najsaʼn kyil kykyaqil xjal (Isaías 53:4, 5, 9-12).

4. Aju tkawbʼil Mesías. Mlay bʼant kykawin xjal, atzunte Ajkawil Mesías jaku bʼant tkawin. Axpe ikx kʼokeltaq tbʼi te Nejenel tuʼn kyten xjal toj Txubʼtxaj (Isaías 9:6, 7; Jeremías 10:23). Aj tkawin Mesías tibʼaj Txʼotxʼ, ok ktel tzalajbʼil twitz tkyaqil Txʼotxʼ, ex ok ktel mojbʼabʼil kyxol xjal kyukʼe txkup (Isaías 11:3-7). Ok kbʼel naj tkyaqil yabʼil (Isaías 33:24). Axpe ikx ya mlay che kyimtl xjal (Isaías 25:8). Ax ikx ok che jawitz anqʼin millones xjal (Daniel 12:13).

(Atz xjatz iqʼet toj uʼj te Isaías, Jeremías, Daniel, Amós, Miqueas ex Zacarías.)