¿NEL tnikʼa tiʼ nkubʼ tuʼjin, moqa nkubʼ t-ẍchʼiʼn, tal txin lu kyukʼe tamiw? Ikju, axjo uʼj nkubʼ tuʼjine, aju tok tbʼi... Wuʼje te txʼolbʼabʼil tiʼj Tyol Dios. Ax ikx nchi xnaqʼtzan tiʼjxju txʼolbʼabʼil lu... «¿Tzeʼn jaku qo anqʼin te jumajx?».

¿Tiʼtzulo nkubʼ kyxnaqʼtzaʼn? Tnejel, nchi xnaqʼtzaʼn qa iltiʼj tuʼn tel kynikʼ tiʼj Jehová ex tiʼj Jesús aju tKʼwal, tuʼntzun kyanqʼin te jun majx. Ntzaj tqʼamaʼn Tuʼjil Tyol Dios kyjalu: ‹Atzun chwinqlal jlu te jumajx. Aju tuʼn tel tnikʼa tiʼj Dios axixtok ex tiʼj Jesucristo aju tKʼwaʼl.

¿Tzeʼn jaku tzʼel qnikʼ tiʼj Jehová ex tiʼj Jesús aju tKʼwaʼl? Jun tumel aju tuʼn tkubʼ qẍchʼiʼn tkyaqil uʼj, aju Wuʼje te txʼolbʼabʼil tiʼj Tyol Dios. Aju uʼj lu nyolin nim tbʼanel tiʼj Jehová ex tiʼj Jesús. Ax ikx ntzaj tqʼamaʼn tiʼ bʼent kyuʼn ojtxe ex tiʼ kbʼantel kyuʼn tuj ambʼil tzul. Nya oʼkxjo, ax ikx iltiʼj tuʼn tkubʼ quʼjin juntl uʼj.

Qʼonk twitza tiʼj juntl uʼj tkubʼ twitz txʼotxʼ. Atzun Tuʼjil Tyol qMan Diosju. Qa naʼmx tbʼent tuʼjine, qʼamanxa te juntl tuʼn kyjaw t-ẍchʼiʼn qejo texto tuj Tyol Dios, atz jatumel ẍi jatza txʼolbʼabʼil tkuʼx tuj uʼj lu. Ntzaj tqʼamaʼn Tuʼjil Tyol Dios tkyaqilju iltiʼj tuʼn tbʼant quʼn tuʼn qajbʼen te Jehová tuj tumelxix, ex tuʼn qanqʼin te jumajx. Tuʼntzunju, iltiʼj tuʼn tel qpaʼn ambʼil tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj Tuʼjil Tyol Dios tkyaqil qʼij.

Nya oʼkx iltiʼj tuʼn tel qnikʼ tiʼj Jehová ex tiʼj Jesús. Jakulo ten nim qojtzqibʼil kyiʼj ex tiʼjju ntzaj kyxnaqʼtzaʼn, pero melayx ten qchwinqlal te jun majx naq tuʼn jlu. ¿Nel tnikʼa tiʼ mastl kbʼantel quʼn?

Iltiʼj tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju nel qnikʼ tiʼj. ¿Naʼnx Judas Iscariote tuʼna? Ateq jun kyxol qeju 12 xjal e jaw tjyoʼn Jesús tuʼn kyok te t-apóstol. Atteq nim tojtzqibʼil Judas tiʼj Jehová ex tiʼj Jesús. Naqtzen tuʼnj, ¿tiʼ tzaj tiʼj? Tej tbʼet ambʼil ok te mya bʼaʼn ex xi tkʼayin Jesús tuʼn 30 saq pwaq. Ya mlay txi qʼoʼntl te Judas tchwinqil te jumajx.

¿Naʼnx Guehazí tuʼne, aju tkuʼx toj Txʼolbʼabʼil 69? Tajtoq tuʼn tten t-xbʼalin ex tpwaq aju nyateq te. Xi tqʼmaʼn nya ax yol naq tuʼn ttzaj qʼoʼn jlu te, tuʼntzun jlu kubʼ qʼoʼn tkastiw tuʼn Jehová. Ax ikx kbʼel tqʼoʼn Jehová qkastiw qa mitiʼ sokx qbʼiʼn qejo tkawbʼil.

Ax ikx e ten nim tbʼanel xjal aʼyejo kukx e ajbʼen te Jehová. Qajbʼil tuʼn qok ik tzeʼn qe xjal lu. Jun kyxol qe jlu aju tal kʼwal Samuel. Qa naʼnx tuʼna, ik tzeʼn el qnikʼ tiʼj tuj Txʼolbʼabʼil 55, naq kyaje mo jweʼ abʼqʼi iqʼintaq tuʼn Samuel tej t-xiʼ ajbʼel toj ja xbʼalen te Jehová. Kyjuʼtzun, inchq, mo maske, tzma tal kʼwaʼla jaku tzʼajbʼena te Dios.

Qkyaqilx qaj tuʼn qok lepeʼ tiʼj Jesucristo. Ik tzeʼnj ntzaj tyekʼin Txʼolbʼabʼil 87, tej tzmatoq qʼa Jesús nyolintaq tiʼj tMan kyukʼe xjal tuj ja te nabʼil Dios. Qbʼinchanku ik tzeʼnj bʼant tuʼn Jesús. Qo yolin tiʼj qMan Jehová, aju tbʼanelxix Dios, ex tiʼj Jesús aju tkʼwal kyukʼe kykyaqil xjal. Qa ma bʼant tkyaqil jlu quʼn, ok qo anqʼil te jumajx tuj tbʼanel najbʼil te tzalajbʼil tzalu twitz Txʼotxʼ.