Nya oʼkx ntzaj ttxʼolbʼaʼn Tyol Dios aju ikʼ ojtxe, ax ikx ntzaj tqʼamaʼn aju kbʼajel toj ambʼil tzul. Aqejo xjal mlay bʼant tuʼn ttzaj kyqʼamaʼn tiʼ kbʼajel tuj ambʼil tzul. Tuʼntzun jlu nel qnikʼ tiʼj qa aju Xjan Uʼj atz tzajni tukʼe Dios. ¿Tiʼ ntzaj tqʼmaʼn Tyol Dios tiʼjju ambʼil tzul?

Nyolin tiʼj jun matij (nimin) qʼoj kʼokil tuʼn Dios. Tuj qʼoj lu kbʼel tnajsaʼn Dios tkyaqil mya bʼaʼn twitz Txʼotxʼ ex qeju xjal mya bʼaʼn, oʼkx kkolel kyiʼj qejo nchi ajbʼen te. Ok chi tel xjal tuj mujbʼabʼil ex toj tzalajbʼil tuʼn Jesucristo, aju o tzaj qʼoʼn toklen tuʼn Dios, ex mi aʼltl jun ktzajel tyabʼ ex mi aʼltl jun kkyimel.

Nqo tzalajxix tuʼnjo kbʼel tbʼinchaʼn Dios juntl Tbʼanel Najbʼil te tzalajbʼil twitz Txʼotxʼ. ¿Tiʼtzele kbʼantel quʼn tuʼn qanqʼin toj? Tuj bʼajsbʼil txʼolbʼabʼel, kʼelel qnikʼ tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn ttzaj tqʼoʼn Dios qe, aju kxel tqʼoʼn kye qeju nchi ajbʼen te. Tuʼntzunju, uʼjinkuxe, moqa ẍchʼinkuxa, aju TWAJXAQIN Kʼloj txʼolbʼabʼil lu, ex jyonkuxa aju ntzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiʼj aju kbʼajel toj ambʼil tzul.