¡QʼONK twitza tiʼj bark chʼix t-xi bʼaj tjaqʼ aʼ! ¡Ya chʼixtl tbʼaj xitj tkyaqil! Qʼonk twitze kyiʼj qeju xjal ma kux kyxoʼn kyibʼ tuj aʼ. At junjun ma che pon ttzi aʼ. ¿Atpetzulo Pablo kyxol? Qo xnaqʼtzal tiʼj.

Qa naʼnx tuʼna, ten Pablo kabʼe abʼqʼi pres tuj Cesarea. Xitzen samaʼn Pablo kyukʼex txqantl pres toj jun bark tuʼn kypon tuj Roma. Tej chʼixtoq kykanin ttxlaj jun piẍ txʼotxʼ Creta tbʼi, tzaj nim kyqʼiqʼ ex jaw xtuleqʼin aʼ tuʼn. Ya mitiʼtl bʼent tiqʼit bark kyuʼn qeju yukilte. Mitiʼtl qʼanchaʼlin Qʼij ex mitiʼtl e qʼanchaʼlin qe cheʼw. Tej tbʼet nim qʼij, kubʼ kyximen qejo ateʼkxtoq toj bark qa ok che kyimeltaq.

Jawtzun weʼ Pablo ex tqʼama: ‹Mijun knajel qxol, oʼkxju bark knajel. Quʼn tuj qonikʼan maʼy, ma tzul jun anjel wukʼile ex ma tzaj tmaʼn jlu weye: ¡Miʼ xobʼa Pablo!, quʼn ilxix tiʼj tuʼn tpona twitz César, aju ajkawil te Roma. Ex miʼ che naj kykyaqil qeju ateʼ tukʼila tuj bark›.

Toj tmij aqʼbʼel tej otaq tzikʼ 14 qʼij tjawlen xtuleqʼin aʼ, ¡el kynikʼ yukel bark qa nya nimteq tkuʼxa t-xe aʼ! Kux kyxoʼn qejo tzyubʼil bark tuj mar tuʼnjo e tzaj xobʼ qa okteq chi okil takpaj kyiʼj abʼj toj qonikʼen. Tej qsqix tuj juntl qʼij kylom, moqa kyil, jun piẍ txʼotxʼ. Oktzun tilel kyuʼn tuʼn tpon bark tzmax ttziʼ aʼ.

Tej chʼixtaq kypon ttzi aʼ, pon takpuj bark tiʼj txqan ttxa tzʼaʼn (tzʼawin) ex atz kyaj ten atztzu. Pon tilj aʼ tiʼj bark ex tzyet tuʼn tbʼaj xitj. Xitzen tqʼamaʼn nejenel kye soldad kyjalu: ‹Kykyaqil qejo bʼaʼn che nadarin (xnuʼxin), bʼaʼn tuʼn tkuʼx kyxoʼn kyibʼ toj aʼ tuʼntzun kykanin ttzi aʼ; yajxitl kxel kyxoʼn kyibʼ qeju txqantl ex chi xel tibʼaj tbʼuchil bark tuʼn kykanin ttziʼ aʼ›. Ik bʼentjo kyuʼn, aqeju 276 xjal ateʼtoq tuj bark e klet, ik tzeʼn otaq tzaj tqʼmaʼn anjel.

Aju piẍ txʼotxʼ jatumel e pon, Malta tbʼi. Tbʼanel qejo xjal atqeʼtaq atztzu, ex i onin kyiʼj qeju otaq chi pon. Tej tweʼ jbʼal, jax qʼoʼn Pablo toj juntl bark tuʼn tpon tuj Roma.