¡AY, KAʼYINKA! ¿Tiʼ nbʼaj tzalu? ¿Mapetzulo kʼixbʼi aju qʼa ma kutz tzʼaq twitz txʼotxʼ? ¡Qʼonk twitza tiʼj Pablo jun kyxol qeju xjal ma chi elil ttzi ja! Ax ikx lu Timoteo at kyxol. ¿Atzpetzele ttzi ventan setz tzʼaq qʼa lu?

Atz ttzi ventan. Nchikʼbʼantoq Pablo Tyol Dios kyxol qeju t-xnaqʼtzbʼen Jesús tuj Troas. Ojtzqiʼntaq tuʼn qa melaytaq meltzʼajtl naj, quʼn tuj juntl qʼij ok kxelteq tuj jun bark tuʼn tpon toj juntl plaj. Tuʼntzunju kukxtaq nchikʼbʼan tpon tmij aqʼbʼel.

Eutico tbʼi qʼa lu, qʼuqlitaq ttzi ventana tej tikʼ wtan. ¡Tzaj tzʼaq tzmax toj toxin kol ja! Kyjuʼtzun tzaj bʼaj kykʼuʼj xjal tuʼn jlu. Tej tjaw kyiʼn xjal qʼa lu, el kynikʼ tiʼj qa otaq kyim.

Tej tel tnikʼ Pablo qa otaq kyim qʼa lu, kubʼ ten tibʼaj ex jaw tchleʼn. Ex xi tmaʼn kye xjal: ‹¡Miʼn bʼaj kykʼuʼje, quʼn itzʼxte!› Ik bʼajju, jaw itzʼje juntl maj qʼa tuʼn Pablo naq tuʼn tipumal Dios. Nimxix e jaw tzalaj kykyaqil xjal tuʼn jlu.

E jax juntl maj kykyaqil ex e ok ten waʼl. Ok ten juntl maj Pablo yolel tzmaxi tej qsqix. ¡Milotiʼtl te Eutico tzaj twatl! E ikʼtzun bʼet Pablo tukʼe Timoteo ex kyukʼex qeju nchi bʼettoq kyukʼe tuj jun bark. ¿Jaʼtzulo tumel i eʼxa?

Chʼixteq tpon bʼaj toxin maj tqan Pablo tuʼn tpakbʼan toj txqantl tnam. Tuj maj lu, kyaj ten oxe abʼqʼi toj tnam Éfeso. Tuʼntzunju, mas nim bʼet toj toxin maj twitzju tuj tkabʼ maj tqan.

Tej tetz tuj Troas, weʼ bark chʼin ambʼil toj Mileto. Quʼn nqateq taʼ Éfeso, e tzaj ttxkoʼn Pablo tij xjal aqeju nchi ajbʼentaq tuj congregación te Éfeso, tuʼn kypon toj tnam Mileto tuʼntzun tyolin kyukʼe oʼkxtl majjo. Tejtzen kyel bʼet Pablo tuj bark, ¡nim e jaw bʼisen qe okslal tuʼn jlu!

Tej kymeltzʼaj juntl maj tuj Cesarea, kyaj ten Pablo tja Felipe. Atzunju tsanjel Dios Ágabo tbʼi, tqʼama qa ajteq tpon Pablo toj Jerusalén ok kʼokex qʼoʼn pres. Ik bʼajju, ik tzeʼn tqʼama Ágabo. Tej tel kabʼe abʼqʼi tokxlen Pablo pres tuj Cesarea xi samaʼn twitz César toj Roma. Ok kelel qnikʼ tiʼ ikʼ tiʼj tuj tbʼeyil Roma.