AJU xjal ma kubʼ ẍmejeʼ atzun Estebanjo. Jun tbʼanel t-xnaqʼtzbʼen Jesús te. ¡Qʼonk twitze tiʼ nok bʼinchaʼn tiʼj! Aqeju xjal lu nok kyxoʼn nimaq abʼj tiʼj. ¿Tiquʼn nel ikʼen Esteban kyuʼn ex in nok kybʼinche jlu tiʼj? Kʼelel qnikʼ tiʼj.

Tzaj onin Esteban tuʼn Dios tuʼn tbʼent nim tiʼchaq tbʼanel tuʼn. Mya bʼaʼn ela jlu tuj kywitz qeju xjal lu, e jaw kyaqpaj ex xi kyqʼamaʼn te, tiquʼn nchi kubʼtaq t-xnaqʼtzaʼn xjal tiʼj axixtok. Atzen te Dios tzaj tqʼoʼn nim tnabʼil Esteban, ex kubʼ tyekʼe qa aʼyejo xjal lu otaq txi kyxnaqʼtzaʼn nya axtok kye xjal. Tzaj mas kyqʼoj tuʼn jlu, iktzun tzyet Estebanju kyuʼn ex tzaj kytxkoʼn junjun xjal tuʼn t-xi kyqʼamaʼn nya ax yol tiʼj.

Xi tqanin tnejel pal te: ‹¿Axpe tok kyyol qeju xjal lu?› Xi ttzaqʼweʼn Esteban tukʼe jun tbʼanel chikʼbʼabʼil tkuʼx toj Tyol Dios. Tej tpon bʼaj tchikʼbʼabʼel tqʼama qa atqeʼteq xjal mya bʼaʼn aqejo el kyikʼen qe tsanjel Dios ojtxe. Ax ikx ok ttzʼaqsaʼn chʼintl: ‹Ax ikx kyeye nbʼant kyuʼn. Kubʼ kybʼiyoʼne Jesús, aju najbʼen te Dios, ex mitiʼ ma txi kynimane qe tkawbʼil Dios›.

¡Tzaj nim kyqʼoj qe nejenel kye okslal tuʼn jlu! Ex o qetxʼitxʼin t-xeʼ kyeʼ (kywitzte) tuʼn kyqʼoj. Tejtzun tjaw tiʼn twiʼ Esteban, tqʼama: ‹Ma wile kyaʼj katl, mo jaqli, ex lu Jesús waʼl tuj tbʼanqʼabʼ Dios›. Ok kymaqsiʼn (kyjpuʼn) kyẍkyin xjal ex e ok lipen tiʼj Esteban. Extzen kyjukʼuʼn tiʼjxi tnam.

Atz el kyiʼn kyxbʼalen tzalu ex xi kyqʼoʼn tejo kuʼxin Saulo tuʼn kyok t-xqʼuqen. ¿Ntila, mo in tlome Saulo? E oktzun ten junjo xjal xoʼl abʼj tiʼj Esteban. Kubʼ mejeʼ Esteban, ik tzeʼnj tkux tuj tilbʼilal, ex ok ten naʼl Dios kyjalu: ‹Tat Jehová, miʼn tzaj tqʼoʼna kykastiw xjal tuʼnju in kubʼ kybʼinchen›. Ojtzqiʼntaq tuʼn Esteban qa oteq che kubʼ sbʼuʼn junjun xjal kyuʼn qe nejenel kye okslal. Tej tbʼaj tqʼamaʼn jlu, kyimtzentz.

Aj tok tbʼinchaʼn jun xjal mya bʼaʼn tiʼje, ¿tajbʼila tuʼn tok tbʼinchaʼna axjo tiʼj, mo in xi tqaneye te Dios tuʼn ttzaj qʼoʼn tkastiw? Mitiʼ bʼent jlu tuʼn Esteban nix tuʼn Jesús. E ok te tbʼanel kyukʼe qeju xjal ok kybʼinchen mya bʼaʼn kyiʼj. Iltiʼj tuʼn tel qkanoʼnjo tbʼanil techel lu.