ATZUN Jesús jlu atz taʼ twi witz Olivos. Aqetzunju kyaje xjal ateʼ tukʼe aʼyetzen t-apóstoljo. Aqe Andrés tukʼe Pedro aju kyitzʼin kyibʼ, ex Santiago tukʼe Juan ax ikx kyitzʼin kyibʼ. Aju matij (nimin) ja tkuʼx chix atzen ja te nabʼil Diosju aju at tuj Jerusalén.

Tej otaqxi tzikʼ kabʼe qʼij tokxlen Jesús tuj Jerusalén tibʼaj jun tal bur, okx Jesús toj ja te nabʼil Dios toj martes, atz jatumel kyajbʼiltoq pal tuʼn tkubʼ kybʼiyoʼn. Naqtzen tuʼnj e tzaj xobʼ, tuʼnjo tbʼaneltaq nela Jesús tuj kywitz xjal.

Ax ikx xi tqʼamaʼn Jesús kye nejenel kye okslal (nimil) kyjalu: ‹¡Kan qeye, moqa lobʼaj qeye, ex tyajil kan qeye!› Xitzen tqʼamaʼn qa ok tzul tiʼn Dios kastiw kyibʼaj tuʼnjo tkyaqil mya bʼaʼn nkubʼtaq kybʼinchaʼn. Jaxtzun Jesús twi witz Olivos, aqetzunjo kyaje t-apóstol lu e ok ten qanel junjun kyxjel te Jesús. ¿Ojtzqiʼn tuʼna tiʼ xi kyqanin?

Xi kyqanin apóstol tiʼ kbʼajel tuj ambʼil tzul. Ojtzqiʼntaq kyuʼn qa kbʼel tnajsaʼn Jesús tkyaqilju mya bʼaʼn nbʼaj twitz Txʼotxʼ. Naqtzun aju kyajbʼiltoq tuʼn tel kynikʼ jtoj bʼaj tkyaqil jlu. ¿Jtojtzele kawin Jesús?

Ajtaq tmeltzʼaj Jesús juntl maj mlaytaq qʼanchalix toj kywitz qejo che okil lepeʼtoq tiʼj tzalu twitz Txʼotxʼ. Tuʼnju atzteq toj kyaʼj ktela. Tuʼntzen jlu, xi tqʼamaʼn Jesús kye t-apóstol aqeju junjun tiʼchaq kbʼajeltoq twitz Txʼotxʼ aj tkawin tuj kyaʼj. ¿Alkyetzulo junjun tiʼj jlu?

Kyaj tqʼamaʼn Jesús qa kokelteq nimaq qʼoj, qa chi yabʼteltaq nim xjal, qa tzulteq nim waʼyij, qa kʼokeltoq nim bʼiybʼel ex qa tzultaq nim kyaqnajnabʼ (terremotos). Ax ikx kyaj tmaʼn qa kxel pakbʼet tbʼanel tqanil tiʼj tkawbʼil Dios twitz tkyaqil Txʼotxʼ. ¿Nbʼajpetzulo tkyaqil jlu jaʼlin? ¡Nbʼaj! Kyjuʼtzun jaku tzʼok qʼuqeʼ qkʼuʼj qa in kawintl Jesús toj kyaʼj toj qqʼijlalil jaʼle. Chʼixtl tpon ambʼil tuʼn tkubʼ tnajsaʼn Jesús tkyaqilju mya bʼaʼn twitz Txʼotxʼ.