OK TZUL qnaʼn aju ikʼ tej naʼmxteq t-xi Esdras tuj Jerusalén. Aqejo aj Israel mas nim kyoklen toj tkawbʼil Persia a Mardoqueo ex Ester. T-xuʼjil ajkawil te Ester atzunte Mardoqueo, aju tprim Ester, at nim toklen tuj tkawbʼil ajkawel. Kʼelel qnikʼ tzeʼn bʼaja jlu.

Tej tzmatoq tal txin Ester e kyim qe ttat, atl Mardoqueo ok kwentin te, moqa ok kaʼyinte. Aju ajkawil te Persia Asuero tbʼi, attoq jun tja te kawbʼil tuj tnam te Susa, atzunte Mardoqueo jun tmajentaq. Bʼaj jun maj jatumel mitiʼ okx tbʼiʼn Vasti tchmil, aju ajkawil, iktzun jaw tjyoʼn ajkawiljo juntl t-xuʼjel. ¿Bʼiʼn tuʼne alkye jaw tjyoʼn? Ikju, aju tbʼanel txin Ester.

¿In tila, mo in tlome, aju xjal in jaw tnimin tibʼ ex in che kubʼ mokʼeʼ (pitze) xjal twitz? Atzun Hamán jlu, jun xjal nim toklen toj Persia. Ax ikx tajtoq tuʼn tkubʼ mokʼeʼ Mardoqueo twitz, aju lu qʼuqle toj tilbʼilal. Mitiʼ kubʼ tbʼinchaʼn Mardoqueo jlu. Mya bʼaʼn ela tuj twitz tuʼn tkubʼ mokʼeʼ twitz jun xjal mya bʼaʼn. Jaw qʼojle Hamán tuʼn jlu. Ok kelel qnikʼ tiʼ bʼent tuʼn.

Xi tqʼamaʼn Hamán nya ax yol te ajkawil kyiʼj qe aj Israel, tqʼama kyjalu: ‹Mya bʼaʼn qe xjal lu ex mintiʼ in chi japun qe tkawbʼila kyuʼn, iltiʼj tuʼn kykubʼ bʼiyet›. Mitiʼteq ojtzqiʼn tuʼn ajkawil qa aj Israel te Ester. Iktzun xi tbʼiʼn tyol Hamánju ex kubʼ ttzʼibʼin jun ley aju in tqʼamaʼntaq qa toj jun qʼij iltiʼj tuʼn kykubʼ bʼiyet kykyaqil aj Israel.

Tej tok tbʼiʼn Mardoqueo jlu, tzaj bʼaj tkʼuʼj tuʼn. Xi tqʼoʼn jun tqanil te Ester aju in tqʼamaʼntoq kyjalu: ‹Ku t-xiʼya yolil tukʼil ajkawil, ex qʼamanxe te tuʼn tkolin qiʼj›. Mitiʼtoq qʼoʼn ambʼil tuʼn ley te Persia tuʼn tokx jun xjal twitz ajkawil qa mitiʼ otaq tzaj qʼoʼn txokbʼil tiʼj. Atzente Ester okx twitz ajkawil ex mitiʼ tzaj qʼoʼn txokbʼil te. Xi tnuqpiʼn ajkawel tqʼabʼ tukʼe ttzeʼ qʼan pwaq ttxʼotxʼil, a jlu jun yekʼbʼilju qa mlayteq kubʼ bʼiyoʼn Ester. Xi ttxkoʼn Ester ajkawil ex Hamán tuʼn kyxiʼ waʼl tukʼil. Tej in che waʼntoq xi tqanin ajkawil te Ester alkye xtalbʼil tajbʼil. Xi ttzaqʼweʼn Ester te qa ok kxel tqʼamaʼn tzmaxi qa ma chi ul juntl maj waʼl toj juntl qʼij.

Tej in che waʼntaq juntl maj, xi tmaʼn Ester te ajkawil kyjaʼ: ‹Ok chin kbʼel bʼiyoʼne tukʼex ntname›. Jaw qʼojle ajkawil tuʼn jlu. Ex xi tqanin te: ‹¿Alkye ma kubʼ ximan te jlu?›

Xi ttzaqʼweʼn Ester: ‹Aju ajqʼoj qiʼje, aju mya bʼaʼn xjal Hamán›.

Mas tzajxix tqʼoj ajkawil tuʼn jlu. Xi tqʼamaʼn tuʼn tkubʼ bʼiyoʼn Hamán. Oktzun tqʼoʼn ajkawel Mardoqueo te tkabʼ ajkawil tuj tkawbʼil. Bʼant jun akʼaj ley tuʼn Mardoqueo aju in tqʼamaʼnteq qa iltiʼj tuʼn kybʼiyen aj Israel kyukʼe qeju kyajbʼiltoq tuʼn kykubʼ bʼiyoʼn kyuʼn, toj qʼij aju otaq kyaj bʼent tiʼj. Tuʼnjo attoq nim toklen Mardoqueo tuj kawbʼil, nim xjal e onin kyiʼj aj Israel, ex mitiʼtl e kubʼ bʼiyoʼn kyuʼn qe ajqʼoj.

Tkuʼx toj tuʼj Ester.