¿TIʼ NBʼAJ tzalu? Nok ninqʼij (nintz waʼn) kyuʼn xjal. Ma chi tzaj ttxkoʼn ajkawil te Babilonia nimxix xjal aʼyeju at kyoklen. In che ajbʼen kʼabʼl (kʼwabʼl) qʼan pwaq ex saq pwaq kytxʼotxʼil ex qejo laq i etz qʼiʼn tuj tja Jehová atz toj Jerusalén. Naq minabʼen, ok ten jun qʼabʼaj tzʼibʼil twitz ja. E jaw xobʼ kykyaqil xjal tuʼn jlu.

Atl Belsasar nkawin jaʼle aju tchman Nabucodonosor. Jaw ẍchʼin tuʼn kytzaj ttxkoʼn qe ajnabʼil ex xi tmaʼn kye: ‹Alkye jun ma jaw schʼinte aju tzʼibʼan tzalu ex qa ma tzaj tchikʼbʼaʼn tiʼ t-xilen, kxel qʼoʼn nim oyaj te ex kʼokel qʼoʼn toklen te toxin kawil tuj nkawbʼile›. Pero nijun el tnikʼ tiʼj yol tzʼibʼank twitz ja, ex mijun bʼant tchikʼbʼante te ajkawil tiʼ t-xilen.

Tej tbʼi tnan ajkawil aju nbʼajtaq, okx jatumel nchi waʼntoq xjal ex tqʼama: ‹Miʼn tzaj bʼaj tkʼuʼja, quʼn tuj tkawbʼila at jun xjal ojtzqiʼn qe xjan dios tuʼn. Tuj tqʼijlalil ojtxi tej toktaq tchmana Nabucodonosor te ajkawil ok tqʼoʼn xinaq lu te nejenel kyxol kykyaqil qe ajnabʼil, Daniel tbʼi xjal lu, txkontza ex a tzul chikʼbʼante teya tiʼ t-xilen aju ma tzʼok tzʼibʼan twitz ja›.

Tzajtzen qʼiʼn naj Daniel twitz ajkawil. Mitiʼ xi tkʼmoʼn Daniel aʼyeju oyaj ex qʼoʼn te, ex ok ten Daniel qʼamalte tiquʼn el tiʼn Jehová jun maj Nabucodonosor te ajkawil. ‹Tuʼnjo jaw tnimsaʼn tibʼ›, chi Daniel. ‹Ex kubʼ tqʼoʼn Jehová tkastiw›.

‹Atzun teya, bʼiʼn tuʼna tiʼ o bʼaj tiʼj, pero kukx njaw tnimsaʼn tibʼa ik tzaʼntaq Nabucodonosor›, chi Daniel te Belsasar. ‹Ma chi tzaj tiʼna kʼabʼel ex qe laq aqeju e tzaj qʼiʼn tuj tja Dios tuj Jerusalén ex ma kʼane kyuj. Ex ma jaw tnimsaʼne kybʼi qe dios tzeʼ ex abʼj kytxʼotxʼil. Ex mitiʼ ma jaw tnimsiye aju Dios Bʼinchal tkyaqil. Tuʼntzunju ma tzaj tsamaʼn Dios qʼobʼaj tuʼn kyok ttzʼibʼen qejo yol lu›.

‹Aju yol tzʼibʼan twitz ja, atzun jlu›, chi Daniel: ‹MENÉ, MENÉ, TEKEL EX PARSÍN›.

‹Atzun t-xilen MENÉ jlu: Ate Dios ma qʼamante jteʼ qʼij tuʼn tkawina ex jaʼlo ma pon bʼaj. TEKEL atzun in tmaʼn: Ma malonjtza tuj balans ex ma tzʼel nikʼ tiʼja qa nya tbʼanel xjala. PARSÍN atzun in tmaʼn: Aju tkawbʼila kʼelel qʼiʼn teya ex kxel qʼoʼn kye aj Media ex kye aj Persia›.

Tej tzmatoq nyolin Daniel, e ok ten qe aj Media ex qe aj Persia qʼojel tiʼj Babilonia. Kubʼ tiʼj tnam kyuʼn ex kubʼ kybʼiyoʼn Belsasar. ¡Tojx qonikʼen aju japun bʼaj twiʼ yol aju ok tzʼibʼin twitz ja! Yejtzun qe aj Israel, ¿tiʼtzulo tzaj kyiʼj? Yajxitl ok kʼelel qnikʼ tiʼj, tnejil qo xnaqʼtzal tiʼj Daniel tuʼntzun tel qnikʼ tiʼ tzaj tiʼj.