NIMXIX xjal e etz tuj Babilonia tuʼn kypon tzmax toj Jerusalén. Tejtzun kypon tuj Jerusalén, naq tikʼlentl tnam atteq. Mitiʼtoq jun xjal in najan tuj. Iltaq tiʼj tuʼn tjaw kybʼinchaʼn juntl maj aj Israel tkyaqil.

Jun kyxol qejo kubʼ kybʼinchen aj Israel tnejel aju patbʼil oyaj. A jlu jun tembʼil jatumel nchi kubʼ qʼoʼnteq txkup te oyaj twitz Jehová. Tej tikʼ jteʼtl xjaw e ok ten aj Israel bʼinchal ja te nabʼil Dios. Naqtzen tuʼnj ateʼtoq ajqʼoj nqayin toj junjuntl tnam, aqeju kyajbʼiltoq tuʼn kytzaj xobʼ aj Israel tuʼntzun tweʼ aqʼuntl kyuʼn. Bʼant kyuʼn ajqʼoj tuʼn tkubʼ ttzʼibʼin ajkawil te Persia jun ley tuʼn tweʼ aqʼunl.

Otaq tzikʼ 17 abʼqʼi atxix tej kyetz aj Israel tuj Babilonia. Tzaj tsamaʼn Dios Ageo ex Zacarías aqeju tsanjel tuʼn t-xi kyqʼmaʼn kye xjal tuʼn kyok ten juntl maj bʼinchal ja. Ok qʼuqeʼ kykʼuʼj xjal tiʼj onbʼil tzaj tqʼoʼn Dios. Kyjuʼtzun e ok ten juntl maj bʼinchal ja, maske otaq kubʼ tzʼibʼen jun ley tuʼn miʼ tjaw kybʼinchentl.

Tuʼntzunju, ul jun nejenel te Persia aju Tatenai tbʼi, ex xi tqanin kye aj Israel alkye otaq tzaj qʼonte ambʼil kye tuʼn tjaw kybʼinchaʼn ja te nabʼil Dios. Xi kytzaqʼweʼn aj Israel te: ‹Tej atoʼtaqe tuj Babilonia tzaj tqʼmaʼn Ciro jlu qeye: Ku kyxiʼye tuj Jerusalén ex kybʼinchame tja Jehová ajo kyDiose›.

Xi tsamaʼn Tatenai jun uʼj toj Babilonia tuʼn t-xi tqanin qa ikxix tzaj tqʼamaʼn Ciroju tej naʼmxtoq tkyim. Jun rat naj ul ttzaqʼweʼn Darío, aju ajkawil te Persia, qa ikjo. Kyjuʼtzun xi ttzʼibʼin ajkawil jlu: ‹Kyqʼonxe ambʼil kye aj Israel tuʼn tjaw kybʼinchaʼn juntl maj tja Dios. Ex chi onine kyiʼj›. Chʼixmilo kyajetl abʼqʼi xi tiʼn tuʼn tbʼaj bʼinchen tja Dios, nim e tzalaj aj Israel tuʼn jlu.

Otaqle tzikʼ 48 abʼqʼi tbʼajlen bʼinchaʼn tja Jehová. Mebʼaqetoq (prowqetoq) xjal toj Jerusalén ex aju tnam tukʼe ja te nabʼil Dios nyaxix tbʼanelqetaq. Ok tbʼiʼn Esdras tuj Babilonia qa ilteq tiʼj tuʼn tok tja Dios te tbʼanel. Tuʼntzunju, ¿o tbʼiye tiʼ bʼant tuʼn?

Xiʼ Esdras yolil tukʼe Artajerjes, aju ajkawil te Persia, aju tbʼanel kawil lu xi tqʼoʼn nim oyaj tuʼn t-xi tiʼn Esdras toj Jerusalén. Xi tqʼamaʼn Esdras kye aj Israel aqejo ateʼtoq tuj Babilonia tuʼn kyonin tiʼj, chʼixme 6.000 kyqʼama qa oktaq chi xeʼl. Xi kyiʼn nim saq pwaq ex nim qʼan pwaq ex txqantl tbʼanel oyaj.

Tzaj bʼaj tkʼuʼj Esdras tuʼnjo atteq nim mya bʼaʼn xjal tuj bʼe. Aqejo xjal lu jakulo tzʼel kyiʼntoq saq pwaq ex qʼan pwaq kyiʼj ex jakule chi kubʼ bʼiyoʼntaq kyuʼn. kyjuʼtzun e ok tchmoʼn Esdras xjal ik tzeʼnj tkuʼx tuj tilbʼilal. E oktzen ten qanil onbʼil te Jehová tuʼn kyok t-xqʼuqin toj bʼe tuʼntzun kypon tuj Jerusalén.

E ok t-xqʼuqen Jehová. Tej tikʼ kyaje xjaw, bʼaʼn e pona toj Jerusalén. A jlu ntzaj tyekʼin qa jaku chi ok t-xqʼuqin Jehová qejo nok qʼuqeʼ kykʼuʼj tiʼj.