MA TZIKʼ chʼixmi kabʼe abʼqʼi tkubʼlen tiʼj Babilonia kyuʼn qe aj Media ex aj Persia. ¡Kiʼnke tiʼ nbʼaj jaʼlin! Ikju, lu qe aj Israel nchi etz toj Babilonia. ¿Tzeʼn tten ẍi etz tzaqpiʼn? ¿Alkye ma tzʼetz tzoqpiʼn kye?

A Ciro, aju ajkawil te Persia. Tej naʼmxtaq tul itzʼj Ciro, tzaj tqʼamaʼn Jehová te Isaías tuʼn tkubʼ ttzʼibʼen jlu tiʼj: ‹Ok kbʼel tbʼinchaʼna tkyaqilju wajbʼile. Ok chi jaqetel qe tpwertil tnam twitza tuʼn tkubʼ tiʼj tnam tuʼna›. Ik bʼajju, a Ciro kubʼ nej tuʼn tkubʼ tiʼj Babilonia. E okx qe aj Media ex qe aj Persia toj tnam tuʼnju otaq chi kyaj jaqoʼn qe pwert te qonikʼen aju.

Ax ikx tqʼama Isaías, aju tsanjel Jehová, qa tzulteq tqʼmaʼn Ciro tuʼn tjaw bʼinchaʼn juntl maj Jerusalén ex aju ja te nabʼil Dios. ¿Xipetzulo tqʼamaʼn Ciro jlu? Xi tqʼamaʼn jlu kye aj Israel: ‹Bʼaʼn tuʼn kyxiʼye tuj Jerusalén, ex kybʼinchame tja Jehová aju kyDiose›. Ik bʼantju kyuʼn aj Israel.

Nya kykyaqil aj Israel aqeju ateʼtoq toj Babilonia jakutaq cheʼx tuj Jerusalén. Tuʼnjo nimtoq tqan bʼe, chʼixmele 800 kilómetros, ex nim qe aj Israel otaq chi tijen ex otaq che yabʼti. At mastl tequʼn mlaytaq cheʼx toj Jerusalén. Xi tqʼamaʼn Ciro kye qejo mitiʼ i eʼx tuʼn t-xi kyqʼoʼn saq pwaq ex qʼan pwaq ex mastl oyaj kye qeju chi meltzʼajeltoq tuʼn tjaw kybʼinchen Jerusalén ex aju ja te nabʼil Dios.

Tuʼntzunju, xi qʼoʼn nim oyaj kye qeju aj Israel i meltzʼaj tuj Jerusalén. Ax ikx, xi tqʼoʼn Ciro qe laq ex qe kʼabʼl aqejo e etz tiʼn Nabucodonosor toj tja Jehová tej tkubʼ t-xitin Jerusalén. Nim oyaj xi kyiʼn aj Israel.

Chʼimilo kyaje xjaw otaq tzikʼ tej kypon aj Israel toj Jerusalén. Naqxix njapunku 70 abʼqʼi tej tbʼajlen xiten tnam, ex tej tkyaj ten tnam mitiʼtl xjal tuj. Maske (inchq) otaq chi pon aj Israel toj kytnam, e ok weʼ twitz nim mya bʼaʼn, ik tzeʼn kʼelel qnikʼ tiʼj.