AJU tilbʼilal tbʼanel najbʼil tkuʼx tzalu, iklo tzaj tyekʼin Diosjo te Isaías aju tsanjel. Anqʼin Isaías yajxi chʼintl twitz Jonás.

Tbʼanelxix najbʼil lu. ¿Tiʼ in tzaj tnaʼn jlu teya? Ajo tbʼanel najbʼil kubʼ tbʼincha Dios kye Adán tukʼe Eva. ¿Okpetzele kʼokel tkyaqil twitz Txʼotxʼ ik tzeʼn jlu?

A Jehová tzaj qʼamante te Isaías tuʼn tkubʼ ttzʼibʼen tzaʼn aju tbʼanel najbʼel tzul te ttnam Dios. Tqʼama kyjalu: ‹Qe xoʼj ex qe tal ẍneʼl che najal junx tuj tzalajbʼil. Qe tal wakẍ ex qe tal bʼalun junx che waʼl, ex qe tal kʼwaʼl che pastoril kyiʼj. Ksaqchal tal neʼ ttxlaj jun kan, mo lobʼaj, aju jaku kyim jun xjal tuʼn ex miʼ tzaj mya bʼaʼn tiʼj tuʼn›.

‹Melay bʼent jlu, kukx ntzaj nya bʼaʼn twitz txʼotxʼ, ex kukx ktel›. Che chilo nimku. Bʼaʼn tuʼn t-ximiye tiʼj jlu, ¿tzaʼntoqjo najbʼil tzaj tqʼoʼn Dios kye Adán tukʼe Eva?

E kubʼ tqʼoʼn Dios Adán tukʼil Eva tuj jun tbʼanel najbʼil te tzalajbʼil. Naq tuʼnju mitiʼ okx kybʼiʼn tyol Dios xi kynajsaʼn aju tbʼanel kynajbʼil, e tijin ex e kyimqe. Ntzaj ttziyen Dios qa tzul tqʼoʼn ax qejo tiʼchaq xi kynajsaʼn Adán tukʼe Eva kye qeju at kykʼujlabʼil tiʼj.

Tuj tbʼanel najbʼil tzul mitiʼtl mya bʼaʼn ktel. Ok ktel mojbʼabʼil kyxol kykyaqil xjal. Melay chi yabʼtetl ex ok che tel toj tzalajbʼil ik seʼntoq taj Dios tnejelku. Yajxitl kelel qnikʼ tiʼj tzeʼn ktela jlu tuʼn Dios.