TEJ tkyim Goliat tuʼn David, xi qʼiʼn David twitz Saúl tuʼn Abner aju nejenel kye soldad. Ok tqʼoʼn Saúl David te kynejel tsoldad ex kyaj tiʼn tuʼn tnajan tuj tja.

Yajxitl, tej kyul meltzʼaj qe soldad qʼojel kyiʼj aj Filisteo, in che bʼitzentaq xuʼj kyjalu: ‹Nim xjal ma chi kubʼ tbʼiyoʼn Saúl, atzunte David mas nimxixtl ma che kubʼ tbʼiyoʼn›. Tzaj tqʼoj Saúl tuʼn jlu, tuʼnjo mas jaw nimsaʼn David twitz. Atzunte Jonatán ajo tkyʼajal Saúl mitiʼteq nqʼojin tiʼj David. Kʼujlaʼntoq David tuʼn, ax ikx te David kʼujlaʼntaq Jonatán tuʼn. Tuʼntzunjo, kyaj bʼant tiʼj jun kyyol tuʼn tok kyamiwen kyibʼ te jun majx.

Tbʼaneltoq chinbʼan David tiʼj arpa, ex tbʼaniltaq nela jlu toj twitz Saúl. Pon jun qʼij jatumel ok tbʼinchaʼn Saúl jun mya bʼaʼn tiʼj David tuʼnju attoq qʼoj tkuʼx tuj tanmi. Tej tzmateq nchinbʼan David tiʼj arpa, tzaj tiʼn Saúl tlans ex xi t-xoʼn tiʼj David, in tqʼamaʼntaq: ‹¡Kxel nxoʼne lans tuʼn t-xi xuyle toj t-xmilal David twitz ja!›. Atzente David el tiʼn tibʼ ex mitiʼ kʼixbʼe. Xi t-xoʼn Saúl juntl maj lans tiʼj David ax ikx mixtiʼ kʼixbʼi tuʼn. Iktzun ela tnikʼ Davidjo qa ilteq tiʼj tuʼn tok t-xqʼuqen tibʼ toj tkyaqil ambʼil.

¿Naʼnx tyol Saúl tuʼne? Xi tmaʼn qa oktaq kxel tqʼoʼn tmeʼl teju xjal aju kbʼeltoq tbʼiyoʼn Goliat. Xitzun tqʼamaʼn Saúl te David qa jaku mojeʼ tukʼil tmeʼl aju Mical tbʼi, pero tnejel iltaq tiʼj tuʼn tkubʼ tbʼiyoʼn jun syent aj Filisteo. ¡Naqpe ximinxa! Tajtoq Saúl tuʼn tkubʼ bʼiyoʼn David kyuʼn aj Filisteo. Mitiʼ bʼaj ikjo, xi tqʼoʼn Saúl tmeʼl te t-xuʼjel David.

Jun maj xi tqʼamaʼn Saúl te Jonatán ex kye kykyaqil tmajen qa tajteq tuʼn tkubʼ tbʼiyoʼn David. Atzunte Jonatán xi tmaʼn te: ‹Mi tzʼok tbʼinchane mya bʼaʼn tiʼj David. Mitiʼxe o tbʼincha jun mya bʼaʼn tiʼja. Noqpe o tzʼonin tiʼja, tej tqʼojen tukʼe Goliat, o tzalaja tiʼj tej ttila, mo tej tlome jlu›.

Xi tbʼiʼn Saúl tyol tkyʼajel, ex xi tmaʼn te qa melay tzʼok tbʼinchan mya bʼaʼn tiʼj David. Ul qʼiʼn juntl maj David, ex ajbʼentl te Saúl ik tzeʼnj tnejel. Tej nchinbʼanteq juntl maj David tiʼj arpa xi t-xoʼn Saúl juntl maj lans tiʼj. Atzente David el tiʼn tibʼ, atz pon tzʼaqtl lans twitz ja. ¡Atzun toxin maj jlu! ¡Jaʼle, nel tnikʼ David qa iltiʼj tuʼn tel oq!

Xiʼtzun David tja toj qonikʼen aju, atzente Saúl xi tsamaʼn qe xjal tuʼn tkubʼ kybʼiyoʼn David. Ajtzqilaʼn tuʼn Mical aju tajtoq ttat tuʼn tbʼant tuʼn. Tuʼntzun jlu, xi tqʼamaʼn te David: ‹Kutxiye tuj qonikʼan jaʼlo qatzun qa mitiʼ sexa jaʼle otaqle kyima nchiʼj›. Tuj qonikʼen aju, onin Mical tiʼj David tuʼn tex oq toj jun ventan. Chʼixme wuq abʼqʼi xiʼ David ewil tibʼ tuʼn tpaj Saúl, nikʼtaq tuj jun plaj nponteq toj juntl plaj.