¿TIʼTZULO nxi tqʼamaʼn tal txin lu? In yolin tiʼj Eliseo aju tsanjel Jehová, ex nxi tqʼamaʼn alkyechaq tbʼanel nbʼent tuʼn Eliseo naq tuʼn tipumal Jehová. Mitiʼ ojtzqiʼn Jehová tuʼn xuʼj tuʼnjo nya aj Israel te. Tuʼntzunju (kyjuʼtzun), kʼelel qnikʼ tiʼj tiquʼn at tal txin tuj tja xuʼj lu.

Aj Siria xuʼj lu. Naamán tbʼi tchmil aju nejenel kye soldad te Siria. Aqejo aj Siria tzaj kytzyuʼn tal txin lu toj tnam Israel, ex ok te tmajen t-xuʼjil Naamán.

Attaq jun tyabʼ Naamán aju txʼaʼk lepra tbʼi. In nel qowpaj tchibʼjal xjal tuʼn yabʼil lu. Atzen jlu nxitaq tqʼamaʼn tal txin te t-xuʼjil Naamán: ‹Noqwit bʼaʼn t-xi npatrone tukʼil tsanjel Dios aju at tuj Israel, jaku tzʼel txʼaʼk tiʼj›. Xitzun qʼamaʼn jlu te Naamán.

Taj Naamán tuʼn tqʼanit; kyjuʼtzun kubʼ t-ximen tuʼn t-xiʼ toj Israel. Tej tpon atztzu, xi tuj tja Eliseo. Atzunte Eliseo etz tsamaʼn jun t-sanjel tuʼn t-xi tmaʼn te Naamán kyjaʼ: ‹Txiʼya, ex txʼjonkux tibʼa wuq maj tuj nimaʼ Jordán›. Jaw qʼojle Naamán ex tqʼama: ‹¡Mas bʼaʼn qe nimaʼ ateʼ toj ntname kywitz kykyaqil nimaʼ at tuj kytxʼotxʼ aj Israel!› Tej tbʼaj tqʼmaʼn jlu el bʼet.

Xitzun kymaʼn qe tmajen te: ‹Tat noqwit mas kwest jun tumel saj qʼmaʼn teya tuʼn t-sanjel Dios, mawtlo bʼant tuʼna. Yajtzun te jlu aju ma tma teya noq chʼin t-xilen, tuʼn ttxʼjonte tibʼa tuj aʼ›. Xiʼtzen Naamán, ex kuʼx wuq maj tuj nimaʼ Jordán ik tzaʼnx oteq tzaj kyqʼmaʼn tmajen te. Tej tbʼant jlu tuʼn ok t-ximlal ik tzeʼn t-ximlal jun tal kʼwaʼl, ex bʼiʼx bʼanix.

Ntzalajxixtoq Naamán. Meltzʼaj juntl maj tukʼil Eliseo ex xi tmaʼn te: ‹Jaʼlo ma tzʼel nnikʼe tiʼj, qa aju kyDios aj Israel oʼkxku jun Diosjo twitz tkyaqil txʼotxʼ. Tuʼntzunju, nchin kubʼsane twitza tuʼn t-xi tkʼmoʼna (tkʼamaʼne) jun oyaj›. Atzunte Eliseo xi ttzaqʼweʼn: ‹Mlay tzaj nkʼmoʼne oyaj lu›. Ajtzqilaʼn tuʼn Eliseo qa mya bʼaʼn tuʼn tkyaj tiʼn aju ul tiʼn Naamán, tuʼnjo ateq Jehová otaq tzʼel inte tyabʼ Naamán. Atzunte Guehazí aju tmajen Eliseo tajbʼiltaq tuʼn tkyaj tukʼe oyaj (kotz).

Kyjuʼtzun bʼant jlu tuʼn. Tej otaqxi tzʼel bʼet Naamán, xi lepeʼ Guehazí ex pon kanen tiʼj ex xi tqʼamaʼn jlu te: ‹Ma chin tzaj tsamaʼne Eliseo tuʼn ttzaj tqʼoʼna chʼin oyaj tiʼjjo iqʼen tuʼna tuʼnju ma che ul xjal tukʼe›. Nya axtok jalu. Mintiʼtoq bʼiʼn jlu tuʼn Naamán; tuʼntzunju xi tqʼoʼn junjun tiʼchaq te Guehazí.

Tej tmeltzʼaj Guehazí, oteq tbʼi Eliseo aju otaq bʼaj tbʼinchan. A Jehová tzaj qʼamante te Eliseo. Kyjuʼtzun, xi tqʼmaʼn Eliseo kyjalu: ‹Tuʼnjo ma bʼant jlu tuʼna, aju txʼaʼk toktaq tiʼj Naamán kʼokil tiʼja›. ¡Ik bʼajju!

¿Tiʼ ntzaj tyekʼen jlu qe? Tnejil, qa iltiʼj tuʼn qyolin tiʼj Jehová kyukʼe txqantl xjal ik tzeʼnj bʼent tuʼn tal txin. Quʼn jaku tzaj nim tbʼanel kye xjal tuʼn jlu. Tkabʼ, iltiʼj tuʼn kyokx qbʼiʼn qejo nchi ajbʼen te Jehová ex mitiʼ tuʼn tjaw qnimsen qibʼ ik seʼntoq Naamán tnejil. Ex toxin, mya bʼaʼn tuʼn t-xi qqʼamaʼn nya ax yol ik tzaʼn te Guehazí. At nim tbʼanel jaku tzʼel qnikʼ tiʼj tuj Tyol Dios.