TEJ nkawintoqtl David tuj Jerusalén, e kambʼan qe tsoldad kyiʼj nimku tnam tuʼnjo onin Jehová kyiʼj. Otaqxi tzaj ttziyen Jehová kye aj Israel qa tzulteq tqʼoʼn txʼotxʼ te Canaán kye. Tuʼnju e tzaj tonin Jehová e ok te tajaw txʼotxʼ Canaán.

Tbʼanelteq ajkawel te David. Kʼujlaʼntaq Jehová tuʼn. Tuʼntzunjo, tej tkubʼ Jerusalén tuʼn, xi tiʼn aju kajon kʼubʼel tyol Jehová tuj. Tajtoq tuʼn tkubʼ tbʼinchan jun ja te nabʼil Dios tuʼntzun tokx tqʼoʼn aju kajon toj.

Tbʼet ambʼil kubʼ tbʼinchaʼn David jun il. Ojtzqiʼntaq tuʼn qa mya bʼaʼn tuʼn tel tiʼn aju etzan tuʼn juntl xjal. Tej chʼixteq ttzaj qlolj, nbʼettoq David twiʼ tja te kawbʼil, kutz tkaʼyin ex tlom, mo til jun tbʼanel xuʼj. Bat-seba tbʼi xuʼj lu, atzun tchmil tokxteq kyxol tsoldad David ajo Urías tbʼi.

Ponxix tkʼuʼj David tiʼj Bat-seba, tuʼntzen jlu, xi tqʼamaʼn tuʼn ttzaj qʼiʼn Bat-seba tuj tja te kawbʼil. Atzunte tchmil atztoq taʼ toj qʼoj. Kubʼtzen koẍeʼ David tukʼe Bat-seba, yajxitl ok tbʼiʼn qa otaq tzʼok ten tal. Tzaj bʼaj tkʼuʼj David tuʼn jlu, tuʼntzunju xi tmaʼn te Joab aju kynejenel soldad tuʼn tkubʼ tqʼoʼn Urías twitz qʼoj tuʼntzun tkyim. Tej tkyim Urías, kubʼtzun mojeʼ David tukʼe Bat-seba.

Tzaj nim tqʼoj Jehová tiʼj David. Xi tsamaʼn Natán tuʼn tyolin tukʼe David kyibʼaj qeju til. Lu Natán at tukʼil David toj tilbʼilal. Tzaj nim tbʼis David tuʼnjo mya bʼaʼn oteq kubʼ tbʼinchen, mitiʼ kubʼ tbʼiyoʼn Jehová. Xi tqʼamaʼn Natán te David: ‹Tuʼnju ma bʼinchane il, tzul nim mya bʼaʼn tuj tjaya›. ¡Nim mya bʼaʼn tzaj toj tja David!

Tnejel, kyim tal Bat-seba. Atzunjo tnejel tkʼwaʼl David aju Amnón tbʼi ok lipen tiʼj tanabʼ ajo Tamar tbʼi ex kubʼ koẍeʼ tukʼe. Tzaj tqʼoj Absalón aju juntl tkʼwal David tuʼn jlu, tuʼntzunjo, kubʼ tbʼiyoʼn Amnón. Yajxitl, bʼent nim tiʼchaq tuʼn Absalón tuʼn tel bʼaʼn toj kywitz xjal ex ok tilil tuʼn, tuʼn tok qʼoʼn te ajkawil. Kambʼan David tiʼj qʼoj ok kyxol tukʼe Absalón ex kyim Absalón tuj qʼoj lu. Tzaj nim kʼixkʼojil toj tanqʼibʼil David.

Tej nbʼajtoq jlu, ul itzʼji juntl tal Bat-seba aju Salomón tbʼi. Tej otaq tijin ex oteq tzʼok yabʼil toj t-xmilal David, tajtoq Adonías, aju tkʼwaʼl David, tuʼn tok te ajkawil. Xi tqʼmaʼn David teju pal Sadoc tuʼn tkubʼ tqoʼn aseyt tuj twiʼ Salomón te jun yekʼbʼil qa kʼokel te jun ajkawel. Yajxi chʼintl kyim David tej qʼiʼntaq 70 abʼqʼi tuʼn. Otaq kawin 40 abʼqʼi. Atl Salomón ajkawil jaʼle.