TZMATOQ qʼa Salomón tej tok te ajkawil. Kʼujlaʼntaq Jehová tuʼn, ex kubʼ tbʼinchen aju kyaj tqʼamaʼn David te. Tbʼanel ela Salomón toj twitz Jehová, tuʼntzunju tuj jun witzikʼ te qonikʼen tzaj tqʼmaʼn Jehová jlu te: ‹Salomón, qanintza weye alkye taja›.

Xitzun ttzaqʼweʼn Salomón: ‹Nman Jehová, tzma kuʼxunx qine ex naʼnx tel nnikʼe tiʼj alkye tten tuʼn nkawine. Tuʼntzejo, qʼontza nnabʼle tuʼn tbʼant nkawine kyibʼaj qe xjal etzan tuʼna›.

Tbʼanel ela tuj twitz Jehová aju xi tqanen Salomón te. Tuʼntzunju tqʼama: ‹Tuʼnjo ma tzaj tqanina tnabʼila weye, ex mintiʼ ma tzaj tqanina tuʼn t-xi laqʼeʼ toj tanqʼibʼila, nix tuʼn tten tqʼinumabʼila. Kxel nqʼoʼne tnabʼla aju mas nim twitzju te alkyexku xjal o tzʼanqʼin. Ex mya noq oʼkx jlu, ax ikx kxel nqʼoʼne aju mintiʼ ma tzaj tqanina, kxel nqʼoʼne tqʼinumabʼila ex nim toklene›.

Tej tbʼet ambʼil, e pon kabʼe xuʼj (qya) twitz Salomón aʼyejo otaq tzaj jun mya bʼaʼn kyxol. ‹Aju xuʼj lu ex aqine junx nqo najane tuj junx ja›, chi jun xuʼj. ‹Ul itzʼj jun wale, toj toxin qʼij tul-len itzʼj wale, ax ikx te xuʼj lu ul itzʼj tal. Toj jun qonikʼan kyim tal xuʼj lu. Tej in chin tantoqe, kubʼ tqʼoʼn xuʼj aju tal otaq kyim ntxlaje ex xi tiʼn aju wale. Tej tel nwatle kyimnitoqtl neʼ, ex el nnikʼe tiʼj qa mya a waljuye›.

Tej tok tbʼiʼn aju juntl xuʼj jlu, tqʼama: ‹¡Miʼn! ¡Wexwe wal aju itzʼx, atzunte tal aju ma kyim!› Tzaj ttzaqʼweʼn aju xuʼj yolin tnejil: ‹¡Miʼn! ¡Aju teya tal aju ma kyim atzun we wal aju itzʼx!› Iktzun kybʼincha xuʼjjo twitz Salomón. ¿Tiʼ kybʼantel tuʼn jaʼle?

Xi tqanen jun espada, tejtzun tpon qʼiʼn espada tukʼil, xi tmaʼn: ‹Kytxʼeminkuye tmij (tkyʼajchaqil) tal neʼ itzʼx ex kyqʼonxe jun piẍ te jun xuʼj, ex juntl piẍ te juntl xuʼj›.

‹¡Miʼn!›, chi aju tnanxix tal neʼẍ. ‹Bʼinchama xtalbʼil tuʼn miʼ tkubʼ bʼiyoʼn tal neʼ itzʼx. ¡Mas bʼaʼn tuʼn t-xi tqʼoʼna tal neʼ teju xuʼj lu!› Atzunte juntl xuʼj tma: ‹Miʼn tzaj kyqʼoʼne tal neʼ qeye. Kytxʼemunkuye tal neʼẍ lu›.

Atzunte Salomón xi tqʼamaʼn: ‹¡Miʼn kubʼ kybʼiyoʼne tal neʼ! Kyqʼonxe tal neʼ itzʼx tejo xuʼj xyolin tnejel. Quʼn aju xuʼj lu atzun ttxuʼ tal neʼju›. El tnikʼ Salomón tiʼj jlu, tuʼnju nim kʼujlaʼntoq tal neʼ tuʼn ttxuʼ tuʼntzejo tajteq tuʼn t-xi tqʼoʼn teju juntl xuʼj tuʼntzun miʼn tkubʼ bʼiyoʼn. Tejtzun tok kybʼiʼn xjal tzeʼn otaq kyaj mya bʼaʼn toj ttxolil tuʼn Salomón, o chi tzalaj tuʼnju attoq jun kykawil nim tnabʼil.

Tjaqʼ tkawbʼil Salomón e tzaj tkʼiwlaʼn Dios qe aj Israel, tuʼntzunjo jaw chʼiy nim awal twitz txʼotxʼ ik tzeʼn triw, cebada, uva ex higo ex txqantl twitz awal. Atteq tbʼanel kyxbʼalun (kyiʼj) ex tbʼanel kyja xjal. Attoq nim tbʼanel kye kykyaqil.