AJU ajkawel Nabucodonosor ex tiʼn qeju aj Israel mas xnaqʼtzaʼnqe atz tuj Babilonia. Yajxitl, e jaw tjyoʼn qejo qʼa mas tbʼanelqeʼ ex aqeju mas at kynabʼil. Lu kyaje qʼa kyxol qe jlu ateʼkux toj tilbʼilal. Daniel tbʼi jun, aqetzuntl oxe kuʼxin ok kyqʼoʼn aj Babilonia kybʼi te Sadrac, Mesac ex Abednego.

Tajbʼiltoq Nabucodonosor tuʼn kykubʼ t-xnaqʼtzaʼn tuʼntzen kyajbʼen tuj tja te kawbʼil. Ajtzun kybʼaj t-xnaqʼtzaʼn oxe abʼqʼi, ok chi jawil tskʼoʼn qeju mas at kynabʼl tuʼn kyonin tiʼj aj ttzaj mya bʼaʼn tiʼj. Taj tuʼn tten kyipumal qejo qʼa lu, kyjuʼtzun xi tqʼamaʼn tuʼn t-xi qʼoʼn kywa ex kykʼaʼ vino ikx tzeʼnj te kyukʼe toj tja.

Kaʼyinka Daniel. ¿Nel tnikʼa tiʼ nxi tqʼmaʼn te Aspenaz, aju kynejil tmajen Nabucodonosor? Nxi tmaʼn qa nya taj tuʼn twaʼn kyiʼj qeju wabʼj ateʼku twi tmes ajkawil. Tzaj bʼaj tkʼuʼj Aspenaz tuʼn jlu ex xi tqʼamaʼn te: ‹Ma tzaj tmaʼn ajkawil alkye kywaye ex alkye kykʼaʼye (kykʼwaʼye) kxel qʼet. Qatzun qa mya tbʼanel qeye ik tzeʼn qe txqantl kuʼxun, jakulo chin kubʼ bʼiyoʼne tuʼn kypaje›.

Tuʼntzun jlu, yolin Daniel tukʼe xqʼuqil aju kyaj tqʼoʼn Aspenaz xqʼuqil kyiʼj ex xi tqʼamaʼn te: ‹Qo tqʼonka tuj malbʼil toj 10 qʼij, noq oʼkx qʼontza qitzaje ex txqantl twitz awal tuʼn t-xi qwaʼne ex oʼkx aʼ qʼontze te qkʼaʼye. Qo tkeʼyinktzuna toj laj qʼij kyukʼe qe mastl kuʼxin in chi waʼn tiʼj twa ajkawil, tuʼntzun tel tnikʼa tiʼj alkye qe mas tbʼanel che kin›.

Bʼaʼn ela toj twitz xqʼuqil. Tejtzun tikʼ 10 qʼij, mas tbʼanelteq taʼ Daniel kyukʼe tamiw kywitz qe txqantl qʼa, ex kukx xi qʼoʼn ambʼil kye tuʼn kyitzjin ex tuʼn kywaʼn tiʼj txqantl twitz awal, ex nya aju ntzajtaq tqʼoʼn ajkawil kye.

Tbʼajlentzen oxe abʼqʼi i ex qʼiʼn kykyaqil qe kuʼxin twitz Nabucodonosor. Tej tbʼaj yolen kyukʼe, el tnikʼ ajkawel qa mas at tnabʼl Daniel ex qe tamiw. Tuʼntzunju, e kyaj tiʼn ajkawil tuʼn kyonin toj ja te kawbʼil. Tej ntzajtaq mya bʼaʼn tiʼj ajkawil nxiʼtoq qanil onbʼil te Daniel, Sadrac, Mesac ex Abednego, mas nimteq kynabʼil at kywitz qe chman (ajyoʼẍ) moqa ajnabʼil te Babilonia.