¿ALKYEQEʼ xjal lu ex tiʼ nbʼant kyuʼn? Aqe xjal lu ma cheʼx qʼojil, ex aʼyeqe xjal ateʼku kywitz soldad nchi bʼitzin. Jakule txi t-ximiye: ‹Tiquʼn mitiʼ iqʼin kyespada ex kylans qeju nchi bʼitzin tuʼn kyqʼojin? Qo xnaqʼtzal tiʼj›.

A Jehosafat nkawin kyibʼaj qejo kabʼe kʼloj kyyajil aj Israel. Anqʼin tej nkawintoq Acab ex Jezabel kyibʼaj qeju 10 kʼloj kyiyjil aj Israel. Tbʼaneltoq ajkawil te Jehosafat, ik tzeʼntaq Asá aju ttat. Tuʼntzunjo, nim abʼqʼi e anqʼin qeju kabʼe kʼloj kyyajil aj Israel toj tzalajbʼil.

Tzaj jun tiʼ aju e tzaj xobʼ xjal tuʼn. Xi kyqʼmaʼn junjun xjal te Jehosafat kyjalu: ‹Lu txqan soldad che ul nimxix kybʼet, aqejo tzajneqeʼ toj Moab, tuj Amón, ex aqeju najleqeʼ twiʼ witz Seír›. Tuʼntzujo ok kychmoʼn kyibʼ nim aj Israel tuj Jerusalén tuʼn t-xi kyqanin onbʼil te Jehová. I eʼx toj ja te nabʼil Dios, ex ok ten Jehosafat qanil onbʼil te Jehová kyjalu: ‹Aya Jehová qMane Dios, mintiʼ ojtzqiʼn wuʼne tiʼ kybʼantel. Mintiʼ qipune tuʼn qqʼojine kyukʼil qe soldad lu nimxix kybʼaj wen. Qo tonintza›.

Tzaj tbʼiʼn Jehová ex ajbʼen jun tmajen tuʼn, tuʼn t-xi tqʼamaʼn jlu kye aj Israel: ‹Tuj qʼoj lu mya aqeye che qʼojel, ate Dios kqʼojel. Ex naq che kbʼel txuleʼye, ex ok kylaʼye (kylebʼele) tzeʼn tten chi kletele tuʼn Jehová›.

Tuʼntzejo toj juntl qʼij xi tqʼamaʼn Jehosafat te tnam xjal: ‹¡Qeʼk kykʼuʼje tiʼj Jehová!› E kubʼtzun tqʼoʼn Jehosafat aʼyeju xjal nchi bʼitzen kywitz qe tsoldad, tej nche bʼettoq ax ikx nchi bʼitzentoq te Jehová. ¿Bʼiʼn tuʼne tiʼ bʼaj tej kypon laqʼeʼ tuʼn kyqʼojin? Bʼant tuʼn Jehová tuʼn tkubʼ kybʼiyoʼn kyibʼ qejo aj qʼoj kyxolx. ¡Tejtzun kypon aj Israel, kykyaqil qejo ajqʼoj otaq chi bʼaj kyim!

Tbanel aju bʼant tuʼn Jehosafat tuʼnju ok qʼuqeʼ tkʼuʼj tiʼj Dios. Qa ma bʼent ikjo quʼn, kbʼel qyekʼe qa at qnabʼil.