¿TIʼTL nbʼant kyuʼn xjal jaʼlo? ¡Nchi kʼulin twitz jun tilbʼilal (twutzbʼiyil) wakẍ! ¿Tiquʼn nbʼent jlu kyuʼn?

Tej tkyaj ten Moisés nim ambʼil twiʼ witz, kyqʼma xjal kyjalu: ‹Mintiʼ bʼaʼn quʼne tiʼ ma bʼaj tiʼj Moisés. Qbʼinchaku jun qdios tuʼn qex tiʼn toj txʼotxʼ lu›.

Bʼaʼn chi Aarón aju ttzik Moisés. ‹Kyqʼimele tuj kyẍkine aju qʼan pwaq ttxʼotxʼil, ex kyqʼintze wukʼile›. Tej ttzaj kyiʼn xjal jlu, okx tqʼoʼn Aarón twiʼ qʼaqʼ ex bʼant jun tilbʼilal wakẍ tuʼn tukʼe jlu. Kyqʼama aj Israel kyjalu: ‹¡Atzun qdios jlu, aju o etz tiʼn tuj Egipto!› Oktzun jun matij ninqʼij kyuʼn, ex e kʼulin twitz tilbʼilal wakx lu.

Tej ttzaj tkiʼn Jehová jlu, tzaj nim tqʼoj tuʼn. Ex xi tqʼmaʼn te Moisés: ‹Ku tkux naja, quʼn luqe aj Israel nkubʼ kybʼinchaʼn il. Ma tzʼel naj nkawbʼile tiʼj kykʼuʼj ex luqe in che kʼulun twitz wakẍ qʼan pwaq ttxʼotxʼil›.

Bʼiʼx kuʼtznaj Moisés twiʼ witz. Tejtzen tkuʼpin tlom, moqa til jlu. ¡Nchi bʼitzetoq ex nche bʼixintaq xjal tiʼjele tilbʼilal wakẍ! Tzajxix tqʼoj Moisés, e kubʼ t-xoʼn qeju tzʼlam abʼj aqeju tzʼibʼin tkawbʼil Dios twitz ex bʼiʼx e kubʼ bʼuchj. Kubʼtzun t-xitin Moisés tilbʼilal wakẍ quqtl kyaja tuʼn.

Mya bʼaʼnju bʼent kyuʼn aj Israel. Tuʼntzunju, xi tqʼmaʼn Moisés kye junjun xinaq tuʼn tjaw kytzyuʼn kyespada. ‹Aqeju xjal ma chi kʼulin twitz tilbʼilal iltiʼj tuʼn kykyim›, chi Moisés. Tuʼntzunjo, ¡kubʼ kybʼiyoʼn qe xinq, moqa ichin 3.000 xjal! Nyapetzulo jun yekʼbʼil jlu qe qa oʼkx twitz Jehová qo kʼulil ex nya kywitz junjuntl dios.