¿NEL tnikʼe tiʼ njaw kyiʼn xjal twitz txʼotxʼ? Chʼixme ik tzeʼn ttxa cheʼw. Saq keʼyin, ex slikʼ ik tzaʼn t-xaq tzeʼ. Nya ttxa cheʼw te jlu; quʼn bʼaʼn te twaʼl.

Chʼimi jun xjawxi kyetzlen aj Israel toj Egipto. Atz atqeʼ tuj tzqij txʼotxʼ. Naq chʼin awal njaw chʼiy atztzu, e jawtzun yolin aj Israel: ‹Maswitlo bʼaʼn noqwit o qo kyime tuʼn Jehová tuj txʼotxʼ Egipto. Quʼn atz Egipto nxi qwantoqe alkyexku qajbʼile›.

Tuʼntzunjo, tzaj tqʼamaʼn Jehová: ‹Ktzajel nchitune wabʼj twitz kyaʼj›. Bʼant jlu tuʼn. Tej qsqix tuj juntl qʼij kyil (kylom) aj Israel puro saq tkubʼ twitz txʼotxʼ, ex kubʼ kyxjele: ‹¿Tiʼtzun jlu?›

Xi tqʼamaʼn Moisés kye: ‹Atzun wabʼj jlu aju ma tzaj tqʼoʼn Jehová kyeye tuʼn t-xi kywaʼne›. MANÁ tbʼi ok kyqʼoʼn xjal. Iktoq tkʼokʼjal maná ik seʼn pan.

«Kjawil kychmoʼne oʼkx aju in bʼaj kyuʼne toj jun qʼij», chi Moisés kye xjal. Tuʼntzejo, tkyaqil prim, mo qlax bʼent jlu kyuʼn. Ajtzun tmeqʼt qʼij, aju maná nkyajteq ten twitz txʼotxʼ in kubʼ uljtoq (niwjtoq).

Ax ikx xi tmaʼn Moisés kye: ‹Miʼ kyaj kykʼuʼne maná te juntl qʼij›. At junjun kyaj kykʼuʼn. ¿Nel tnikʼe tiʼ bʼaj? ¡Tej qsqix toj juntl qʼij, aju maná kyaj kykʼuʼn otaq tzʼok noj tiʼj tuʼn ẍchuqʼ (ẍuqʼ) ex otaq tzuwix (tzuʼj)!

Tzajtzun tqʼamaʼn Jehová qa oʼkx toj twaqaqin qʼij jakutoq jaw kyiʼn aj Israel kabʼe maj maná te kywa. Ax ikx tzaj tmaʼn Jehová tuʼn t-xi kykʼuʼn chʼin tuʼn tajbʼen kye toj juntl qʼij, quʼn melaytaq tzaj tqʼoʼntl toj twuqin qʼij. Tej nkubʼtoq kykʼuʼn maná toj twuqin qʼij, ¡mitiʼtaq in noj tiʼj kyuʼn ẍchuqʼ ax ikx mitiʼtaq in tzujix! ¡Juntl yekʼbʼil jlu tiʼj tipumal Dios!

E waʼn aj Israel maná tkyaqil abʼqʼi tej kyten toj tzqij txʼotxʼ.