TEJ tokx kyqʼoʼn kyibʼ aj Israel tjaqʼ mya bʼaʼn, xi kyqanin onbʼil te Jehová. E kubʼtzun tqʼoʼn Jehová nejenel tuʼn kyonen kyiʼj. Jwes kybʼi qe jlu tuʼn Tuʼjil Tyol Dios. A Josué ok te tnejel jwes, yajxitl e ok txqantl jwes ik tzaʼn Otniel, Ehúd, Samgar. Kyxol qe jlu, e ten kabʼe xuʼj aʼyeju e onin kyiʼj aj Israel, Débora ex Jael kybʼi xuʼj lu.

Ajbʼen Débora tuʼn Jehová tuʼn t-xi tqʼamaʼn kye xjal aju tzultaq. Ax ikx tokteq te jwes. Atztoq nkubʼ qʼuqeʼ t-xe jun tzeʼ twiʼ witz, tejtzun nchi pontaq xjal tukʼel; nchexteq tone tuʼn kyex twitz mya bʼaʼn.

Toj ambʼil aju atoq Jabín tok te ajkawil toj Canaán. Atteq 900 tkarro te qʼojbʼel. Tuʼnjo nimtoq kyipumal tsoldad Jabín e ok nim aj Israel te tmajen. Aju nejenel kye tsoldad Jabín, Sísara tbʼi.

Jun maj, tzaj ttxkoʼn Débora Barac aju jwestaq ex xi tqʼamaʼn te: ‹Ma tzaj tmaʼn Jehová weye tuʼn tok tchmoʼna 10.000 xinaq ex tuʼn kyxi tiʼna twiʼ witz Tabor. Quʼn atz tzul tiʼn Jehová Sísara twitze. Ex kxel tqʼoʼn toj tqʼabʼa kyukʼex tsoldad›.

Xitzen tqʼamaʼn Barac te Débora: ‹Jaku chinxe oʼkx qa ma txiʼya wukʼile›. Jaku chinxe chi Débora, oʼkx kxel nqʼamaʼne jlu teya: ‹Mya teya kxel qʼoʼn nimbʼil, quʼn toj tqʼobʼ jun xuʼj tzul qʼoʼn Sísara tuʼn Jehová›. Ikxix bʼajju.

Kuʼtztzun Barac twiʼ witz Tabor tuʼntzen kyqʼojin kyiʼj tsoldad Sísara. Naq minabʼen (tzenx metzaqʼle), tzaj nimxix jbʼal ex jaw noj aʼ twitz txʼotxʼ tuʼn Jehová, nimqeʼ ajqʼoj e jiqʼwe tuʼn aʼ. Atzunte Sísara kuʼtz tuj tkarro ex el oq.

Yajxitl, pon Sísara tja Jael. Okxtzun ttxakoʼn Jael tuj tja ex xi tqʼoʼn chʼin tlech. Tzajtzen twatl tuʼn jlu, ex lwey ikʼ wtan. Tzajtzen tiʼn Jael jun estak tiʼj tja ex kux tjubʼin t-xe t-ẍkin Sísara. ¡Tejtzun tpon Barac, xi tyekʼen Jael Sísara otaq kyim! Aju tqʼama Débora japun bʼaj twiʼ.

Ax ikx kubʼ bʼiyoʼn Jabín; ex e tentzun aj Israel toj mujbʼabʼil tuj ambʼil aju.