Tej kyetz tzaqpiʼn aj Israel toj Egipto i ex tiʼn Moisés tzmax twiʼ witz aju Sinaí tbʼi, atz jatumel e tzaj tqʼoʼn Dios Tkawbʼil kye. Yajxitl, xi tsamaʼn Moisés 12 xinaq kaʼyil txʼotxʼ te Canaán. Aqejo 10 e ajtz meltzʼaj tukʼe jun mya bʼaʼn tqanil. Tuʼn kyyol xjal lu, kyajtoq aj Israel tuʼn kyanj meltzʼaj juntl maj tuj Egipto. E bʼet aj Israel 40 abʼqʼi toj tzqij txʼotxʼ, tuʼnjo mitiʼ ok qʼuqeʼ kykʼuʼj tiʼj Dios.

Jawtzun skʼoʼn Josué tuʼn kyokx tiʼn aj Israel toj Canaán. Kubʼ tyekʼen Jehová tipumal tuʼntzun kyok aj Israel te tajawil txʼotxʼ te Canaán. Weʼ nimaʼ Jordán, kubʼ xitj tmuro Jericó, ex kyaj weʼ Qʼij tuʼn. Tej tikʼ waqaq abʼqʼi, otaq tzʼel kyiʼn aj Israel kytxʼotxʼ aj Canaán.

E kawin jwes 356 abʼqʼi kyibʼaj aj Israel, a Josué ok te tnejil jwes. Kʼelel qnikʼ tiʼj Barac, Gedeón, Jefté, Sansón ex Samuel. Ax ikx kelil qnikʼ kyiʼj xuʼj ik tzaʼn Rahab, Débora, Jael, Rut, Noemí ex Dalila. Nxi tiʼn 396 abʼqʼi aju TOXIN Kʼloj txʼolbʼabʼil lu.