KEʼYINKA tiʼ nbʼaj tzalu. Nchi etz lajoʼn (xlaʼjiʼn) Adán tukʼe Eva toj tbʼanel najbʼil te Edén. ¿Nel tnikʼe tiquʼn?

Tuʼnjo kubʼ kybʼinchaʼn jun mya bʼaʼn. Tuʼntzunjo, kubʼ tqʼoʼn Jehová kykastiw. ¿Bʼiʼn tuʼne tiʼ bʼant tuʼn Adán ex Eva?

Kubʼ kybʼinchaʼn aju xi tqʼamaʼn Dios kye tuʼn mi kubʼ kybʼinchen. Xi tqʼmaʼn Dios kye qa bʼaʼntoq tuʼn t-xi kywan twitz tzeʼ aʼyejo ateʼkx tuj tbʼanel najbʼil. Oʼkx tiʼj jun tzeʼ xi tqʼmaʼn Dios kye tuʼn miʼ t-xi kyloʼn twitz; qa ma txi kyloʼntaq, chi kyimelteq. A jlu tetoq Dios tejo. Ojtzqilaʼn quʼn qa mya bʼaʼn tuʼn tjaw qiʼn aju etzin tuʼn juntl, ¿axtokjo? Tuʼntzunju, ¿tiʼ bʼaj?

Jun maj tjunalxtoq Eva at toj tbʼanel najbʼil, ok yolin tuʼn jun kan (lobʼaj). ¡Ximunxe! Xi tqʼmaʼn kan te Eva tuʼn t-xi tloʼn twitz tzeʼ, aju tqʼma Dios kye tuʼn mi t-xi kyloʼn. Tej tkubʼ tbʼinchan Jehová qeʼ kan, mitiʼ e kubʼ tbʼichan tuʼn kyyolin. Tuʼntzunjo, tuʼn jun xjal yolin kan lu. ¿Alkyetaq xjal lu?

Nyatoq Adán. Tuʼntzunju, alo jun xjal kyxol qeju oteq chi bʼaj tbʼinchan Jehová, tej naʼmxtoq tkubʼ tbʼinchen Txʼotxʼ. Aʼyejo xjal lu anjelqeʼ, ex mitiʼ qʼanchalqeʼ. Aju anjel lu jaw tnimsaʼnxix tibʼ. Ok ten ximil tiʼj qa jakutaq tzʼok te jun ajkawil ik tzeʼn Dios ex qa oʼkxteq te tuʼn kyajbʼen xjal ex nya te Jehová. Yolin kan tuʼn anjel lu.

Kubʼ sbʼuʼn Eva tuʼn anjel lu. Tej t-xi tqʼamaʼn te qa jakutoq tzʼok ik tzeʼn Dios, bʼaʼn ela jlu tuj twitz. Tuʼntzunjo, xi tloʼn Eva twitz tzeʼ ax ikx te Adán xi tloʼn. Mitiʼ xi kynimen Adán tukʼe Eva tkawbʼil qMan Dios, tuʼntzunjo, kubʼ kynajsaʼn tbʼanel kynajbʼil.

Kpol jun qʼij jatumel kbʼel tbʼinchen Dios Txʼotxʼ te jun tbʼanel najbʼil ik tzeʼnj Edén. Yajxitl kʼelil qnikʼ tzeʼn jaku tzʼoniye tuʼn tbʼent tbʼanel najbʼil lu. Jaʼle, qo xnaqʼtzal tiʼ bʼaj kyiʼj Adán tukʼe Eva.