KAʼYINKUXA Caín tukʼe Abel. Ma che chʼiy kykabʼel. Ma tzʼok Caín te kjol. Nok tawaʼn tkyaqil wiq awal twitz txʼotxʼ ik tzeʼn lobʼj ex itzaj.

Atzun te Abel ma tzʼok te chʼiysil rit, mo ẍneʼl. At nim tajbʼil tuʼn kyok t-xqʼuqin tal rit. Nchi chʼiy qe jlu ex nchi ok te nemaq ẍneʼl, toj chʼin ambʼil oteq ten jun chʼuq t-rit Abel tuʼn kyok t-xqʼuqin.

Jun maj xi tiʼn Caín ex Abel jun oyaj twitz Dios. Xi tiʼn Caín twitz awal aju oteq tzʼok tawaʼn. Atzuntl te Abel xi tiʼn aju tbʼanelxix t-rit. Tbʼanil ela Abel toj twitz Jehová ex aju toyaj. Atzuntl te Caín tukʼe toyaj nya bʼaʼn ela tuj twitz Jehová. ¿Bʼiʼn tuʼne tiquʼn?

Nya naq tuʼnju mas tbʼaneltaq toyaj Abel twitzj te Caín. Quʼn tbʼanel xjaltoq te Abel. Kʼujlaʼnteq Jehová tuʼn tukʼe ttzik. Atzun te Caín mya bʼaʼn xjaltoq; mitiʼteq nok tkʼujlaʼn titzʼin.

Tuʼntzunjo, tzaj tqʼamaʼn Dios te Caín qa iltoq tiʼj tuʼn tkubʼ tchʼixpuʼn tibʼ. Mitiʼ xi tbʼiʼn Caín aju tzaj tqʼmaʼn Dios te. Nqʼojlexixtaq wen tuʼnjo tbʼanil ela Abel toj twitz Dios. Xi tmaʼn Caín te Abel: ‹Qoʼ bʼetel tuj kojbʼil, mo tuj kʼul›. Tej ateʼtoq kyjunalx tzma chix, ok tjubʼin Caínju titzʼin ex bʼiʼx kyim tuʼn. ¿Tzeʼn nela mya bʼaʼn tbʼinchbʼen Caín toj twitze?

Kyim Abel ex kukx naʼn tuʼn Jehová. Tbʼaneltaq te Abel, mitiʼx nchi el naj tbʼanil xjal tiʼj tkʼuʼj Jehová ik tzaʼn Abel. Tuʼntzunju, kpol jun qʼij jatumel kjawil itzʼji juntl maj Abel tuʼn Jehová. Tuj ambʼil aju, melay kyimtl Abel. Ok kanqʼil te jun majx tzalu twitz Txʼotxʼ. ¿Nyapetzelo tbʼanel tuʼn kyok qojtzqiʼn xjal ik seʼn Abel?

Mya bʼaʼn nchi ela xjal toj twitz Jehová ik tzeʼn Caín. Tuʼntzunjo, atxix tej tkubʼ tbʼiyoʼn Caín titzʼin, xi tlajoʼn Dios tuj junxitl plaj aju najchaqtoq (laqʼcheteq) taʼ kyiʼj toj tja. Tej t-xiʼ Caín anqʼil tuj junxitl najbʼil, xe tiʼn jun tanebʼ tukʼil ex atzunjo ok te t-xuʼjil.

Tej tbʼet ambʼil e ul itzʼje tkʼwaʼl Caín tukʼe t-xuʼjel. Ax ikx txqantl tkyʼajel ex tmeʼl Adán e mojeʼ ex e ul itzʼj kykʼwaʼl. Toj chʼin ambʼil otaq chmet nim kybʼet xjal twitz Txʼotxʼ. Kʼelel qnikʼ kyiʼj junjun xjal lu.