TIʼJXI ark, kukx nkubʼtaq kybʼinchen xjal mya bʼaʼn. Toj kywitz qa melaytoq tzaj Nim Jbʼal. Tuj ambʼil aju ole chi tzeʼnxix wen. Naq chʼinx ambʼil e tzeʼn.

Tzajtzun chitj aʼ tuj kyaʼj. Kutz qojle ik tzeʼnj aj tkubʼ qqoʼn jun kubʼet aʼ. ¡Axtokju tqʼama Noé! Atzun jaʼle mi aʼlxtoq juntl jaku tzʼokx tuj ark. Otaq tzʼokxix tjupuʼn Jehová ttziʼ.

Tkyaqil aju twitz txʼotxʼ kubʼnitaq taʼ, lwey kubʼ noj tuʼn aʼ. Iktoq aʼ ik tzeʼn qeʼ nimaʼ. Bʼiʼx nchi tzajtoq tiqin tzeʼ tukʼe abʼj, ex nimxixteq tqʼajqʼojil twiʼ. E jaw xobʼ xjal. E jax twiʼ witz. ¡Ulxixlo toj kykʼuʼj, tiquʼn mitiʼ okx kybʼiʼn Noé ex e okxwitlo tuj ark tej jaqoʼnxteq ttzi! Oteq bʼaj ambʼil kye.

Jaw noj ex jaw noj aʼ twitz txʼotxʼ. Tuj 40 qʼij ex 40 qonikʼen kubʼ ten jbʼal. Japun kywiʼ witz ex tkyaqil nimaq witz e kyaj naj tjaqʼ aʼ. Ikxix tzeʼnj otaq tzaj tqʼamaʼn Dios, tkyaqil xjal ex txkup aʼyejo ateʼtoq tiʼjxi ark e kyim. Aqetzun ateʼkxtoq toj ark e klet.

Tbʼanel taqʼun Noé kyukʼe tkʼwal otaq bʼant, tuʼnjo otaq bʼaj kybʼinchan ark. Jaw iqin ark tuʼn aʼ ex naq kyaj ten tibʼaj. Tejtzun tpon ambʼil tuʼn tel jbʼal, ultzun tqan Qʼij. ¡Tbʼanelxix otaq kyaja! Oʼkxteq nim aʼ attoq twitz tkyaqil txʼotxʼ. Ex oʼkxteq ark qʼanchaʼl.

Mitiʼqetoqtl nimaq xjal. Melay chi ul meltzʼajtoqtl tuʼn tok kybʼinchen mya bʼaʼn kyiʼj xjal. Kykyaqil otaq chi kyim kyukʼex kynan ex kyukʼex txqantl xjal mya bʼaʼn kybʼinchbʼen. Yejqetzun kytat nimaq xjal, ¿tiʼ tzaj kyiʼj?

Nya ikqeteq kytat nimaq xjal ik tzeʼnqoʼ. Anjelqetoq aqeju otaq chi kuʼtz tuj kyaʼj tuʼn kyanqʼin twitz Txʼotxʼ ik tzeʼn qeʼ xjal. Tuʼntzunju, tej ttzaj Nim Jbʼal mitiʼ e kyim ik tzeʼn qeʼ txqantl xjal. Kyaj kyqʼoʼn kyxmilal aju ik tzeʼn kye xjal ex anjelqetl tej kymeltzʼaj tuj kyaʼj. Mitiʼtl xi qʼoʼn ambʼil kye tuʼn kyanqʼin kyukʼe t-anjel Dios. E ok te t-anjel Satanás. Taqʼunal Satanás kybʼiju anjel lu tuʼn Tuʼjil Tyol Dios.

Tzajtzun nim kyqʼiqʼ tuʼn Dios tuʼntzun chebʼele tuʼn tkubʼ naj aʼ twitz txʼotxʼ. Otaq tzikʼ jweʼ xjaw tej tkubʼ ark twiʼ jun witz. Ikʼ nim qʼij, ex aʼyetzunjo ateʼkx tuj ark bʼant tuʼn tetz kykeʼyin qeʼ witz. Chebʼale kubʼ laqʼe aʼ twitz txʼotxʼ.

Etztzun ttzaqpiʼn Noé jun joj tiʼjxi ark. Nlipentaq jun rat twitz kyaʼj ex nmeltzʼaj juntl maj twiʼ ark, tuʼnjo mitiʼteq nkanet jun tembʼil tuʼn. Nim maj bʼant jlu tuʼn joj.

Tajtoq Noé tuʼn tel tnikʼ qa otaq kubʼ tzqij aʼ twitz txʼotxʼ, tuʼntzujo, yajxitl ex t-samaʼn jun palom. Ax ikx meltzʼajtl jlu, tuʼnjo mitiʼ knet jatumel tuʼn tkubʼ weʼ. Xi t-samaʼn Noé tkabʼ maj, ex ul meltzʼajtl tukʼe jun t-xaq tzeʼ olivo tbʼi tokxtaq toj ttziʼ. Otaq kubʼ laqʼe aʼ. Xi t-samaʼn Noé palom tuj toxin maj, ex kanettzun jun najbʼel tuʼn jaʼ tuʼn tanqʼina.

Tzajtzen yolin Dios te Noé. Xi tqʼamaʼn te: ‹Tetza tuj matij bark, tukʼix t-xuʼjila, kyukʼix qe tkyʼajala ex qe tlibʼa. Ax ikx qʼimitza tkyaqil qe txkup ateʼ tukʼila›. Otaqxi chi ten mas jun abʼqʼi tuj ark. ¡Ximinxe nchi tzalajxixlo wen tej ateʼqetl juntl maj tpeʼmil ark ex itzʼqex!