¿Jatumel e tzaja kyaʼj ex Txʼotxʼ? ¿Tzeʼn bʼenta Qʼij, Xjaw ex qeʼ cheʼw, ex tkyaqil tiʼchaq at twitz Txʼotxʼ? Ntzaj tqʼoʼn Xjan Uʼj axix tzaqʼwebʼil, ntqʼamaʼn qa tkyaqil bʼaj tbʼinchaʼn Dios. Tuʼntzunjo, aju quʼj lu nyolen kyiʼj txʼolbʼabʼil ateʼkux toj Tyol Dios, aju nyolin tiʼj tbʼinchbʼen.

Nel qnikʼ qa aqejo tnejel tbʼinchbʼen Dios xjal xewbʼajqeʼ, ik kyxmilal ik tzeʼnj te. Anjelqetoq. Atzun te Txʼotxʼ kubʼ bʼinchaʼn tuʼn kynajan xjal twitz ik tzeʼnqoʼ. Tuʼntzunju, kubʼ tbʼinchaʼn Dios xinaq, mo ichin, aju Adán tbʼi ex xuʼj, mo qya, aju Eva tbʼi, e kubʼ tqʼoʼn tuj jun tbʼanel najbʼil. Tuʼnjo el kyikʼon tkawbʼil Dios xi kynajsaʼn kyanqʼibʼil te jun majx.

Atxex tej tkubʼ bʼinchaʼn Adán ex nponbʼaj tiʼj Nim Jbʼal, xe tiʼn 1.656 abʼqʼi. Tuj tkyaqil ambʼil lu e anqʼin nim xjal mya bʼaʼn. Tzmax toj kyaʼj attoq Satanás kyukʼe mya bʼaʼn t-anjel. Atzen twitz Txʼotxʼ ten Caín ex txqantl mya bʼaʼn xjal, kyxol kykyaqil jlu e ten junjuntl xjal nimaqqeʼ ex nim kyipumal. Ax ikx e ten tbʼanel xjal twitz Txʼotxʼ, ik seʼn Abel, Enoc ex Noé. Toj TNEJIL Kʼloj txʼolbʼabʼil, qo xnaqʼtzal kyiʼj xjal lu ex tiʼ tzaj tuj kyanqʼibʼil.