¿Jaku txi tqʼamaʼna qa il tiʼj tuʼn tten...

  • ... kʼujlabʼil?

  • ... pwaq?

  • ... junjuntl tiʼchaq?

 ¿TIʼ IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS?

«Mas at tzalajbʼil kye qeju in xi kybʼiʼn tyol Dios ex in xi kyniman.» (Lucas 11:28, Aju Xjan Tuʼjil Tyol Dios.)

¿TZEʼN JAKU TZʼONIN QIʼJ?

Ok kkanetel axix tok (bʼaʼn ax) kʼujlabʼil quʼn (Efesios 5:28, 29).

Ok kbʼel qnimen qibʼ (Efesios 5:33).

Mlay qo tzaj xobʼ (Marcos 10:6-9).

 ¿JAKUPE TZʼOK QʼUQEʼXIX QKʼUʼJ TIʼJJU IN TZAJ TQʼAMAʼN TYOL DIOS?

Jaku, qo yolil tiʼj kabʼe tiquʼn:

Yes, for at least two reasons:

  • A qMan Dios o kubʼ bʼinchan kye ja xjal. In tzaj tqʼamaʼn Xjan Uʼj (Biblia) qa e kubʼ tmojbʼaʼn Jehová tnejel xjal (Génesis 2:18-24). Toj juntl yol, a Jehová o bʼaj bʼinchan kye ja xjal. ¿Tiquʼn ilxix tiʼj tuʼn tel qnikʼ tiʼj jlu?

    Ximana tiʼj jlu: Qa lu in waʼna ex tbʼanel in nela wabʼj toj twitza ex taja (tgana) tuʼn t-xi tqanina alkyechaq tkʼokʼjil xkux qʼoʼn, ¿alqe kxel tqanina? Teju xjal xbʼaj bʼinchante.

    Ax ikx qa taja tuʼn tel tnikʼa tiʼ kbʼantel kyuʼne tuʼn kytene toj tzalajbʼil kyukʼe toj tjaya, aju mas bʼaʼn tuʼn tbʼant aju tuʼn t-xi qanit te qMan Jehová quʼn a o bʼaj bʼinchan kye ja xjal.

  • At tkʼuʼj Dios qiʼj. Tbʼanel qa ma kux tjyoʼna kyukʼe toj tjaya qe tkawbʼil Jehová toj Tuʼjil Tyol, «quʼn nqʼaqʼin tkʼuʼj Dios kyiʼja» (1 Pedro 5:6, 7, Akʼaj Tuʼjil Tyol qMan). Taj qMan Jehová tuʼn qten toj tbʼanel. Ex kukx at kyajbʼen qe tkawbʼil (Proverbios 3:5, 6; Isaías 48:17, 18).

 XIMANA TIʼJ JLU:

¿Alkye tten jaku chin oke te jun tbʼanel chmilbʼaj, jun tbʼanel xuʼjilbʼaj moqa jun tbʼanel tatbʼaj?

In tzaj ttzaqʼweʼn Tyol Dios jlu toj EFESIOS 5:1, 2 ex COLOSENSES 3:18-21.