«Che nimane kye kykyaqil.» (1 PEDRO 2:17.)

1, 2. a) ¿Alkye kwest in nela toj qwitz tuʼn tbʼant quʼn? b) ¿Alkyeqe xjel ok qo xnaqʼtzal kyiʼj?

¿O TZʼOK tqʼoʼn twitza tiʼj twitz jun tal kʼwaʼl qa nya taj (nya tgan) tuʼn tbʼant tuʼn aju in xi qʼamaʼn te? Aju twitz tal kʼwaʼl in tzaj tyekʼun qa kwest tuʼn t-xi tbʼiʼn aju in tzaj qʼamaʼn te. In tbʼiʼn tqʼajqʼajel twiʼ ttat ex ojtzqiʼn tuʼn qa il tiʼj tuʼn tnimin te; naqtzun tuʼnj, nya taj tuʼn tokx tbʼiʼn. At maj in qnaʼn qkyaqil aju in tnaʼn tal kʼwaʼl.

2 At maj kwest tuʼn kyxi qbʼiʼn qeju at kyoklen. ¿At maj kwest in nela toj twitza tuʼn kyokx tbʼiʼna xjal at kyoklen? Qa ikju, nya oʼkx teya kwest in nela toj twitza. Nim xjal mitiʼ (tiloʼ) in nokx kybʼiʼn qeju at kyoklen, atzunte Tyol Dios in tzaj tqʼamaʼn qa il tiʼj tuʼn kyxi qbʼiʼn qeju at kyoklen (Proverbios 24:21). Qa qaj tuʼn kukx qten toj tkʼujlabʼil Dios il tiʼj tuʼn t-xi qbʼiʼn aju kawbʼil lu. Naqtzun tuʼnj, ¿tiquʼn kwest tuʼn t-xi qbʼiʼn kawbʼil lu? ¿Tiquʼn in tzaj tqʼamaʼn Jehová tuʼn tokx qbʼiʼn kawbʼil lu? ¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn t-xi qbʼiʼn, ex alkye tten jaku japun quʼn? Qo xnaqʼtzan kyiʼj jlu.

¿TIQUʼN KWEST IN NELA TOJ QWITZ?

3, 4. ¿Alkye tten e ok xjal te aj il ex te nya tzʼaqli, ex tiquʼn kwest tuʼn kyokx qbʼiʼn qeju at kyoklen tuʼn jlu?

3 ¿Tiquʼn kwest tuʼn qniman kye qeju at kyoklen? At kabʼe tiquʼn: tnejel, tuʼnju qkyaqil aj il qoʼ, ex tkabʼ, tuʼnju aj il qeju at kyoklen. Atxix ttzajlen tzyet il ex aju nya tzʼaqli  xjal toj tbʼanel najbʼil te Edén, tej tel tpan tibʼ Adán ex Eva tiʼj Dios. Ik tzeʼn in qo xnaqʼtzan tiʼj, aju il tzaj tzyet tej mitiʼ okx tbʼiʼn Adán ex Eva tyol Dios. Atxix tej tikʼ jlu, aj qul itzʼji nya qaj tuʼn qbʼin kye txqantl (Génesis 2:15-17; 3:1-7; Salmo 51:5; Romanos 5:12).

4 Tuʼnju aj il qoʼ aj qul itzʼji, qaj tuʼn tjaw qnimsan qibʼ, ex kwest tuʼn tkubʼ qiʼn qibʼ. At maj, ma bʼet ambʼil in qo ajbʼen te Jehová, naqtzun tuʼnj, jaku jaw qniman qibʼ ex jaku mlay txi qbʼiʼn kyyol txqantl. Bʼaj jlu tiʼj Coré, aju aj Israel. Otaq tzikʼx nim (bʼampo) nya bʼaʼn tuʼn junx tukʼil ttnam Dios. Naqtzun tuʼnj, xi tqʼoʼn ambʼil teju tajbʼil tuʼn tten mas toklen ex kubʼ nej kywitz txqantl tuʼn miʼn tokx kyqʼon kyibʼ tjaqʼ tkawbʼil Moisés aju xjal mansxix toj ambʼil aju (Números 12:3; 16:1-3). Chʼixme axju ikʼ tiʼj ajkawil Uzías, tuʼnju jaw tnimsan tibʼ, okx toj tja Jehová ex kubʼ tbʼinchaʼn jun aqʼuntl aju oʼkxqetaq pal at kyoklen tuʼn tbʼant kyuʼn (2 Crónicas 26:16-21). Tzaj nim nya bʼaʼn tiʼj Coré ex tiʼj Uzías tuʼnju mitiʼ okx kybʼiʼn qeju at kyoklen. A jlu in tzaj tyekʼun jun xnaqʼtzbʼil qe: qa il tiʼj tuʼn tok tilil quʼn tuʼn miʼn tjaw qnimsan qibʼ, quʼn qa ma jaw qnimsan qibʼ mlay che okx qbʼiʼn qeju at kyoklen.

5. ¿Alkye nya bʼaʼn o bʼant kyuʼn xjal atxix ttzajlen tzyet tuʼn kyanqʼin xjal?

5 Ax ikx tuʼnju in che kubʼ yajen xjal kyuʼn qeju at kyoklen, ya mitiʼxixtl in che nimen xjal kye. Atxix tej tzaj tzyet tuʼn kykawin xjal, at nim yekʼbʼil tiʼj nya bʼaʼn o tzʼok kybʼinchan kyiʼj xjal (kjawil uʼjit Eclesiastés 8:9). Qo ximen tiʼj Saúl. Tej tjaw tjyoʼn Jehová tuʼn tok te ajkawil, tbʼanel xjaltaq ex mitiʼtaq in jaw tnimsan tibʼ. Naqtzen tuʼnj, tej tbʼet ambʼil jaw tnimsan tibʼ ex kux tkʼuʼn qʼoj toj tanmi ex jyon tiʼj David tuʼn tkubʼ tbʼiyoʼn (1 Samuel 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11). Yajxitl, ok David te ajkawil. Ok te jun tbʼanelxix ajkawil kyxol qeju e kawin toj Israel, naqtzun tuʼnj, ax ikx ajbʼen toklen tuʼn tkubʼ tbʼinchaʼn nya bʼaʼn tej tel tiʼn  t-xuʼjil Urías ex tej t-xi tqʼamaʼn tuʼn tkubʼ qʼoʼn Urías tnejel tuʼn tkyim (2 Samuel 11:1-17). Ik tzeʼn ma qo xnaqʼtzan tiʼj, tuʼnju aj ilqe xjal mitiʼ in najbʼen kyoklen toj tumel, mas in xiʼ jlu toj il qa nya nim toklen Jehová kye. Jun xjal te Inglaterra, aju ojtzqiʼn tuʼn tiʼ in bʼant kyuʼn ajkawil tqʼama qa ‹atxix ojtxe aʼyeju pal te Iglesia Católica o tzʼajbʼen kyoklen tuʼn kykubʼ kyyajin ex tuʼn kyok lipen kyiʼj xjal›. Aj tok qqʼoʼn qwitz tiʼj tkyaqil nya bʼaʼn in bʼant kyuʼn qeju at kyoklen, jakule kubʼ qximin: «¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn qniman kye qeju at kyoklen?».

¿TIQUʼN CHE OKEX QBʼIʼN QEJU AT KYOKLEN?

6, 7. a) ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn qnimen te Jehová? b) ¿Toj alkye ambʼil il tiʼj tuʼn tokx qbʼiʼn, ex alkye techel il tiʼj tuʼn tel qkanoʼn?

6 Aju oxe tiquʼn qo nimil kye qeju at kyoklen, atz tzajni tiʼj kʼujlabʼil: tnejel, aju qkʼujlabʼil tiʼj Jehová; tkabʼ aju qkʼujlabʼil kyiʼj xjal, ex toxin, aju qkʼujlabʼil qiʼjx. Tnejel tuʼnju kʼujlaʼnxix Jehová quʼn twitz alkyexku juntl, tuʼntzun aju, qaj tuʼn ttzalaj quʼn (kjawil uʼjit Proverbios 27:11; Marcos 12:29, 30). Ojtzqiʼn quʼn qa atxix tej tel kypan kyibʼ tnejel xjal tiʼj Dios toj Edén in yolinjtz nya bʼaʼn tiʼj toklen Jehová tuʼn tkawin tibʼaj tkyaqil. Ax ikx o qo xnaqʼtzan tiʼj qa chʼixme kykyaqil xjal o tzʼel kyikʼen tkawbʼil Dios ex o che ok lepeʼ tiʼj Satanás. Atzen qe mitiʼ in bʼant quʼn ik tzeʼn in bʼant kyuʼn xjal. Kyjuʼtzun aj quʼjin kyiʼj taqikʼ Tyol Dios jatumel in jaw nimsaʼn toklen Jehová ik tzeʼn toj Apocalipsis 4:11, ¿tiʼ in qnaʼn? In qo tzalajxix. Qʼuqli qkʼuʼj qa a Jehová at toklen tuʼn tkawin tibʼaj tkyaqil, tuʼntzen aju, in kubʼ qbʼinchaʼn aju in tzaj tqʼamaʼn qe tuʼn tkyaqil qkʼuʼj.

7 Qa nim toklen Jehová qe nya oʼkx kʼokex qbʼiʼn. Ax tok, in qo bʼin te tuʼnju kʼujlaʼn quʼn. Naqtzun tuʼnj, at maj, ik tzeʼn tal kʼwaʼl xqo yolin tiʼj, kwest jaku tzʼela toj qwitz tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼn aju in tzaj tqʼamaʼn qe ex okle kʼokel tilil quʼn tuʼn tokx qqʼon qibʼ tjaqʼ tkawbʼil. Bʼaʼn tuʼn  ttzaj qnaʼn qa kukx kubʼ tbʼinchaʼn Jesús aju tajbʼil (tvoluntad) tTat, axpe ikx bʼant jlu tuʼn tej tok weʼ twitz nimku nya bʼaʼn, ex tqʼama jlu: «Kuchiwt miʼn bʼant aju weye wajbʼil, oʼkx aju teya tajbʼila» (Lucas 22:42).

8. a) ¿Alkye tten in nokx qqʼon qibʼ tjaw tkawbʼil Jehová jaʼlo, ex tiʼ in tnaʼn qa mitiʼ xqo bʼin kye qeju at kyoklen? b) ¿Tiʼ kʼonil qiʼj tuʼn kyxi qbʼiʼn consej? (Jyonkuxa aju « Bʼinxa qe consej ex nimanxa aju kxel kawin teya».)

8 Toj ambʼil jaʼlo, ya mitiʼtl in yolin Jehová tukʼil junjun qe. In najbʼen Tuʼjil Tyol ex qe tmajen tuʼn ttzaj tqʼamaʼn alkye tajbʼil. Tuʼntzunju, tuʼn tokx qqʼon qibʼ tjaqʼ tkawbʼil Jehová il tiʼj tuʼn qbʼin kye qeju o tzaj tqʼoʼn kyoklen. Qa mitiʼ ẍe okx qbʼiʼn, ik tzeʼn aj qtzaj kykawin tukʼe Tyol Dios, jaku tzaj tbʼis Jehová tuʼn jlu. Ik bʼant kyuʼn aj Israel. Tej kyok ten yolil ex tej tjaw kyiʼn kyibʼ tiʼj Moisés, tnaʼ Jehová qa tiʼj in noktaq bʼinchaʼn jlu (Números 14:26, 27).

9. ¿Tiquʼn in qqʼamaʼn qa il tiʼj tuʼn qbʼin kye qeju at kyoklen qa at qkʼuʼj kyiʼj txqantl? Qʼonkuya jun techel.

9 Aju tkabʼ tiquʼn kʼokex qqʼon qibʼ tjaqʼ kykawbʼil qeju at kyoklen aju qkʼujlabʼil at kyiʼj xjal. Tuʼn telxix qnikʼ qo ximan tiʼj techel lu: qa jun soldad teya ex taja tuʼn tbʼant jun tbʼanel aqʼuntl tuʼna kyukʼe tukʼila ex tuʼn kykyaj anqʼine, il tiʼj tuʼn t-xi kybʼiʼne aju ktzajel kyqʼamaʼn nejenel kyeye, ex tuʼn kyonine kyukʼil. Qa at jun mitiʼ sokx tqʼon tibʼ tjaqʼ kykawbʼil nejenel jaku tzaj nya bʼaʼn kyiʼj kykyaqil soldad tuʼn jlu. Ax tok, aj qyolin kyiʼj soldad at maj jaku tzul qʼoj ex kʼixkʼej toj qwiʼ. Naqtzen tuʼnj, at te Jehová nimxix t-soldad aʼyeju kukx in kubʼ kybʼinchaʼn aju bʼaʼn (Isaías 13:4). A Jehová Nejenel kye nimxix anjel aʼyeju at nim kyipumal. Ax ikx, in tzaj tyekʼun Tyol Dios qa ik qe okslal ik tzeʼn txqan soldad in che ajbʼen te Dios (Salmo 68:11; Ezequiel 37:1-10, TNM). O che kubʼ tqʼoʼn Dios junjun xinaq, moqa ichan kywitz qe t-soldad. Qa mitiʼ sokx qbʼiʼn aju in tzaj kyqʼamaʼn, jaku tzaj nya bʼaʼn kyiʼj qukʼil quʼn. Qa at jun okslal nya taj tuʼn t-xi tbʼiʼn aju in tzaj kyqʼamaʼn ansyan,  jaku tzaj nya bʼaʼn kyiʼj txqantl qerman tuʼn (1 Corintios 12:14, 25, 26). Ik tzeʼn in qo xnaqʼtzan tiʼj, qa ma tzʼok tilil quʼn tuʼn qbʼiʼn ex tuʼn qonin in kubʼ qyekʼun qa in che ok qkʼujlaʼn txqantl.

10, 11. ¿Tiquʼn bʼaʼn tuʼn tel qnikʼ alkye tbʼanel tzul qe qa ma qo bʼin kye qeju at kyoklen?

10 Aju toxin tiquʼn in che okx qbʼiʼn qeju at kyoklen tuʼnju in tzaj tbʼanel qe tuʼn jlu. Tkyaqil maj, aj ttzaj tqʼamaʼn Jehová tuʼn qnimen kye qeju at kyoklen, in tzaj tqʼamaʼn tiʼ tbʼanel tzul qe. Jun techel, ¿tiʼ in tzaj ttziyen qe qa ma qo nimen kye qtat? Qa ok qo anqʼil nim ambʼil ex qa ok qo tzalajel (Deuteronomio 5:16; Efesios 6:2, 3). ¿Ex qa ma txi qbʼiʼn aju kawbʼil in tzaj kyqʼoʼn ansyan? Kukx ktel tbʼanel qxol tukʼil Jehová (Hebreos 13:7, 17). ¿Ex qa ma che okx qbʼiʼn qeju ajkawil? Ok che xqʼuqil qiʼj (Romanos 13:4).

 11 Qa ma tzʼel qnikʼ tiquʼn taj Jehová tuʼn qbʼin kye txqantl, nya kwest kʼelel toj qwitz tuʼn kyokx qbʼiʼn qeju at kyoklen. Qo xnaqʼtzan tiʼj oxe tten atz jatumel jaku tzʼokx qqʼon qibʼ tjaqʼ kykawbʼil qeju at kyoklen.

QO BʼIN TEJU AT TOKLEN TOJ QJA

12. ¿Tiʼ toklen chmilbʼaj o tzaj qʼoʼn, ex alkye tten kjapunel jlu tuʼn?

12 A Jehová kubʼ mojbʼan kye tnejel xjal. Tuʼnju taj Jehová tuʼn tbʼant tkyaqil toj ttxolil, o tzaj tqʼamaʼn alkye tten tuʼn tbʼant tkyaqil toj tbʼanel (1 Corintios 14:33). O tzaj tqʼoʼn Jehová toklen chmilbʼaj tuʼn tok te wibʼaj toj tja, toj juntl yol, tuʼn tkubʼ nej kywitz toj tja. Tuʼn tbʼant jlu, il tiʼj tuʼn tokx tqʼon tibʼ tjaqʼ tkawbʼil Jesucristo, aju Wibʼaj te. ¿Alkye tten kbʼantel jlu tuʼn? Qa ma tzʼel tkanoʼn alkye tten in kubʼ nej Jesús twitz ttnam Jehová (Efesios 5:23). Aju tbʼanel chmilbʼaj in kubʼ tbʼinchaʼn aju in tzaj qʼamaʼn te. Naqtzen tuʼnj, mitiʼ tuʼn tajbʼen toklen tuʼn kykubʼ tyajen toj tja. Mas bʼaʼn tuʼn kyok tkʼujlaʼn toj tja, tuʼn t-ximen kyiʼj ex tuʼn tok te mans. Ilxix tiʼj tuʼn ttzaj tnaʼn qa mitiʼ toklen tibʼaj tkyaqil ex qa a Jehová mas at toklen twitz.

Aj tkubʼ nej tatbʼaj kywitz toj tja in nel tkanoʼn techel kyaj tqʼoʼn Jesús

13. ¿Alkye tten jaku japun tuʼn xuʼj aju in tzaj qʼamaʼn te ik tzeʼn taj Jehová?

13 Il tiʼj tuʼn tonin xuʼj tiʼj tchmil. Ax ikx te o tzaj qʼoʼn toklen toj tja, quʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu:  «Aju xnaqʼtzbʼil in tqʼoʼn ttxuʼya» (Proverbios 1:8). Naqtzun tuʼnj, ojtzqiʼn tuʼn xuʼj qa mas at toklen tchmil twitz, kyjuʼtzun in nonin tiʼj tuʼn tbʼant aju in tzaj qʼamaʼn te tchmil tuʼn tel bʼaʼn tkyaqil toj kyja, ex mitiʼ in kubʼ t-ximen qa mitiʼ tajbʼen tchmil, mitiʼ in kubʼ t-sbʼuʼn tchmil tuʼn tbʼant aju in kubʼ t-ximen, ex mitiʼ in nok tilil tuʼn, tuʼn tel tiʼn toklen tchmil. Qa nyaxix bʼaʼn in nela toj twitz aju in kubʼ t-ximan tchmil, in xi tqʼamaʼn te toj tumel, naqtzun tuʼnj, qa otaq bʼaj t-ximan tchmil tiʼ kbʼantel, in nokx tqʼon tibʼ tjaqʼ tkawbʼil tchmil. ¿Yejtzen qa nya okslal tchmil? Oklo kʼokel weʼ twitz nim nya bʼaʼn; naqtzen tuʼnj, qa ma tzʼokx tqʼon tibʼ tjaqʼ tkawbʼil tchmil, jaku tzʼonin tiʼj tuʼn tok te ajbʼel te Jehová (kjawil uʼjit 1 Pedro 3:1).

14. ¿Tiʼ kbʼantel kyuʼn kʼwaʼl tuʼn kytzalaj kytat ex tuʼn ttzalaj Jehová kyuʼn?

14 In tzalaj Jehová ex qe tatbʼaj qa bʼaʼn che bʼin kʼwaʼl (Proverbios 10:1). Aju tuʼn kybʼin kʼwaʼl mitiʼ in chʼexpaj  qa oʼkx kytat moqa oʼkx kynan at; axpe ikx in nel kynikʼ qa toj ambʼil aju ilxix tiʼj tuʼn kyonin tiʼj kytat moqa tiʼj kynan. Qa kykyaqil qeju in che anqʼin toj jun ja in kubʼ kybʼinchaʼn aju in tzaj tqʼamaʼn Dios kye, in che anqʼin toj tbʼanel ex toj tzalajbʼil. Ax ikx in jaw kynimsaʼn Jehová, aju Bʼinchal tkyaqil ja xjal (Efesios 3:14, 15).

QBʼINX QEJU AT KYOKLEN TOJ TTNAM JEHOVÁ

15. a) ¿Tzeʼn in kubʼ qyekʼun qa in nokx qqʼon qibʼ tjaqʼ tkawbʼil Jehová toj ttnam? b) ¿Alkyeqe kawbʼil jaku che onin qiʼj tuʼn qbʼin kye qeju qʼil twitz aqʼuntl toj ttnam Jehová? (Jyonkuxa aju « Kynimanxe qe nejenel kyeye».)

15 O txi tqʼoʼn Jehová toklen tKʼwaʼl tuʼn tkawin tibʼaj ttnam (Colosenses 1:13). Atzunte Jesús o txi tqʼoʼn toklen «majen in bʼant taqʼun tuʼn ex at tnabʼl» tuʼn t-xi tqʼoʼn aju at tajbʼen te ttnam Dios (Mateo 24:45-47). Ex at jun Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl kye Testigos de Jehová, aju in najbʼen ik tzeʼn jun «majen in bʼant taqʼun». Ik tzeʼn toj tnejel syent abʼqʼi, aju Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl in xi tqʼamaʼn kye ansyan aju kbʼantel kyuʼn. At maj kyeku ansyan ex at maj in che ajbʼen txqantl tuʼn, ik tzeʼn qe ansyan in che bʼet kyojele Ja te Chmabʼil. Tuʼntzen jlu, qa in che okx qbʼiʼn ansyan, ax ikx in qo bʼin te Jehová (kjawil uʼjit 1 Tesalonicenses 5:12; Hebreos 13:17).

16. ¿Tiquʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa o tzaj qʼoʼn kyoklen ansyan tuʼn xewbʼaj xjan?

16 Aʼye ansyan ex qe onil kye nya tzʼaqliqe. Ik tzeʼn kykyaqil xjal, in che el txalpaj. Naqtzen tuʼnj, o che tzaj tqʼoʼn Jehová ansyan ik tzeʼnku jun oyaj tuʼn tten ttnam toj tbʼanel. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa o tzaj qʼoʼn kyoklen tuʼn xewbʼaj xjan (Hechos 20:28). ¿Tiquʼn in tzaj tqʼamaʼn jlu? Tnejel, tuʼnju naʼmxtaq t-xi qʼoʼn toklen jun erman, in kubʼ kyyolin ansyan tiʼj qa in japun tuʼn aju in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios, tuʼnju tej tkubʼ tzʼibʼen Tyol Dios ajbʼen xewbʼaj xjan (1 Timoteo 3:1-7, 12; Tito 1:5-9). Tkabʼ, aj kyyolin tiʼj jlu, in xi kyqanin xewbʼaj xjan te Jehová.

17. ¿Tiquʼn in jax kyqʼoʼn ermana jun tiʼ toj kywiʼ aj tbʼant junjun aqʼuntl kyuʼn toj ttnam Jehová?

 17 At nim aqʼuntl toj ttnam Jehová, aju aʼye ansyan ex qe onil kye in che kubʼ bʼinchante, ik tzeʼn chmabʼil tuʼn qex pakbʼal. ¿Tiʼ kbʼantel qa mitiʼ jun kyxol qe jlu? Jaku tzʼajbʼen juntl ermano aju o jaw aʼ twiʼ. ¿Yejtzen qa mitiʼ juntl ermano? Qa ikju, jaku tzʼajbʼen jun ermana aju jaku bʼant jlu tuʼn. Naqtzun tuʼnj, tkyaqil maj aj tbʼant jlu tuʼn, il tiʼj tuʼn tjax tqʼoʼn jun tiʼ toj twiʼ tuʼnju taqʼun jun ermano jlu (1 Corintios 11:3-10). * A jlu mitiʼ in tzaj tyekʼun qa mitiʼ toklen xuʼj (qya). A jlu in xi tqʼoʼn ambʼil te xuʼj tuʼn tkubʼ tyekʼun qa in nokx tqʼon tibʼ tjaqʼ kawbʼil o kubʼ tqʼoʼn Jehová toj ja ex toj ttnam.

QO BʼIN KYE QEJU IN CHE KAWIN

18, 19. a) ¿Alkye tten jaku tzaj tchikʼbʼaʼna aju in tzaj tqʼamaʼn Romanos 13:1-7? b) ¿Tzeʼn in kubʼ qyekʼun qa in che okx qbʼiʼn ajkawil?

18 In nok tilil kyuʼn ax tok (bʼaʼn ax) okslal tuʼn tjapun kyuʼn aju tkuʼx toj Romanos 13:1-7 (kjawil uʼjit). Qa ma kux quʼjin aju taqikʼ Tyol Dios lu, ok kʼelel qnikʼ qa atz in yolin kyiʼj «aj sanjelal te gobierni», moqa kyiʼj ajkawil. In tzaj tqʼoʼn Jehová ambʼil kye tuʼn tbʼant junjun aqʼuntl nim toklen kyuʼn, ik tzeʼn tuʼn tten tbʼanel kyxol xjal ex tuʼn ttzaj kyqʼoʼn nimku tiʼchaq aju in najbʼen kye xjal. ¿Tzeʼn in che okx qbʼiʼn kawil lu? Qa ma kubʼ qbʼinchaʼn aju in tzaj kyqʼamaʼn qe. Tuʼntzen aju, in xi qchjoʼn aju in tzaj kyqanin qe, in kux qtzʼibʼin ikxix tzeʼnj in tzaj kyqanin qe kyoj uʼj ex in che japun kykyaqil kawbʼil quʼn, aju at toklen qukʼil, kyukʼe toj qja, tukʼil qkʼaʼẍ moqa tukʼilju at qe. Naqtzun tuʼnj, qa ma tzaj kyqʼamaʼn qe tuʼn miʼn qbʼin te Dios, mlayx txi qbʼiʼn jlu. Ik tzeʼn qe apóstol, in xi qtzaqʼweʼn jlu: «Tnejel ilxix tiʼj tuʼn t-xi qnimane Dios, ex mya qe xjal» (Hechos 5:28, 29; jyonkuxa aju « ¿Al qkawbʼil kxel nbʼiʼne?»).

 19 Juntl tten tuʼn kyokx qbʼiʼn kawil aju qa ma qo yolin toj tbʼanel kyukʼil xjal in che ajbʼen kyuʼn. Jun maj, yolin apóstol Pablo tukʼil ajkawil Herodes Agripa ex tukʼe Festo juntl xjal nim toklen. Attaq nya bʼaʼn in kubʼ kybʼinchaʼn xjal lu, naqtzun tuʼnj, yolin Pablo kyukʼil toj tbʼanel (Hechos 26:2, 25). Il tiʼj tuʼn tel qkanoʼn techel lu, qa ma qo yolin tukʼil jun xjal nim toklen, moqa tukʼil jun xqʼuqil. Ax ikx il tiʼj tuʼn tbʼant jlu kyuʼn qʼa ex txin kyukʼil ajxnaqʼtzal moqa tukʼe alkyexku juntl xjal at toklen toj tja xnaqʼtzbʼil. Nya oʼkx kxel qqʼoʼn nimbʼil kye qeju tbʼanel in nela qxnaqʼtzbʼil toj kywitz, ax ikx kye qeju nya bʼaʼn in che ela testigos de Jehová toj kywitz. Kykyaqilxwitle xjal jaku tzʼok kyqʼoʼn kywitz —axpe ikx qeju nya junx kyokslabʼil qukʼil— qa in xi qqʼoʼn nimbʼil kye kykyaqil xjal (kjawil uʼjit Romanos 12:17, 18; 1 Pedro 3:15).

20, 21. ¿Tiʼ tbʼanel tzul qe qa ma tzʼokx qqʼon qibʼ tjaqʼ kykawbʼil qeju at kyoklen?

20 Nya oʼkx tuʼn qnimen te jun xjal, mas bʼaʼn tuʼn t-xi qbʼiʼn kawbʼil lu: «Che nimane kye kykyaqil» (1 Pedro 2:17). Qa ma kubʼ qyekʼun qa nim kyoklen xjal qe, tbʼanel kʼelel toj kywitz tuʼnju mitiʼxix in kubʼ kyyekʼun xjal jlu. Qa ma bʼant ikju quʼn in japun quʼn aju tqʼama Jesús: «Kyjaʼxtzun tuʼn tkʼant kyspikʼumale kywitz xjal, tuʼn kylonte aju kyaqʼunbʼene bʼaʼn ex tuʼn tjaw kynimsaʼn tbʼi Kymane aju at tuj kyaʼj» (Mateo 5:16).

21 Tuʼnju in che anqʼin xjal toj qlolj, tbʼanel in nela t-spikʼumal qMan Dios toj kywitz qeju at jun tbʼanel kyanmi. Tuʼntzunju qa nim kyoklen toj qja, qerman ex ajkawil qe, atlo junjun kʼokel tqʼoʼn twitz qiʼj ex jaku tzʼonin tiʼj tuʼn tbʼet qukʼil toj t-spikʼumal qMan Dios. Tbʼanelxix qa ma tzʼok laqʼeʼ jun xjal ttxlaj Dios. Naqtzun tuʼnj, qa mitiʼ, jaku tzʼok qʼuqe qkʼuʼj qa kukx ktzalajel Jehová quʼn ex kukx qo tel toj tkʼujlabʼil.

^ taqik' 17 Toj chʼintl xnaqʼtzbʼil tok tbʼi «¿Toj alkye ambʼil ilxix tiʼj tuʼn tjax tqʼoʼn jun ermana jun tiʼ toj twiʼ ex tiquʼn?», in tzaj qʼamaʼn alkye tten kjapunel kawbʼil lu.