«Kykyuwsam kyibʼe tuj kyokslabʼle, aju kyokslabʼle xjan [...]. Ax che tenkje tuj tkʼujlalil Dios.» (JUDAS 20, 21.)

1, 2. ¿Tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn tten qjwers ex tuʼn miʼ ttzajxix qyabʼ ex tiquʼn ilxix tiʼj tuʼn tbʼant jlu quʼn?

QKYAQILX qaj tuʼn tten qjwers ex tuʼn miʼ ttzajxix qyabʼ. Naqtzen tuʼnj, tuʼn qchʼiy toj tbʼanel, ilxix tiʼj tuʼn t-xi qwaʼn tbʼanel wabʼj, tuʼn t-xi qnuqpiʼn qxmilal ex tuʼn tok qxqʼuqen qibʼ tkyaqil qʼij tuʼn miʼ ttzajxix qyabʼ. Tuʼn tbʼant jlu, il tiʼj tuʼn tok tilel quʼn, naqtzun tuʼnj, in bʼant jlu quʼn tuʼnju qaj tuʼn kukx qten toj tbʼanel. Ax ikx at juntl tiʼ ilxix tiʼj tuʼn tok tilel quʼn tuʼn tchʼiy. ¿Alkye jlu?

2 Yolen Judas tiʼj jlu tej kyxi tkawen okslal (nimel): «Ax che tenkje tuj tkʼujlalil Dios». Tojx taqikʼ Tyol qMan Dios lu tzaj tqʼamaʼn alkye tten jaku bʼant jlu: «Kykyuwsam kyibʼe tuj kyokslabʼle, aju kyokslabʼle xjan» (Judas 20, 21). ¿Tiʼ kbʼantel quʼn tuʼn tkyuwix (tuʼn tkawix) moqa tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj tuʼntzen kukx qten toj tkʼujlabʼil qMan Dios? Tuʼn tel qnikʼ tiʼj jlu qo xnaqʼtzan tiʼ oxe kbʼantel quʼn.

KUKX TZʼOK TILEL QUʼN TUʼN TCHʼIY QʼUQBʼIL QKʼUʼJ KYIʼJ TZʼAQLE TKAWBʼIL DIOS

3-5. a) ¿Tiʼ taj Satanás tuʼn tkubʼ qximen kyiʼj tkawbʼil Jehová? b) Qʼonkuya jun techel tiʼj alkye qxim ktel kyiʼj tkawbʼil Jehová ex tiʼ jaku qnaʼ qa ma ten qxim lu.

3 Aju tnejel kbʼantel quʼn tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj aju tuʼn tok qeʼ qkʼuʼj kyiʼj tkawbʼil Jehová. Toj uʼj lu ma qo xnaqʼtzan kyiʼj nimku (bʼampo) tbʼanel tkawbʼil qMan Dios tiʼjju  kbʼantel quʼn. Naqtzen tuʼnj, ¿tiʼ qxim kyiʼj jlu? Taj Satanás tuʼn tkubʼ qximen qa aʼye tkawbʼil Jehová mitiʼ (tiloʼ) in tzaj kyqʼoʼn ambʼil qe tuʼn tbʼant aju qajbʼil. Tuʼnju tbʼanel ela jlu tej tajbʼen tuʼn toj Edén kukx in najbʼen jlu tuʼn toj ambʼil jaʼlo (jaʼla) (Génesis 3:1-6). Naqtzun tuʼnj, ¿okpetzele qo kbʼel tuʼn jlu? At toklen jlu tukʼeju qa at moqa mitiʼ jun tbʼanel qxim kyiʼj tkawbʼil qMan Dios.

4 Qo ximen tiʼj jlu: in qo bʼet toj jun tbʼanel najbʼil, naqtzun tuʼnj, at jun piẍ maqsiʼnkele tiʼj aju mas tbʼanelxix. Tnejel nyalo bʼaʼn jaku tzʼela toj qwitz tuʼnju mlay bʼant tuʼn qokx toj. Naqtzen tuʼnj, aj tokx qkiʼn, moqa aj tokx qkaʼyin, lu jun bʼalun tokx toj in tzanun wen. Atzun jaʼlo in nel qnikʼ tiquʼn maqsiʼnkele tiʼj: tuʼn tkolen qiʼj. Yejtzen jaʼlo, ¿atpetzele jun taj (tgan) tuʼn qxi tchyoʼn? At, in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios jlu: «Tenx kynabʼle ex che xqʼuqine porque ate tajaw il aj qʼoj kyiʼje, ex in bʼet kyiʼjele, in tzanun ik tzaʼn jun bʼalun, in jyon tiʼj alkye jun tuʼn t-xi tchyoʼn» (1 Pedro 5:8).

5 Ax tok, mitiʼ in tzaj qʼaqʼen tkʼuʼj Satanás tuʼn t-xi tchyoʼn alkyexku. Tuʼn miʼn qkubʼ tzʼaq kyoj nimku «sbʼubʼl» in che ajbʼen tuʼn, in tzaj tqʼoʼn Jehová qe tkawbʼil tuʼn kykolen qiʼj (Efesios 6:11). Tuʼntzun jlu, aj qkubʼ ten ximel kyiʼj tkawbʼil Jehová, ilxix tiʼj tuʼn tok tilel quʼn tuʼn tkubʼ qximen qa jun yekʼbʼil qe jlu tiʼj qa at nimxix tkʼujlabʼil qTat toj kyaʼj qiʼj. Qa ma ten qxim lu kyiʼj tkawbʼil Jehová, ok kʼelel qnikʼ qa in che tzaj tqʼoʼn tuʼn kykolen qiʼj ex tuʼn qten toj tzalajbʼil kyuʼn. Tuʼntzen jlu, kubʼ ttzʼibʼen Santiago, aju ok lepeʼ tiʼj Jesús, qa aju xjal «in kuʼx tkeʼyinxix tuj ley tzʼaqlxix, aju ley at tzoqpibʼl tuʼn, ex kukx in kuʼx tkeʼyin, [...] at tzalajbʼil te» qa ma kubʼ tbʼinchaʼn aju in kux tuʼjin (Santiago 1:25).

6. ¿Alkye tten jaku chʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj kyiʼj tzʼaqle tkawbʼil qMan Dios? Qʼonkuya jun techel.

6 Aju jaku tzʼonen qiʼj tuʼn tokxix qʼuqeʼ qkʼuʼj tiʼj Jehová, aju Tbʼanelxix Qʼol Kawbʼil, ex kyiʼj tkawbʼil aju tuʼn kyajbʼen tkawbʼil quʼn tkyaqil qʼij. Jun techel tiʼj jlu aju «tuʼn tjapun  tley Crist» quʼn, aju at toklen tukʼeju tqʼama Jesús tuʼn t-xi qʼet xnaqʼtzbʼil kye xjal «tuʼn tjapun kyuʼn tkyaqilju» tzaj tqʼamaʼn qe (Gálatas 6:2; Mateo 28:19, 20). Ax ikx in nok tilel quʼn tuʼn tjapun aju kawbʼil in tzaj qʼoʼn qe tuʼn tok qchmon qibʼ tuʼntzen tjaw qnimsen qMan Dios ex tuʼn qtzalaj kyukʼe qerman (Hebreos 10:24, 25). Juntl kawbʼil in tzaj tqʼoʼn qMan Dios qe aju tuʼn kukx t-xi qqʼamaʼn te aju tkuʼx toj qanmi toj naʼj Dios (Mateo 6:5-8; 1 Tesalonicenses 5:17). Aj kyxi qbʼiʼn kawbʼil lu, chebʼe in nel qnikʼ tiʼj qa in che tzaj tqʼoʼn qMan Dios jlu tuʼnju kʼujlaʼn qoʼ tuʼn. Ik ttenju, in nel qnikʼ tiʼj qa in tzaj kyqʼoʼn tkawbʼil Dios nimxix tzalajbʼil qe, aju tzalajbʼil lu mlayx tzaj tqʼoʼn aju nya bʼaʼn in bʼaj twitz Txʼotxʼ. Ax tok, in chʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj kyiʼj tkawbʼil qMan Dios qa ma qo ximen tiʼj tkyaqilju o tzaj qe tuʼnju in che okx qbʼiʼn.

7, 8. ¿Tzeʼn in tzaj tqʼuqbʼaʼn Tyol Dios kykʼuʼj qeju in che tzaj xobʼ qa mlay bʼant tajbʼil Dios kyuʼn toj tkyaqil ambʼil?

7 At junjun in tzaj bʼaj kykʼuʼj tuʼnju in kubʼ kyximen qa kwest tuʼn kyjapun tkawbʼil Jehová kyuʼn aj tbʼet ambʼil ex in che tzaj xobʼ tuʼnju in kubʼ kyximen qa che kbʼel tzʼaq. Qa ma tzul ximbʼetz lu toj qwiʼ, bʼaʼn tuʼn kytzaj qnaʼn yol lu: «Aqine Dios aju Kymane, aqine chin xel xnaqʼtzante ju bʼaʼn tuʼn tajbʼen te kyeye, aqine chin xel ẍaqlunte kyeye tuj bʼe kxel  kyiʼne. Noqwit xi kynimane aju xi nmaʼne kyeye, mawtlo che tene tuj txubʼtxaj nimxix ik tzaʼn jun nima nojni tuʼn aʼ, ex aju in kybʼinchaʼne, bʼaʼnwtlo ma tzʼel kyeye ik tzaʼn ju aʼ in jaw xtulqʼin tibʼaj mar» (Isaías 48:17, 18). ¿O qo kubʼ ten ximel tiʼj alkye tten in tzaj kyqʼuqbʼaʼn qeju yol lu qkʼuʼj?

8 In tzaj tqʼamaʼn Jehová tzalu qa at kabʼe tten ok qo tzajel tkʼiwlaʼn, qa ma txi qnimen. Tnejel, qo tel toj txubʼtxaj ik tzeʼn jun nimaʼ: chebʼe in bʼet, at nimxix ex mitiʼ in bʼaj. Tkabʼ, aju bʼaʼn in kubʼ qbʼinchaʼn ik kʼokela ik tzeʼn aʼ in jaw xtuleqʼin tibʼaj mar. ¿Alkye tten? Qa ma qo kyaj weʼ ttziʼ aʼ tuʼn tok qqʼoʼn qwitz tiʼj aj tjaw xtuleqʼin aʼ ex aj ttzaj xtuleqʼin jun tiʼjxi juntl, in qnaʼn qa kukx ktel jlu: ojtzqiʼn quʼn qa kukx kbʼantel jlu tuʼn toj nimku syent abʼqʼi. Aju taqikʼ Tyol qMan Dios lu in tzaj tyekʼun qa aju tbʼanel in kubʼ qbʼinchaʼn, ax ikx kukx kbʼantel quʼn. Qa ma tzʼok tilel quʼn tuʼn kukx qajbʼen te Dios, mlayx taqʼ Dios ambʼil tuʼn qkubʼ tzʼaq (kjawil uʼjit Salmo 55:22). Ax tok, aj qxnaqʼtzan chʼintl tiʼjju in tzaj ttziyen Jehová qe, in chʼiy mas qʼuqbʼil qkʼuʼj tiʼj ex tiʼjju in tzaj tqanen qe.

«QQʼOʼNK TILIL TUʼN TOKXIX QNABʼL»

9, 10. a) ¿Tiquʼn tbʼanelxix qa ma qo ximen qkyaqil tuʼn tokxix qnabʼil? b) Qa ma ten qnabʼil, ¿alkye tten jaku tzʼonin jlu qiʼj tuʼn qtzalaj?

9 Aju tkabʼ kbʼantel quʼn tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj in tzaj yekʼun kyoj qeju yol lu: «Qqʼoʼnk tilil tuʼn tokxix qnabʼl» (Hebreos 6:1). Mlay bʼant tuʼn qok te tzʼaqle toj ambʼil jaʼlo, naqtzen tuʼnj, qkyaqilx jaku tzʼokxix qnabʼil. Ex qa ma ten qnabʼil, mas ok qo tzalajel tuʼn qajbʼen te Jehová. ¿Tiquʼn?

10 Aju okslal ma tzʼok tnabʼil in nok tilel tuʼn, tuʼn tten t-xim ik tzeʼn te Jehová t-xim (Juan 4:23). Tqʼama apóstol Pablo qa «aqeju in kybʼinchaʼn tajbʼil kychibʼjal, oʼkx in che ximan tiʼj ju tajbʼil kychibʼjal; atzun qeju in kybʼinchaʼn tajbʼil Xewbʼaj Xjan, oʼkx in che ximan tiʼj ju tajbʼil Xewbʼaj Xjan» (Romanos 8:5). Aʼyeju oʼkx in che ximen tiʼj tajbʼil kychibʼjal, mitiʼ in che tzalaj, tuʼnju oʼkx in che ximen kyiʼjx, mitiʼ in nel kynikʼ tiʼjju  tzul ex oʼkx tok kykʼuʼj tiʼj qʼinumabʼil. Aʼyetzen kye xjal in kubʼ kybʼinchaʼn tajbʼil (tvoluntad) Dios in che tzalajxix wen, quʼn tkyaqilju in bʼant kyuʼn at toklen tukʼe Jehová «aju Dios at-xix tzalajbʼil tukʼil» (1 Timoteo 1:11). Kyaj xjal lu tuʼn tbʼant tajbʼil Dios kyuʼn, axpe ikx in che tzalaj aj tok qʼuqbʼil kykʼuʼj toj malbʼil. ¿Alkye tten in bʼant jlu kyuʼn? In bʼant jlu kyuʼn tuʼnju ojtzqiʼn kyuʼn qa kukx ẍe ajbʼen te Dios ok kbʼel kyyekʼun qa nya ax tok aju in tqʼamaʼn Satanás ex qa ok ktzalajel kyTat toj kyaʼj kyiʼj (Proverbios 27:11; kjawil uʼjit Santiago 1:2, 3).

11, 12. a) ¿Tiʼ tzaj tqʼamaʼn Pablo tuʼn tbʼant quʼn tukʼe qnabʼil, ex tiʼ t-xilen aju txol yol «nimxi tzikʼ kywitz tiʼj»? b) ¿Alkye tten kbʼajel qxnaqʼtzan qxmilal tuʼntzen tbʼant-xix tyuket quʼn?

11 Jaku tzʼokxix qnabʼil qa ma kubʼ qxnaqʼtzan qibʼ. Ik in tzaj tqʼamaʼn taqikʼ Tyol qMan Dios lu: «Atzunju wabʼj in ajbʼen kye qeju ma che chʼiy, ex ma tzʼok kynabʼl tuʼnju nimxi tzikʼ kywitz tiʼj, kyjaʼtzun nneʼl kynikʼ tiʼj alkyeju bʼaʼn ex alkyeju mya bʼaʼn» (Hebreos 5:14). In tzaj tqʼamaʼn Pablo qa in nok kynabʼil okslal «tuʼnju nimxi tzikʼ kywitz tiʼj». Ajbʼen jun yol griego tuʼn aju in najbʼentaq kyuʼn nimku xjal tuʼn kyyolen kyiʼj qeju xjal in che xnaqʼtzantaq tiʼj jun wiq saqchbʼil. Qo xnaqʼtzaʼn tiʼj alkye tten in bʼanttaq jlu kyuʼn qeju in che xnaqʼtzantaq tiʼj jun wiq saqchbʼil.

Jaku bʼant nimku tiʼchaq tuʼn jun xjal tuʼnju in bʼaj t-xnaqʼtzaʼn t-xmilal

12 Mix aʼl jun xjal in bʼant tyuken t-ximlal aj tul itzʼji. Aj tul itzʼji jun neʼ, mitiʼ in nel tnikʼ jatumel ateʼqe tqʼabʼ ex tqan, mitiʼ in bʼant tyuken tqʼabʼ ex at maj tuʼnx tqʼabʼ in nokx ttzʼajen toj twitz, naq in jaw sekʼpaj, moqa naq in jaw kaʼylaj, aj tbʼant jlu tuʼn ex nya bʼaʼn in nela toj twitz. Naqtzen tuʼnj, chebʼe ex chebʼe in bʼant tyuken t-ximlal: tnejel in bʼant ttxaken, yajxitl in che el tqan, ex aj tbʼet ambʼil in bʼant-xix tbʼet. * At nimku tiʼ jaku bʼant tuʼn jun xjal, in nel qnikʼ tiʼj jlu aj tok qqʼoʼn qwitz tiʼj jun xjal in bʼant t-saqchan. Jun techel, aj tok  qqʼoʼn qwitz tiʼj jun xjal tbʼanelxix xpoʼtzen, in nel qnikʼ tiʼj qa in bʼant jlu tuʼn tuʼnju o bʼaj t-xnaqʼtzan tibʼ. Nya naq kukx in bʼant jlu tuʼn: o tzʼok tqʼoʼn nimxix or tuʼn tbʼaj t-xnaqʼtzan tibʼ. In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa aju in bʼaj qxnaqʼtzan qxmilal «in nonin tiʼj tkyaqil qximlal tuʼn tten bʼaʼn», naqtzen tuʼnj, ax ikx in tzaj tqʼamaʼn qa mas nimxix toklen tuʼn tbʼaj qxnaqʼtzan qnabʼil tuʼn tel qnikʼ tzeʼn jaku che ajbʼen tkawbʼil Dios quʼn (1 Timoteo 4:8).

13. ¿Alkye tten jaku kubʼ qxnaqʼtzaʼn qnabʼil?

13 O qo xnaqʼtzan tiʼj nimku xnaqʼtzbʼil toj uʼj lu aʼyeju jaku che onen qiʼj tuʼn tkubʼ qxnaqʼtzaʼn qnabʼil tuʼntzen kukx qajbʼen te Jehová. Tkyaqil qʼij, naʼmxtaq tbʼaj qximen tiʼ kbʼantel quʼn, qo xnaqʼtzan kyiʼj tkawbʼil qMan Dios tukʼe onbʼil in tzaj tqʼoʼn naʼj Dios. Qo ximen tiʼj jlu: «¿Alkyeqe kawbʼil at kyoklen tukʼe jlu? ¿Tzeʼn jaku che ajbʼen wuʼne? ¿Tbʼanelpetzele jaku tzʼela toj twitz nTate toj kyaʼj aju waje tuʼn tbʼant wuʼne?» (kjawil uʼjit Proverbios 3:5, 6; Santiago 1:5). Qa kukx xbʼant jlu quʼn, chebʼe kbʼajel qxnaqʼtzaʼn qnabʼil tuʼn tel qnikʼ tiʼj alkye bʼaʼn ex alkye nya bʼaʼn. Iktzun tten kʼokelxix qnabʼil ex kukx qo ximel tuʼn tbʼant tajbʼil qMan Dios quʼn.

14. Tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj, ¿alqiʼj ilxix tiʼj tuʼn tten qajbʼil ex alkye mitiʼ tuʼn tbʼant quʼn?

14 Ilxix tiʼj tuʼn kukx tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj inchq, moqa maske, ma tzʼokxix qnabʼil. Tuʼn miʼ qkyaj weʼ, ilxix tiʼj tuʼn qximen qa tbʼanel qwa in xi qwaʼn. Ma qo xnaqʼtzan tiʼj qa, ik tzeʼn tqʼama Pablo, aju «wabʼj in ajbʼen kye qeju ma che chʼiy, ex ma tzʼok kynabʼl». Ik tzeʼn in qo xnaqʼtzan tiʼj, tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj ilxix tiʼj tuʼn ttzaj qjyoʼn alkye xnaqʼtzbʼil  qo xnaqʼtzal tiʼj. Ax ikx, ilxix tiʼj tuʼn tten qnabʼil, toj juntl yol, tuʼn tkubʼ qbʼinchen aju o tzʼel qnikʼ tiʼj. Nimxix toklen jlu, quʼn ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios aju tuʼn tbʼant quʼn «tnejel twitz tkyaqil», qjyom «aju nabʼl». Tuʼntzunju, qxnaqʼtzanku qibʼ tuʼn tten qajbʼil tuʼn qxnaqʼtzan tiʼj axix tok (bʼan ax) in tzaj t-xnaqʼtzan qTat toj kyaʼj qe (Proverbios 4:5-7; 1 Pedro 2:2). Naqtzen tuʼnj, jniʼxku qojtzqibʼil ex qnabʼil at, mitiʼ tuʼn tjaw qnimsen qibʼ tuʼn jlu ex mitiʼ tuʼn tkubʼ qximen qa mas ojtzqiʼn quʼn kywitz txqantl. Ilxix tiʼj tuʼn kukx tok qxqʼuqen qibʼ tuʼn miʼ tjaw qnimsen qibʼ ex tuʼn miʼ tkux ten junjun nya bʼaʼn toj qanmi. Axpe ikx, tqʼama Pablo tuʼn tbʼaj qmalon qibʼ tej tqʼama: «Che ximane kyiʼjxe qa waʼl qeʼxe tuj kyokslabʼle; tzikʼwit kywitze kyiʼjxe» (2 Corintios 13:5).

15. ¿Tiquʼn ilxix tiʼj kʼujlabʼil tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj?

15 Tuʼn kukx tten t-xmilal jun xjal bʼaʼn, ilxix tiʼj tuʼn kukx t-xi twaʼn tbʼanel wabʼj ex tuʼn tok t-xqʼuqen tibʼ tuʼn miʼ ttzaj tyabʼ. Axjo kbʼantel kyuʼn okslal. ¿Tiʼ ilxix tiʼj tuʼn tbʼant quʼn tuʼn tokxix qnabʼil ex tuʼn kukx tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj? Tnejel, ilxix tiʼj tuʼn tten kʼujlabʼil. Ilxix tiʼj tuʼn tchʼiy qkʼujlabʼil tiʼj Jehová ex kyiʼj qerman. Qa mitiʼ qkʼujlabʼil, tkyaqil aju qojtzqibʼil ex qbʼinchbʼen mitiʼx tajbʼen (1 Corintios 13:1-3). Ax tok: ilxix tiʼj kʼujlabʼil tuʼn tokxix qnabʼil ex tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj.

QQʼOʼNKXIX QWIʼ TIʼJ QʼUQBʼIL QKʼUʼJ IN TZAJ TQʼOʼN JEHOVÁ

16. ¿Alkye ximbʼetz taj Satanás tuʼn tokx tqʼoʼn toj kywiʼ xjal, ex alkye kolbʼil qe in tzaj tqʼoʼn Jehová?

16 Qo xnaqʼtzan tiʼjju toxen kbʼantel quʼn tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼj. Tuʼn tbʼant jlu quʼn, ilxix tuʼn tok qxqʼuqen qximbʼetz. Ojtzqiʼn tuʼn Satanás, aju in kawen kyibʼaj xjal, alkye tten tuʼn tokx tqʼoʼn nya bʼaʼn toj kywiʼ xjal ik tzeʼn tuʼn tkubʼ kyximen qa nya bʼaʼn kʼelel jun tiʼ, qa mlay tzʼok qʼuqeʼ kykʼuʼj kyiʼj txqantl ex tuʼn ttzaj bʼaj naj kykʼuʼj (Efesios 2:2). Aʼye ximbʼetz lu jaku tzaj nim nya bʼaʼn qiʼj kyuʼn ik tzeʼn aj tbʼaj kywaʼn pokʼ jun ja bʼinchen tukʼe tzeʼ. Naqtzen tuʼnj, nimxix in xi qqʼoʼn  chjonte te Jehová tuʼnju in tzaj tqʼoʼn jun tbʼanelxix kolbʼil qe: aju qʼuqbʼil qkʼuʼj.

17. ¿Alkye techel in kubʼ tqʼoʼn Tyol Dios tuʼn tel qnikʼ qa nimxix toklen qʼuqbʼil qkʼuʼj?

17 In tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa aju qʼuqbʼil qkʼuʼj ik tten jlu ik tzeʼn jun «kolbʼil qe» tiʼj Satanás ex kyiʼj qeju ateʼkx tjaqʼ tkawbʼil. In kubʼ tmojbʼaʼn tukʼe jun kolbʼil wibʼaj, moqa jun casco, jun tiʼjju in najbʼen kyuʼn soldad (1 Tesalonicenses 5:8). Aju soldad toj ambʼil ojtxe in najbʼentaq jun kolbʼil twiʼ bʼinchamaj tukʼe kʼuxbʼil, in jaxtaq tqʼoʼn kolbʼil lu tibʼaj juntl toj twiʼ aju bʼinchamaj tukʼe tzʼuʼn, aju in nonintaq tiʼj tuʼn tel tzʼaq aju in xi xoʼntaq tiʼj ex tuʼn miʼ ttzajxix nya bʼaʼn tiʼj; ojtzqiʼntaq tuʼn qa mitiʼtaq xjax tqʼoʼn jlu toj twiʼ aj tex qʼojel, oktaq kkyimel. Ik tzeʼn kolbʼil wibʼaj lu, ax ikx aju qʼuqbʼil qkʼuʼj in kolen kyiʼj qximbʼetz.

18, 19. ¿Alkye tten kubʼ tyekʼun Jesús qa kukxtaq at qʼuqbʼil tkʼuʼj, ex tzeʼn jaku tzʼel qkanoʼn jlu tiʼj?

18 Kubʼxix tyekʼun Jesús alkye tten tuʼn kukx tten qʼuqbʼil qkʼuʼj. Naqpe qo ximen tiʼj tkyaqilju ikʼx tuʼn tej chʼixtaq tpon ambʼil tuʼn tkyim. Xi kʼayen tuʼn jun tbʼanel tamiw. Juntl tamiw xi tqʼamaʼn kye xjal qa mitiʼtaq ojtzqiʼn twitz tuʼn. Ex kyaj tzaqpiʼn kyuʼn txqantl tamiw ex e el oq. E ok lipen qe t-xjalil tiʼj ex e jaw ẍchʼin tuʼn t-xi kyqʼamaʼn tuʼn tbʼaj kʼixbʼisaʼn kyuʼn qe soldad te Roma tuʼn tkyim. Ax tok, ikʼx mas nim nya bʼaʼn tuʼn twitzju qe in nikʼx quʼn. ¿Tiʼ onen tiʼj tuʼn tikʼx tkyaqil jlu tuʼn? In tzaj ttzaqʼweʼn Hebreos 12:2: «Ikʼx tuʼn [...] tuʼn tkambʼante jun tzalajbʼil otoq tzaj yekʼun te, mintiʼ ok tqʼoʼn tkwent tiʼj tchʼixwi, ex jaʼlo ma kubʼ qeʼ ttxlaj tqʼuqbʼil Dios tuj bʼanqʼabʼaj, jatum in kawin Dios». A jlu in tzaj tyekʼun qa kukx ximen tiʼj «tzalajbʼil otoq tzaj yekʼun te».

19 ¿Alkye tzalajbʼil lu? Aju qa kukxtaq sajbʼen te Dios oktaq kʼonil tuʼn tok tbʼi Dios te xjan ex tuʼn tkubʼ tyekʼunxix qa in yolen Satanás nya ax tok yol. ¡Mitiʼxtaq juntl qʼuqbʼil kʼuʼjbʼaj jakutaq tzalajxix Jesús tuʼn! Ax ikx ojtzqiʼntaq tuʼn qa oktaq  tzul tqʼoʼn tTat toj kyaʼj nimxix kʼiwlabʼil te ex qa oktaq tzul tqʼoʼn tTat juntl maj ambʼil te tuʼn tten tukʼil. Tej tok weʼ Jesús twitz nimxix nya bʼaʼn, kukx ximen tiʼj tkyaqil jlu. Ax ikx qe ilxix tiʼj tuʼn tbʼant jlu quʼn. Mitiʼx tuʼn tel naj tzalajbʼil tiʼj qkʼuʼj, ik tzeʼn te Jesús, aju o kubʼ tqʼoʼn Jehová qwitz. In tzaj tqʼoʼn jun tbʼanelxix qoklen tuʼn qonin tuʼn tok tbʼi te xjan ex tuʼn tkubʼ qyekʼun qa in yolen Satanás nya ax tok yol. ¿Alkye tten jaku bʼant jlu quʼn? Jaku bʼant quʼn qa mitiʼ xkyaj qtzaqpiʼn qTat toj kyaʼj aju qKawil ex qa kukx xqo ten toj tkʼujlabʼil, alkyexku nya bʼaʼn xqo ok weʼ twitz.

20. ¿Tiʼ jaku tzʼonin qiʼj tuʼn tten tbʼanel qximbʼetz ex tuʼn miʼ ttzaj bʼaj qkʼuʼj?

20 Nya oʼkx taj Jehová tuʼn qtzaj tkʼiwlaʼn tuʼnju kukx in qo ajbʼen te, quʼn ax ikx tajxix tuʼn tbʼant jlu tuʼn (Isaías 30:18; kjawil uʼjit Malaquías 3:10). Tajxix tuʼn t-xi tqʼoʼn kye tmajen tkyaqilju kyajbʼil ex at kyoklen tiʼj (Salmo 37:4). Kyjuʼtzun, qqʼoʼnkxix qwiʼ tiʼjju in tzaj ttziyen Jehová qe. Miʼn txi qqʼoʼn ambʼil tuʼn tten nya bʼaʼn qximbʼetz ik tzeʼn kyximbʼetz xjal ateʼkx tjaqʼ tkawbʼil Satanás. Qa ma tzʼel qnikʼ qa at chʼin qximbʼetz ik tzeʼn kye xjal lu, qqaninx te Jehová tukʼe tkyaqil qkʼuʼj tuʼn ttzaj tqʼoʼn tzalajbʼil qe aju «mas maʼ t-xilen [...] twitz tkyaqil kynabʼl xjal» aju kʼokel tkwentin qanmi ex qximbʼetz (Filipenses 4:6, 7).

21, 22. a) ¿Alkye tbʼanelxix qʼuqbʼil kykʼuʼj qeju «nimxix kyajlal xjal» at? b) ¿Alkye mas nim toklen toj twitza tiʼjju qʼuqbʼil qkʼuʼj in tzaj tqʼoʼn Dios, ex tiʼ ilxix tiʼj tuʼn tbʼant tuʼna?

 21 ¡At jun tbʼanelxix qʼuqbʼil qkʼuʼj! Qa atoʼ kyxol qeju «nimxix kyajlal xjal», aʼyeju che kjel anqʼin «tuj nimxix yajbʼil», qo ximen tiʼj tkyaqilju ktzajel tqʼoʼn Dios qe (Apocalipsis 7:9, 14). Okle qo tzalajelxix aj tel qʼiʼn Satanás kyukʼex nya bʼaʼn anjel. Quʼn qkyaqilx in kubʼ tqʼoʼn Satanás nya bʼaʼn qwitz. Aj tel qʼiʼn tkyaqilju in najbʼen tuʼn Satanás tuʼn qel tpaʼn tiʼj Jehová, ok qo tzalajelxix tuʼn qaqʼunan tuʼn tok Txʼotxʼ te jun tbʼanel najbʼil tjaqʼ tkawbʼil Jesucristo ex qeju 144.000 che kawil tukʼe tzmax toj kyaʼj. ¡Ex qajxix tuʼn tel qʼiʼn yabʼil, tuʼn kyjaw anqʼin juntl maj toj qja ex tuʼn qtzalaj tiʼj qanqʼibʼil ik tzeʼn tajtaq Dios tnejel! Toj ambʼil chʼixtaq qok te tzʼaqle, ya chʼixtaq qkanen tiʼj «tzoqpibʼl [...] maʼ t-xilen» kye «tkʼwaʼl Dios» (Romanos 8:21).

22 Taj Jehová tuʼn tten nimxix tzaqpibʼil teya. Oʼkx qa ma tzʼokx tbʼiʼna Jehová ok ktel tzaqpibʼil lu teya. Tbʼanelxix qa ma tzʼok tilel tuʼna tkyaqil qʼij tuʼn tkubʼ tbʼinchena aju in tzaj tqʼamaʼn Jehová teya. Tuʼntzen jlu, kukx tzʼok tilel tuʼna tuʼn tkyuwix moqa tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil tkʼuʼja tuʼntzun kukx ttena toj tkʼujlabʼil qMan Dios te jun majx (juneleʼx).

^ taqik' 12 Aʼyeju xjal at kynabʼil in kyqʼamaʼn qa at jun qnabʼil, aju nonen tiʼj qxmilal tuʼn tel tnikʼ alkye tten tuʼn t-xi tyuken tibʼ ex in tnaʼn jatumel ateʼqe qqʼabʼ ex qqan. Jun techel, aju qnabʼil lu in nonin qiʼj tuʼn tbʼant qpaqʼchan toj qqʼabʼ meltzʼuʼn (mtzʼuʼn) qwitz.