1. ¿Tbʼanelqe tkyaqil okslabʼil?

Toj tkyaqil okslabʼil ateʼ xjal at jun tbʼanel kyanmi. Ex jun tbʼanelxix tqanil aju qa nim kyoklen xjal lu toj twitz Dios ex qa at tkʼuʼj kyiʼj. Naqtzun tuʼnj, bʼisbʼajilxix tuʼnju o kubʼ kybʼinchaʼn okslabʼil nimxix nya bʼaʼn (2 Corintios 4:3, 4; 11:13-15). In nok qbʼiʼn kyoj tqanil in che etz qʼoʼn qa at junjun okslabʼil in nokx kyqʼon kyibʼ kyxol qeju in che kubʼ kybʼiyoʼn xjal tuʼnju at kyqʼoj kyiʼj kawil, kyxol qeju in che kubʼ kybʼiyoʼn nimku (bʼampo) xjal te jun tnam, kyxol qeju in cheʼx qʼojil ex kyxol qeju in che kubʼ kyyajin kʼwaʼl ex in che ok ten kyiʼj. ¡O tzaj nimxix kybʼis qeju xjal at jun tbʼanel kyanmi tuʼn jlu! Jyonkuxa Mateo 24:3-5, 11, 12.

In tzalaj Jehová tiʼj axix okslabʼil, naqtzen tuʼnj, mitiʼ in tzalaj tiʼj okslabʼil nya ax tok (nya bʼaʼn ax). Aju okslabʼil nya ax tok in kubʼ t-xnaqʼtzaʼn nya ax xnaqʼtzbʼil tiʼj Dios ex kyiʼj kyimni, ex txqantl xnaqʼtzbʼil mitiʼ (tiloʼ) tkuʼx toj Tyol Dios. Naqtzun tuʼnj, taj (tgan) Jehová tuʼn tel kynikʼ xjal tiʼjju axix tok tiʼj. Jyonkuxa Ezequiel 18:4 ex 1 Timoteo 2:3-5.

2. ¿Tiʼ in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tiʼj okslabʼil?

Nya bʼaʼn in che ela okslal toj twitz Dios aʼyeju in kyqʼamaʼn qa at kykʼuʼj tiʼj, naqtzen tuʼnj, kʼujlaʼn aju tokx tjaqʼ tkawbʼil Satanás kyuʼn (Santiago 4:4). In nok tqʼoʼn Tyol Dios kybʼi kykyaqil okslabʼil nya ax tok te «Nintz tnam Babilonia», aju bʼibʼaj lu in yolen tiʼj ojtxe tnam Babilonia atz jatumel tzaj tzyet nya ax tok okslabʼil tej otaq tzikʼ Nimxix Jbʼal toj tqʼijlal Noé. Chʼix tul kanen ex naq minabʼen tzul xitbʼil tuʼn Dios kyibʼaj okslabʼil aʼyeju in che sbʼun ex in tzaj kyiʼn nya bʼaʼn kyiʼj xjal. Jyonkuxa Apocalipsis 17:1, 2, 5, 16, 17 ex 18:8.

 Naqtzen tuʼnj, mitiʼ in che el naj tbʼanel xjal tiʼj tkʼuʼj Jehová aʼyeju ateʼ kyoj okslabʼil nya ax tok ex in xi t-xnaqʼtzaʼn axix tok kye tuʼn kyoktz toj ttnam. Jyonkuxa Miqueas 4:2, 5.

3. ¿Tiʼ ilxix tiʼj tuʼn bʼant kyuʼn qeju xjal at jun tbʼanel kyanmi?

In nonin axix tok okslabʼil tuʼn tten mojbʼabʼil kyxol xjal

At tkʼuʼj Jehová kyiʼj qeju xjal kʼujlaʼn axix tok kyuʼn ex kyaj tuʼn tkubʼ kybʼinchen aju bʼaʼn. Tuʼntzun aju, in xi tqʼamaʼn kye tuʼn tkyaj kytzaqpiʼn nya ax tok okslabʼil. Qa kʼujlaʼnxix Dios kyuʼn, ok kʼokel tilel kyuʼn tuʼn tkubʼ kychʼexpun kyibʼ tuʼntzen ttzalaj Dios kyiʼj. Jyonkuxa Apocalipsis 18:4.

Toj tnejel syent abʼqʼi, nim xjal aʼyeju attaq jun tbʼanel kyanmi e tzalaj tej tok kybʼiʼn tqanil in che pakbʼantaq apóstol tiʼj. E kubʼ t-xnaqʼtzaʼn Jehová qe xjal lu tuʼn tten junxitl tten kyanqʼibʼil tuʼntzen kytzalajxix, tuʼn tten toklen kyanqʼibʼil ex tuʼn tten jun qʼuqbʼil kykʼuʼj. Ik tzeʼn bʼant kyuʼn, ax ikx qe il tiʼj tuʼn t-xi qbʼiʼn aju tqanil in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios aj tkubʼ qqʼoʼn tajbʼil Jehová tnejel toj qanqʼibʼil. Jyonkuxa 1 Tesalonicenses 1:8, 9 ex 2:13.

In tzalaj Jehová kyiʼj qeju xjal in kyaj kytzaqpiʼn nya ax tok okslabʼil ex in che oktz toj axix tok okslabʼil. Kykyaqil xjal lu in che tzalaj tiʼj kyamiwbʼel tukʼe, at kykʼuʼj kyerman kyiʼj ex qʼuqle kykʼuʼj qa ok che anqʼil te jun majx. ¿Taja tuʼn tten tkyaqil jlu teya? Jyonkuxa Marcos 10:29, 30 ex 2 Corintios 6:17, 18.

4. ¿Tiʼ kbʼantel tuʼn Dios tuʼn kytzalaj xjal twitz tkyaqil Txʼotxʼ?

Aj tkubʼ tnajsaʼn Jehová nya ax tok okslabʼil ok che tzalajel xjal. Aju nya ax tok okslabʼil, mlay che kubʼ t-sbʼuntl xjal ex mlay tentl pabʼil kyxol xjal tuʼn. Kykyaqil xjal ok che ajbʼel teju Dios axix tok. ¡Jun tbʼanelxix tqanil jlu! Jyonkuxa Apocalipsis 18:20, 21 ex 21:3, 4.