1. ¿Tiquʼn il tiʼj tuʼn ttzaj yekʼun qbʼe?

¿Tzeʼn in qo tzaj kyonin xnaqʼtzbʼil nim kyoklen tuʼn tok qxqʼuqin qibʼ? (SALMO 36:9)

Mas nimxix tnabʼil Jehová qwitz, aju qTat ex aju Bʼinchal qe. Ax ikx at tkʼuʼj qiʼj ex in qo ok t-xqʼuqin. Mitiʼ o qo kubʼ tbʼinchaʼn tuʼn tel qpan qibʼ tiʼj (Jeremías 10:23). Ik tzeʼn qe tal kʼwaʼl ilxix tiʼj tuʼn t-xi kyyekʼun tatbʼaj kybʼe, ax ikx qe xjal ilxix tiʼj tuʼn ttzaj tyekʼun Dios kybʼe (Isaías 48:17, 18). Aʼyeju kawbʼil ateʼkux toj Tyol Dios in tzaj kyyekʼun qbʼe, aʼye jlu jun oyajqe tuʼn Dios. Jyonkuxa 2 Timoteo 3:16.

Aʼyeju tkawbʼil Jehová in qo tzaj kyxnaqʼtzaʼn alkye tten tuʼn qanqʼin toj tbʼanel ex in tzaj kyyekʼun alkye tten jaku ten qe tkyaqilju tbʼanel tzul te jun majx (juneleʼx). Tuʼnju a kubʼ bʼinchan qe, tbʼanelxix tuʼn qxiʼ toj bʼe in tzaj tyekʼun qe. Jyonkuxa Salmo 19:7, 11 ex Apocalipsis 4:11.

2. ¿Tzeʼn in tzaj tyekʼun Tyol Dios qbʼe?

At junjun xnaqʼtzbʼil nim kyoklen in tzaj kyyekʼun qe alkye taj (tgan) Dios tuʼn tbʼant quʼn toj tkyaqilju in qo ok weʼ twitz. Aʼyeju kawbʼil jaku che ajbʼen oʼkx tiʼj jun tiʼ (Deuteronomio 22:8). Il tiʼj tuʼn tajbʼen qnabʼil tuʼn tel qnikʼ alkye tten jaku qo tzaj tonin jun xnaqʼtzbʼil nim toklen tiʼjju tiʼ kbʼantel quʼn (Proverbios 2:10-12). Jun techel, in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa aju qchwinqlal jun oyaj o tzaj tqʼoʼn Dios qe. Aju xnaqʼtzbʼil lu jaku tzʼonin qiʼj toj aqʼuntl, toj qja ax ikx aj qxiʼ toj qbʼe, tuʼnju in tzaj tnaʼn qe qa il tiʼj tuʼn tok qxqʼuqin qibʼ. Jyonkuxa Hechos 17:28.

3. ¿Alkyeqe kabʼe xnaqʼtzbʼil nimxix kyoklen?

Yolinxix Jesús kyiʼj kabʼe xnaqʼtzbʼil nim kyoklen. Aju tnejel in tzaj tyekʼun tiquʼn o qo  kubʼ bʼinchaʼn: aju tuʼn tok qojtzqiʼn Dios, tuʼn tok qkʼujlaʼn ex tuʼn qajbʼen oʼkx te. Il tiʼj tuʼn tajbʼen xnaqʼtzbʼil lu quʼn aj tkubʼ qximin tiʼ kbʼantel quʼn (Proverbios 3:6). Aʼyeju in che ok lepeʼ tiʼj xnaqʼtzbʼil lu ok che okel te tamiw Dios, ok che tzalajelxix ex ok che anqʼil te jun majx. Jyonkuxa Mateo 22:36-38.

Aju tkabʼ xnaqʼtzbʼil nim toklen in nonin qiʼj tuʼn tten tbʼanel qxol kyukʼil txqantl (1 Corintios 13:4-7). Qa ma tzʼajbʼen jlu quʼn toj qanqʼibʼil in nel qkanoʼn tiʼjju in bʼant tuʼn Dios kyukʼe xjal. Jyonkuxa Mateo 7:12 ex 22:39, 40.

4. ¿Tzeʼn in qo tzaj kyonin tkawbʼil Dios?

Aʼyeju tkawbʼil Dios in qo tzaj kyonin tuʼn tten kʼujlabʼil ex mojbʼabʼil toj qja (Colosenses 3:12-14, ATM). Axpe ikx at jun kyxol qe jlu in xqʼuqin tiʼj kymojbʼabʼil kyibʼ kabʼe xjal aj ttzaj tqʼamaʼn qa mitiʼ tuʼn tkubʼ kypan kyibʼ qeju o che kubʼ mojeʼ. Jyonkuxa Génesis 2:24.

Qa ma che okx qbʼiʼn kawbʼil ateʼkux toj Tyol Dios ax ikx in che onin qiʼj toj qaqʼun ex tuʼn qtzalaj. Jun techel, mas kyaj qe tajaw aqʼuntl aʼyeju aqʼunal in che anqʼin ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios, aʼyeju in bʼant kyaqʼun ex nya sbʼulqe (Proverbios 10:4, 26; Hebreos 13:18). Ax ikx in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios tuʼn qtzalaj qa at aju in najbʼen qe ex tuʼn tkubʼ qyekʼun qa mas nim toklen qamiwbʼil tukʼil Dios twitz tkyaqilju jaku ten qe. Jyonkuxa Mateo 6:24, 25, 33 ex 1 Timoteo 6:8-10.

Aʼyeju xnaqʼtzbʼil nim kyoklen ax ikx in che onin tuʼn miʼn ttzaj nya bʼaʼn qiʼj; ik tzeʼn kawbʼil in tzaj tqʼoʼn Dios tiʼj kʼaj qʼeʼn, aju in nonin qiʼj tuʼn miʼn ttzaj qyabʼ ex tuʼn miʼn ttzaj nya bʼaʼn qiʼj aju jaku qo kyim tuʼn (Proverbios 14:30; 22:24, 25; 23:20). In tzaj tqʼoʼn Jehová ambʼil qe tuʼn t-xi qkʼaʼn qʼeʼn, naqtzun tuʼnj, mitiʼ tuʼn t-xi qkʼaʼn nim aju jaku qo txʼujti tuʼn (Salmo 104:15, NM; 1 Corintios 6:10). Aʼye tkawbʼil Dios in qo tzaj kyonin tuʼn tok qxqʼuqin qximbʼetz ex qbʼinchbʼen (Salmo 119:97-100). Naqtzen tuʼnj, mitiʼ in chex kybʼiʼn axix tok (bʼaʼn ax) okslal kawbʼil lu naq tuʼnju in che onin kyiʼj; quʼn in bʼant jlu kyuʼn tuʼn tjaw kynimsaʼn qMan Jehová. Jyonkuxa Mateo 5:14-16.