1. ¿Oʼkxpe jun axix tok okslabʼil at?

«Ten kykwente kyiʼje tuʼn miʼn kykubʼ sbʼuʼne kyuʼn pakbʼal nikʼal yol.» (MATEO 7:15)

Xi t-xnaqʼtzaʼn Jesús oʼkxku jun axix tok (bʼaʼn ax) okslabʼil (nimbʼil) kye qeju lepchiqeʼktaq tiʼj, aju kubʼ tqʼoʼn jun bʼe te techel aju in chex tiʼn xjal toj chwinqlal te jun majx, naqtzen tuʼnj, nya nim (nya bʼampo) xjal in kanet bʼe lu kyuʼn (Mateo 7:14). Oʼkx bʼaʼn in nela toj twitz Dios qa ma jaw qnimsaʼn ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tuʼjil Tyol (Biblia) aju tkuʼx axix tok toj. Aʼyeju in che ajbʼen ik tzeʼn in tzaj tqʼamaʼn Tyol Dios at mojbʼabʼil kyxol kyxnaqʼtzbʼil. Jyonkuxa Juan 4:23, 24 ex Efesios 4:4, 5.

Qʼonka twitza tiʼj video ¿In xipe tkʼamoʼn Dios kykyaqil okslabʼil?

2. ¿Tiʼ kyaj tqʼamaʼn Jesús kyiʼj nya ax tok okslal?

«In kymaʼn qa ojtzqiʼn Dios kyuʼn, pero tuʼn kybʼinchbʼen nneʼl qnikʼ kyiʼj qa mya ax tok kyyol.» (TITO 1:16)

Kyaj tqʼamaʼn Jesús qa oktaq che tel nya ax pakbʼal aʼyeju kbʼeltaq kytzʼilsaʼn aju axix xnaqʼtzbʼil. Aʼyeju xjal lu kyukʼe qeju lepcheqeʼk kyiʼj in kyqʼamaʼn qa okslalqe. In kyqʼamaʼn qa axix tok aju in kubʼ kyxnaqʼtzaʼn, naqtzun tuʼnj, in che kubʼ kysbʼuʼn xjal. Naqtzen tuʼnj, jaku tzʼel qnikʼ tiʼj alkye axix tok okslabʼil tuʼnju kybʼinchbʼen qeju ateʼkx toj. Jyonkuxa Mateo 7:13-23.

3. ¿Alkyeqe axix tok okslal?

Qo xnaqʼtzan tiʼj jweʼ techel tzeʼn jaku tzʼel qnikʼ kyiʼj:

  • Nim toklen Tuʼjil Tyol Dios kye. In nok tilil kyuʼn tuʼn kyokx kybʼiʼn tkawbʼil Dios ex mitiʼ (tiloʼ) in kubʼ kyxnaqʼtzaʼn kyxnaqʼtzbʼil  xjal (Mateo 15:7-9). Ax ikx, in kubʼ kybʼinchen aju in xi kyqʼamaʼn. Jyonkuxa Juan 17:17 ex 2 Timoteo 3:16, 17.

  • In jaw kynimsaʼn tbʼi Dios, aju Jehová. Bʼant jlu tuʼn Jesús tej t-xi tqʼamaʼn tbʼi tTat kye xjal. Yolen kyukʼe xjal tiʼj Jehová ex e kubʼ t-xnaqʼtzaʼn xjal tuʼn t-xi kyqanin toj naʼj Dios tuʼn tok tbʼi Dios te xjanxix (Mateo 6:9, ATM). ¿Alkye okslabʼil in xi tqʼamaʼn tbʼi Dios kye xjal jatumel najliya? Jyonkuxa Hebreos 13:15 ex Salmo 148:5, 13.

  • In che pakbʼan tiʼj tKawbʼil Dios. Tzaj samaʼn Jesús tzalu twitz Txʼotxʼ tuʼn t-xi tpakbʼaʼn tbʼanel tqanil tiʼj tKawbʼil Dios, aju oʼkxku tiʼj jaku tzʼok qʼuqeʼ kykʼuʼj xjal. Axpe ikx bʼant jlu tuʼn tej chʼixtaq tkyim (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43). Ax ikx, tqʼama qa oktaq kxel kyqʼamaʼn qeju lepcheqeʼktaq tiʼj aju kawbʼil lu. Tuʼntzen aju, qa ma txi tqʼamaʼn jun xjal tKawbʼil Dios teya, ¿alkyetzele tokslabʼil xjal lu? Jyonkuxa Mateo 24:14.

  • Mitiʼ in kubʼ kybʼinchen aju in kubʼ kybʼinchen xjal. Mitiʼ in nokx kyqʼon kyibʼ qeju lepcheqeʼk tiʼj Jesús kyxol ajkawil nix kyxol qeju in jaw kybʼuyen kyibʼ tuʼn kyqʼojen (Juan 17:16; 18:36). Ax ikx mitiʼ in nel kykanoʼn kybʼinchbʼen nix kymod xjal aju in tzaj nya bʼaʼn tuʼn. Jyonkuxa Santiago 4:4.

  • Qʼanchaʼlxix qa in nok kykʼujlan kyibʼ. O che tzaj xnaqʼtzaʼn tuʼn Tyol Dios tuʼn miʼ tok kybʼinchen nya bʼaʼn kyiʼj kykyaqil xjal, naq te jaʼxku tumel qe xjal. Aʼye nya ax tok okslabʼil kukx o txi kyqʼoʼn onbʼil tuʼn kyok nimaq qʼoj, atzun kye axix tok okslal mitiʼ in bʼant jlu kyuʼn (Miqueas 4:1-3). Quʼn aju in bʼant kyuʼn, naq kukx in najbʼen ambʼil ex aju at kye tuʼn kyonin kyiʼj xjal ex tuʼn tok kyqʼuqbʼaʼn kykʼuʼj. Jyonkuxa Juan 13:34, 35 ex 1 Juan 4:20.

4. ¿Jaku tzʼel teya tnikʼ tiʼj axix tok okslabʼil?

¿Alkye okslabʼil in jatz tiʼn tkyaqil t-xnaqʼtzbʼil toj Tuʼjil Tyol Dios, in jaw tnimsaʼn tbʼi Dios ex in xi tqʼamaʼn qa oʼkxku tiʼj tKawbʼil Dios jaku tzʼok qʼuqeʼ kykʼuʼj xjal? ¿Alkye jun okslabʼil in nokxix kykʼujlan kyibʼ xjal atqeʼkx toj ex mitiʼ in che onin tuʼn kyok qʼoj? Tzeʼn teya toj twitz, ¿alkye okslabʼil in bʼant tkyaqil jlu tuʼn? Jyonkuxa 1 Juan 3:10-12.