Miʼ txi tqʼoʼn Jehová ambʼil kye xjal mya bʼaʼn kybʼinchbʼen tuʼn tkubʼ kxiten Tbʼanel Najbʼil te Tzalajbʼil. Oʼkx qeʼ tamiw chi najal tuj. Tiʼ tzul kyiʼj xjal mya bʼaʼn kbʼinchbʼen? Tuʼn tel qnikʼ tiʼj tzaqʼwebʼil, qkyeʼyinkux jun ojtxi yol nyole tiʼj Noé. O tzikʼxi nim abʼqʼi tej tanqʼin Noé tzalu. Ok te jun tbʼanil xjal ex okxix tilil tuʼn tukʼe tkyaqil tipumal tuʼn tbʼant tajbʼil Jehová. Aqetzun txqantl xjal najleqeʼtoq twitz Txʼotxʼ e ok te mya bʼaʼn. Tuʼntzunjo, xiʼ tqʼamaʼn Jehová te Noé qa tzulteq tiʼn qʼeqjabʼ mo nim jbʼal tuʼn kykubʼ najset kkyaqil xjal nya wenqeʼ. Ax ikx xi tqʼamaʼn tuʼn tkubʼ tbʼinchen jun ark, tuʼntzun miʼ kimatoq Noé nix qeʼ tuj tja aj ttzajteq qʼeqjabʼ (Genesis 6:9-18).

Kubʼ kbʼinchan Noé kyukʼe tuj tja jun ark. Xiʼ tqʼamaʼn Noé tqanil kye txqantl xjal qa oktoq tzul qʼeqjabʼ, mix aʼlx jun xi bʼinte. Kukx kubʼ kbʼinchen mya bʼaʼn. Tej tbʼaj tbʼinchan Noé ark, e okx tqʼoʼn qeʼ txkup mo jil tuj, ax ikx okx Noé kyukʼe tuj tja. Ex tzajtzun nim jbʼal tuʼn Jehová. Kyawnaq qʼij ex kyawnaq qonikʼen ten jbʼal ix jaw noj twitz Txʼotxʼ tuʼn aʼ (Génesis 7:7-12).

 Naj kchwinqlal xjal mya bʼaʼn kbʼinchbʼen, atzan Noé kyukʼe tuj tja e klet. E ok t-xqʼuqiʼn Jehová tej tkubʼ ten qʼeqjabʼ ex e kubʼ tqʼoʼn tuj Txʼotxʼ jatumel mitiʼteqtl mya bʼaʼn (Génesis 7:22, 23). A Xjan Uʼj nqʼmante qa kpol juntl maj ambʼil, tuʼn tkubʼ tnajsaʼn Jehová qeʼ xjal nya kyajbʼil tuʼn tkubʼ kbʼinchen aju jiqonxix. Ayeʼ xjal tbʼanel kbʼinchbʼen melay chi kubʼ najsaʼn. Ok chi anqʼil te jumajx twitz Txʼotxʼ aj tok te Tbʼanel Najbʼil te Tzalajbʼil (2 Pedro 2:5, 6, 9).

Nim xjal jaʼlo, nkubʼ kbʼinchan mya bʼaʼn. Nojni twitz txʼotxʼ tuʼn nim mya bʼaʼn. Ncheʼx tsamaʼn Jehová tTestigos jun maj ex juntl maj tuʼn kxiʼ qʼamal tqanil kye xjal, nim xjal mitiʼ kyajbʼil tuʼn tok kbʼiʼn Tyol Jehová. Nya kyajbʼil tuʼn kchʼixpuʼn kyibʼ tuj kyanqʼibʼil ax ikx mya kyaj tuʼn t-xiʼ tqʼamaʼn qMan Dios kye alkye bʼaʼn ix alkye mya bʼaʼn. Tiʼ tzul kyiʼj xjal lu? Kpolpelo jun qʼij tuʼn tkubʼ kchʼixpuʼn kyibʼ tuj kyanqʼibʼil? Nim xjal nlayx kubʼ kchʼixpuʼn kyibʼ tuj kyanqʼibʼil. Chʼixtl tul kanin qʼij tuʼn kykubʼ najsaʼn xjal lu te jun majx (Salmo 92:7).

Aju Txʼotxʼ melayx kubʼ najsaʼn; ok kbʼel bʼinchen tuʼn tok te jun Tbʼanel Najbʼil te Tzalajbʼil. Ayeʼ chi okel te tamiw qMan Dios ok chi anqʼil te jumajx tuj Tbʼanel Najbʼil te Tzalajbʼil tzalu twitz Txʼotxʼ (Salmo 37:29).