Junxitl te kamik twitz chwinqlal. Ik tten tzaʼnj nqo wtanxix (Juan 11:11-14). Aqe kyimne mitiʼtl nkbʼiʼn, mitiʼtl nkil, mitiʼtl nchi yole ex mitiʼtl nchi ximen (Eclesiastés 9:5, 10). A okslabʼil nya axix tok nkubʼ t-xnaqʼtzaʼn qa ayeʼ kyimne ncheʼx tuj ktembʼil xewbʼaj, tuʼn kyanqʼin kyukʼe kxeʼchil mo ojtxi kchman. Nya ik t-xnaqʼtzbʼil Tuʼjil Tyol qMan Diosjo.

Ayeʼ xjal o chi kyim melay tzʼok kybʼinchen mya bʼaʼn ix melay chi onin qiʼj. Nim xjal nkubʼ kqʼoʼn oyaj ex nchi ninqʼije kyibʼaj kyimne nxe kximin qa tbʼanel in nela tuj kwitz kyimni. Nya ik ttenjo, aju bʼinchbʼen lu nya bʼaʼn in nela tuj twitz qMan Dios, quʼn aju xnaqʼtzbʼil lu jun sbʼubʼiljo tuʼn Satanás. Melay tzʼel bʼaʼn tuj kwitz kyimne quʼn mitiʼtl kchwinqlal. Mintiʼ tuʼn qjaw xobʼ kyuʼn kyimne nix tuʼn kyok qkʼuʼlen. Oʼkx te qMan Dios qo kʼulil (Mateo 4:10).

Che jawil anqʼin juntl maj kyimne. Tuj ambʼil tzul, ok chi jawil tkʼasen Jehová qeʼ kyimne tuʼntzun kyanqʼin tuj Tbʼanel Najbʼil te Tzalajbʼil tzalu twitz Txʼotxʼ (Juan 5:28, 29; Hechos 24:15). Eyeʼ xjal o chi kyim jaku tzʼel kwatl tuʼn qMan Dios, ik tten tzaʼnj qe jaku tzʼel twatl juntl xjal quʼn (Marcos 5:22, 23, 41, 42).

Aju ximbʼetz qa mitiʼ nqo kyim nya axtok yoljo, a Satanás tajaw il in nokx tqʼoʼn tuj kwiʼ xjal tuʼn t-xi kximen ikjo. A Satanás kyukʼe taqʼunal in nokx kqʼoʼn tuj kwiʼ xjal, qa a kxew kyimne moqa kyanmi itzʼqeʼ ex ntzaj nim yabʼil mo tiʼchaqku mya bʼaʼn kyuʼn. Nchi kubʼ tsbʼuʼn Satanás qeʼ xjal, at maj kyukʼe witzikʼj mo in nok tqʼoʼn tiʼchaq tuj kwitz ik tzaʼnj jun witzikʼj. Tuʼntzun jlu, nchi el tikʼen Jehová ayeʼ xjal kyajbʼil tuʼn kyoli kyukʼe kyimne (Deuteronomio 18:10-12).