Aju amiwbʼel tzajne tiʼj kʼuʼjlabʼil. Ajxix tel tnikʼe tiʼj Jehová, kchʼiyel tkʼuʼjlabʼile ex ktel tajbʼile tuʼn tajbʼena te. Atzun jlu kxel onin teye tuʼn toke te t-xnaqʼtzbʼen Jesús mo tuʼn tok lepeya tiʼj (Mateo 28:19). Jaku tzalajxixa te jumajx tiʼj tamiwbʼile tukʼe qMan Dios, oʼkx qa ma tzʼok tmujbʼaʼn tibʼa kyukʼe testigos de Jehová aqe at tzalajbʼil kxol. Tiʼ kbʼantel tuʼna tuʼn toke te kyukʼil?

Yekʼunx tkʼuʼjlabʼile tiʼj qMan Dios aj kyokx tbʼiʼne tkawbʼil. ‹Qa kʼujlaʼn Dios quʼn, che japunel qeʼ tmandamyent quʼn, ex qeʼ tmandamyent mya kyuwqeʼ moqa nya jun iqtzqeʼ.› (1 Juan 5:3.)

Bʼinchankuya aju in nel tnikʼe tiʼj. Yolin Jesús tiʼj jun ojtxi yol aju nkubʼ te techil xim lu. Jun xinaq at tnabʼil jaw tbʼinchaʼn tja tibʼaj pik, ex juntl xinaq mitiʼ tnabʼil jaw tbʼinchaʼn tja tibʼaj ttxa tzʼaʼn mo tzʼawin. Tej ttzaj nim jbʼal tukʼe kyqʼiqʼ, aju ja jaw bʼinchaʼn tibʼaj pik mitiʼ kubʼ xitj, atzun ja kubʼ bʼinchaʼn tibʼaj tzʼaʼn kubʼ yuchʼj tukʼe nim tqʼajqʼojil twiʼ. Tqʼama Jesús qa eyeʼ xjal in nok kbʼiʼn t-xnaqʼtzbʼil, ikqeʼ tzaʼnj xinaq at tnabʼil aju jaw tbʼinchen tja tibʼaj pik. Ax ikx tqʼama qa aqe xjal nxi kbʼiʼn t-xnaqʼtzbʼil ex mitiʼ nkubʼ kbʼinchen, ikqeʼ tzeʼnj xinaq mitiʼ tnabʼil aju jaw tbʼinchaʼn tja tibʼaj ttxa tzʼaʼn. Tzaʼn taja tuʼn tokeye, ik tzeʼnj ichin at tnabʼil moqa ik tzaʼnj xinaq mitiʼ tnabʼil? (Mateo 7:24-27.)

 Tzʼajbʼena te qMan Dios. Qʼmanxe te Jehová tuj naʼj Dios qa taje tuʼn tkubʼ tbʼinchaye tajbʼil te jun majx. Qa ma bʼant tajbʼil qMan Dios quʼn, nkubʼ qyekʼin qa t-xnaqʼtzbʼen Jesucrist qoʼ (Mateo 11:29).

Kuʼxe tuj aʼ tuʼn tjaw aʼ twiʼye. ‹Weʼktza ex bʼyana mo ntjaw aʼ twiʼya.› (Hechos 22:16.)

Tzʼok tilil tuʼne tuʼn tajbʼenxixa te qMan Dios. ‹Ex tkyaqilju in kbʼinchaʼne, kybʼinchame tuʼn tkyaqil kyanmiye, ikxix tzeʼnku te qAjaw [Jehová] in che ajbʼenaye ex myaʼ kye xjal.› (Colosenses 3:23.)