Tkyaqil tiʼchaq mya bʼaʼn nbʼaj twitz Txʼotxʼ, ntzaj tyekʼen qa nqa taʼ Tbʼanel Najbʼil te Tzalajbʼil. Tma Xjan Uʼj ojtxe qa ok kʼokel qkiʼn ambʼil kʼixkʼojxix chʼixtaq tul Tbʼanel Najbʼil te Tzalajbʼil. Nqo anqʼin kyoj qeju ambʼil lu jaʼlin. Atzun junjun tiʼchaq jlu tqʼama Xjan Uʼj tuʼn tikʼtaq:

Maʼxix qeʼ qʼoj. «Quʼn il tiʼj tuʼn tok qʼoj kyxolile junjun chʼuq xjal, ex kyxolile junjun ma tij [mo nimaq] tnam.» (Mateo 24:7, MC.) Aju yol lu bʼaj qʼamaʼn ma japun bʼaj twiʼ. Atxiʼx tuj abʼqʼi 1914 o tzikʼxi kabʼe nimaq qʼoj twitz tkyaqil txʼotxʼ ex txqantl tal qʼoj. Nimxix xjal o chi kyim kyoj qʼoj lu.

Nimxix yabʼil twitz tkyaqil txʼotxʼ. Ok ktel ‹nim txʼuʼj yabʼil noq jachaq› (Lucas 21:11). O japunbʼaj twiʼ jlu? Oje. A qʼayne yabʼil in nok toj kxmilal xjal, yabʼil ntzaj tiʼj kyanmi xjal, ex yabʼil chebe nchi kim xjal tuʼn, tchewil tukʼe tkyaqal ex nimxix xjal o chi kim kyuʼn txqantl yabʼil.

Mitiʼ nkanin wabʼj. Twitz tkyaqil txʼotxʼ ateʼqeʼ xjal mitiʼ nkanin kwa. Tkyaqil abʼqʼi, nimxix xjal nchi kyim tuʼn waʼyij. Atzun juntl techalju qa chʼinxtl tul Tbʼanel Najbʼil te Tzalajbʼil tzalu. A Xjan Uʼj nqʼmante: «Tzul weʼyaj» (Marcos 13:8).

 Qnajnabʼ mo (Terremotos). «Noq jachaq tzul [...] kyaqnajnabʼ.» (Mateo 24:7.) Aju yol lu o japunbʼaj twiʼ tuj qqʼijlalil. Atxix tuj l9l4 nimxix xjal o chi kyim tuʼn tpaj kyaqnajnabʼ.

Xjal mya bʼaʼn. Ayeʼ xjal ‹oʼkx tok kykʼuʼj tiʼj pwaq› ex ‹oʼkx tok kykʼuʼj kyiʼjx›. ‹Oʼkx tok kykʼuʼj tiʼj tajbʼil kyxmilal ex nya tiʼj Dios›. Ayeʼ kʼwal ‹mibʼan chi bʼin tyol kytata› (2 Timoteo 3:1-5). In nel teye tnikʼ qa at nim xjal nkubʼ kbʼinchen ik tzaʼnj lu jaʼlin? Mitiʼ nokx kbʼiʼn mo nxi kynime qMan Dios ex nim mya bʼaʼn nok kbʼinchan kyiʼj qeʼ kyaj tuʼn tel knikʼ tiʼj qMan Dios.

Bʼinchel il. Ax ikx ‹kchmetel nim il› (Mateo 24:12). Axlo in nel teye tnikʼ qa ma chʼiy nim il toj qqʼijlalil jaʼle. Toj tkyaqil tembʼil, nim xobʼajil ntzaj kyiʼj xjal tuʼn kkubʼ elqʼaʼn ex tuʼn kkubʼ sbʼuʼn mo tuʼn tok bʼinchan mya bʼaʼn kyiʼj.

Tkyaqil jlu ntzaj tyeʼkʼin qa nqaku taʼ tKawbʼil qMan Dios. A Xjan Uʼj nqʼmante: ‹Aj kkile, aj tjapunbʼaj tkyaqil jlu, tzʼelx knikʼe tiʼj in laqʼex ttzaj tkawbʼil Dios› (Lucas 21:31). Tiʼ tKawbʼil qMan Dios? Atzun jun kawbʼiljo te tuj kyaʼj aju kbʼel tbʼinchaʼn Txʼotxʼ te Tbʼanel Najbʼil te Tzalajbʼil. A kyjel te kxel mo kchʼixel kkyaqil qeʼ kawil twitz txʼotxʼ (Daniel 2:44).