Estados Unidos

Xnaqʼtzbʼil te Galaad (Patterson, Nueva York)

Panamá

Ma bʼet-xi ambʼil in tzaj kykʼamoʼn testigos de Jehová xnaqʼtzbʼil in tzaj tqʼoʼn Dios ex ma tzʼok te jun techel. Ateʼ junjun tbʼanel xnaqʼtzbʼil in che tzaj qʼoʼn kye qeju in che pakbʼan toj tkyaqil ambʼil tiʼj tKawbʼil Dios tuʼntzun tjapunxix kyajbʼebʼil te Dios (2 Timoteo 4:5).

Xnaqʼtzbʼil kye Pakbʼal toj tkyaqil Ambʼil. Aj tjapun tnejel abʼqʼil tuʼn jun precursor regular jaku txiʼ toj xnaqʼtzbʼil te qaq qʼij aju jaku tzʼok toj jun Ja te Chmabʼil aju mas nqa taʼ. O bʼaj bʼinchaʼn xnaqʼtzbʼil lu tuʼn tonin kyiʼj precursor tuʼn kyponxix laqʼeʼ ttxlaj Jehová, tuʼn tbʼant-xix kypakbʼan, ex tuʼn kukx kyajbʼen toj taqʼun Dios.

Xnaqʼtzbʼil kye Pakbʼal tiʼj Tkawbʼil Dios. Aju xnaqʼtzbʼil te kabʼe xjaw lu okubʼ bʼinchaʼn tuʼn tonin kyiʼj precursor aʼyeju ma bʼet ambʼil kyoklen te precursor ex kyabʼil tuʼn tkyaj kyqʼoʼn kyja tuʼn kyxiʼ ajbʼel toj juntl tnam jatumel nyaxix nim pakbʼal at. In tzaj kyqʼamaʼn: «Lu qine lu, chin tsamanxa», che chi, ik tzeʼn bʼant tuʼn Jesús aju tbʼanelxix Pakbʼal ajbʼen tzalu twitz Txʼotxʼ (Isaías 6:8; Juan 7:29). In cheʼx anqʼil najchaq, moqa laqʼche, atz jatumel il tiʼj tuʼn kyanqʼin tuʼn chʼin pwaq. Il tiʼj tuʼn kynaqʼet tiʼj junxitl anqʼibʼil, tiʼj junxitl wabʼj ex tuʼn tikʼx cheʼw moqa kyaq kyuʼn. Ax ikx at maj il tiʼj tuʼn tbʼant kyyolin toj junxitl yol. Aju xnaqʼtzbʼil lu in nonin kyiʼj ermana ex kyiʼj ermano naʼmx kykubʼ mojeʼ ex kyiʼj qeju o che kubʼ mojeʼ, aʼyeju o japun kyabʼqʼi te 23 ex in japun te 65, tuʼn tten tbʼanel kymod aju in najbʼen atz jatumel in chex samaʼn ex tuʼn kyajibʼenxix tuʼn Jehovaʼ ex tuʼn ttnam.

Xnaqʼtzbʼil te Galaad te Watchtower. Toj yol hebreo aju yol «Galaad» a t-xilen «jun chʼuq, moqa jun bʼyuj, abʼj te yekʼbʼil». Tzaj tzyet xnaqʼtzbʼil te Galaad toj abʼqʼi 1943, o tzaj kykʼamoʼn mas te 8.000 testigos de Jehová xnaqʼtzbʼil lu ex o chex samaʼn pakbʼal toj junjuntl tnam «tuj tkyaqil twitz txʼotxʼ» ex tbʼanel aqʼuntl o bʼant kyuʼn (Hechos 13:47). Tej kypon qeju tnejel i ex samaʼn pakbʼal toj tnam Perú mitiʼxtaq jun kʼloj testigos de Jehová at toj tnam. Atzun jaʼlo (jaʼla) at mas twitz 1.000 kʼloj. Ax ikx tej kypon qeju tnejel i ex samaʼn pakbʼal toj tnam Japón mitiʼtaq in japun kybʼet testigos de Jehová te lajaj, atzen jaʼlo at mas twitz 200.000 testigos de Jehová toj tnam lu. Jweʼ xjaw nimxix xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios in tzaj qʼoʼn kye qeju in cheʼx toj Xnaqʼtzbʼil te Galaad. In chex txkoʼn toj xnaqʼtzbʼil aʼyeju in che ajbʼen te precursor especial, qeju in che ajbʼen toj junjuntl tnam, qeju in che ajbʼen toj Betel, moqa aʼyeju ansyan in che bʼet kyojele Ja te Chmabʼil tuʼntzun kyoninxix tiʼj aqʼuntl in bʼant twitz tkyaqil Txʼotxʼ.

  • ¿Tiquʼn o bʼaj bʼinchaʼn xnaqʼtzbʼil kye qe precursor?

  • ¿Alkyeqe in chex txkoʼn toj Xnaqʼtzbʼil kye Pakbʼal tiʼj Tkawbʼil Dios?