República Democrática del Congo

Ruanda

Jun piẍ Tuʼjil Tyol Dios tiʼjju kubʼ tbʼinchen Símaco toj toxin moqa tkyajen syent abʼqʼi tiʼj ambʼil iqʼen quʼn jaʼlo, atz jatumel tkuʼx tbʼi Dios toj Salmo 69:31

Toj nim (bʼampo) ambʼil, ajbʼen junjuntl Tuʼjil Tyol Dios (Biblia) quʼne aju otaq tzʼetz kyuʼn junjuntl xjal ex etz quʼne toj kʼuxbʼil ex xi qsipene. Naqtzen tuʼnj, el qnikʼe tiʼj qa iltaq tiʼj tuʼn tetz jun Tuʼjil Tyol Dios aju jakutaq tzʼoninxix kyiʼj xjal «tuʼn tel kynikʼ tiʼj ju yol axix tok», quʼn taj Dios tuʼn tel kynikʼ kykyaqil xjal (1 Timoteo 2:3, 4). Iktzun tten, toj abʼqʼi 1950 tzaj tzyet tuʼn tetz junjun taqikʼ Tyol Dios quʼne tiʼj Traducción del Nuevo Mundo, toj yol aju in najbʼen kyuʼn xjal jaʼlo (jaʼla). O kubʼ qʼet kyoj mas te 130 yol ex o kubʼ qʼet ikxix tzeʼnj kyaj tzʼibʼen ojtxe. *

Iltaq tiʼj jun Tuʼjil Tyol Dios aju jaku tzʼel naj qnikʼ tiʼj. Tuʼnju in che chʼixpuj yol in che yolinjtz twitz Txʼotxʼ aj tbʼet ambʼil, at nim Tuʼjil Tyol Dios mitiʼxixtl in nok toj kywiʼ xjal tuʼnju in najbʼen junjun yol kyuʼn aju mitiʼtl in che ajbʼen. Ax ikx o che kanet junjuntl ojtxe uʼj tiʼj Tyol Dios aʼyeju mas tzʼaqleqe ex mas nqa (qayni) ateʼ kyiʼj qeju e kubʼ tzʼibʼen tnejel, a jlu o tzʼonen tuʼn telxix nikʼ tiʼj yol hebreo, arameo ex griego jatumel kubʼ tzʼibʼen Tyol Dios.

Iltaq tiʼj jun Tuʼjil Tyol Dios tzʼaqle. Aʼyeju xjal in kubʼ kyqʼoʼn Tyol Dios kyoj junjuntl yol, in kuxwitlo kyqʼoʼn ikxix tzeʼnj tkuʼx toj Tuʼjil Tyol Dios kubʼ tzʼibʼen tnejel. Naqtzen tuʼnj, chʼixme kyoj kykyaqil Tuʼjil Tyol Dios o che etz kyuʼn xjal mitiʼtl (tiloʼtel) tkuʼx tbʼi Dios kyoj, aju Jehová.

Iltaq tiʼj jun Xjan Uʼj aju in jaw tnimsaʼn Bʼinchalte (2 Samuel 23:2). Ik tzeʼn yekʼbʼil tkubʼ kubʼni, aju bʼibʼaj Jehová tkuʼxtaq mas te wuq mil maj kyoj ojtxe uʼj. Aʼyeju mas te wuq mil maj tbʼi Dios lu o kux qʼoʼn toj Traducción del Nuevo Mundo (Isaías 42:8). Tuʼnju o tzʼok qʼet nim ambʼil ex aqʼuntl tuʼn ttzaj jyet tqanil, o tzʼetz jun Tuʼjil Tyol Dios aju in nel qnikʼ tiʼj aj tkubʼ quʼjin, moqa aj tkubʼ qẍchʼiʼn, tuʼnju chikʼli taʼ t-xim Dios toj. Qa at moqa mitiʼ Traducción del Nuevo Mundo toj teya tyol, bʼaʼn tuʼn tok tilel tuʼna tuʼn tuʼjina tiʼj Tyol Dios tkyaqil qʼij (Josué 1:8; Salmo 1:2, 3).

  • ¿Tiquʼn kubʼ qximane tuʼn tetz juntl Tuʼjil Tyol Dios?

  • ¿Tiʼ kbʼantel tkyaqil qʼij kyuʼn qeju kyaj tuʼn tel kynikʼ tiʼj tajbʼil Dios?

^ taqik' 3 Naʼmx tetz Traducción del Nuevo Mundo toj qyol, naqtzen tuʼnj, jaku kubʼ tuʼjina aju o tzʼetz kyoj junjuntl yol.