Noé

Abrahán ex Sara

Moisés

Jesucristo

Nim xjal in kubʼ kyximin qa aju bʼibʼaj testigos de Jehová tbʼi jun akʼaj okslabʼil (nimbʼil) jlu. Naqtzun tuʼnj, ma tzikʼ mas twitz 2.700 abʼqʼi toklen qʼoʼn kybʼi tmajen axix tok Dios te «testiw» tiʼj (Isaías 43:10-12). Tej tjapun abʼqʼi 1931 toktaq qbʼiye te Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios. ¿Tiquʼn ok qbʼiye te testigos de Jehová?

In tzaj tyekʼun tbʼi Dios. Ik tzeʼn in tzaj kyqʼamaʼn ojtxe uʼj, aju tbʼi Dios, Jehová, tkuʼx nimxix maj toj Tyol Dios. Kyoj nimku Tuʼjil Tyol Dios o kux chʼexpuʼn aju bʼibʼaj lu kyukʼe junjuntl yol ik tzeʼn Qman moqa qAjaw. Naqtzen tuʼnj, aju axix tok Dios otaq tzaj tqʼamaʼn tbʼi, aju Jehová, te Moisés tej tqʼama jlu: «Atzun nbʼiye jlu te jumajx» (Éxodo 3:15, jyonkuxa aju tqanil tkuʼx t-xe t-xaq Tuʼjil Tyol Dios tiʼj texto lu). Iktzun tten tzaj tyekʼun tibʼ Jehová qa junxitl te kywitz nya ax tok dios. In qo tzalaje tuʼnju iqʼin xjan tbʼi Dios quʼne.

In tzaj tyekʼun aju aqʼuntl in bʼant quʼne. Nim kyajlal xjal e ten ojtxe, tzaj tzyet tukʼe tbʼanel xjal Abel, xi kyqʼamaʼn qʼuqbʼil kykʼuʼj tiʼj Jehová. Tej tbʼet ambʼil, ok Noé, Abrahán, Sara, David ex txqantl toj kyajlal qeju «nim kyajlal testiw» (Hebreos 11:4–12:1). Ik tzeʼn jun xjal aj tokx twitz jun jwes jaku txi tqʼamaʼn aju ojtzqiʼn tuʼn tiʼj jun xjal mitiʼ (tiloʼ) til, ax ikx qeye qaje tuʼn t-xi qqʼamaʼne axix tok tiʼj Dios.

In nel qkanoʼne techel kyaj tqʼoʼn Jesús. In nok tqʼoʼn Tyol Dios tbʼi Jesús te «testiw in japunxix tuʼn ex axix tok tyol» (Apocalipsis 3:14). Ax Jesús qʼamante qa otaq jaw tnimsaʼn tbʼi Dios ex kukx xi tqʼamaʼn aju axix tok tiʼj Dios (Juan 17:4; 18:37). Tuʼntzun jlu, aʼyeju axix tok lepchiqeʼk tiʼj Jesús iqʼin tbʼi Dios kyuʼn ex in xi kyqʼamaʼn kye txqantl xjal. In nok tilil quʼne aqoʼye testigos de Jehová tuʼn tkubʼ qbʼinchaʼne jlu.

  • ¿Tiquʼn ok kybʼi Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios te testigos de Jehová?

  • ¿Jtoje ttzajlen tzyet tuʼn kyten ttestiw Jehová twitz Txʼotxʼ?

  • ¿Alkye tbʼanelxix testiw tiʼj Jehová?