In xi qqʼoʼne chjonte teya tuʼnju ma tzʼel tpaʼna ambʼil tuʼn tkubʼ t-xnaqʼtzaʼna uʼj lu tuʼn kyok tojtzqiʼna testigos de Jehová, tuʼn tel tnikʼa tiʼj aqʼuntl in bʼant quʼne ex qa in nokxix tilil quʼne tuʼn tbʼant aqʼuntl. Awt jlu ma tzʼonin tiʼja tuʼn tel tnikʼa qa aqoʼye in qo kubʼ bʼinchante tajbʼil (tvoluntad) Jehová toj ambʼil jaʼlo (jaʼla). Qaje tuʼn kukx tel tnikʼa tiʼj Dios, tuʼn kukx t-xi tqʼamaʼna aju in xnaqʼtzana tiʼj kye toj tjaya ex kye tamiwoya ex tuʼn kukx tok tchmon tibʼa qukʼile kyoj qchmabʼile (Hebreos 10:23-25).

Qa kukx sok tojtzqiʼna Jehová, ok kʼelel tnikʼa qa at-xix tkʼuʼj tiʼja. A jlu kʼonil tiʼja tuʼn tbʼant tiʼxku tuʼna tuʼn tkubʼ tyekʼuna qa ax ikx teya kʼujlaʼn tuʼna (1 Juan 4:8-10, 19). Naqtzen tuʼnj, ¿alkye tten jaku kubʼ tyekʼuna tkyaqil qʼij qa kʼujlaʼn Dios tuʼna? ¿Tiquʼn qa ma che okx tbʼiʼna tkawbʼil qMan Dios a mas bʼaʼnju te teya? ¿Ex tiʼ jaku tzʼonin tiʼja tuʼn tbʼant tajbʼil Dios tuʼna junx qukʼile? Aju qʼol xnaqʼtzbʼil teya tiʼj Tyol Dios jaku tzʼonin tiʼja tuʼn kytzaj kyjyoʼne junx tukʼe aʼyeju tzaqʼwebʼil tuʼntzun kukx ttena ex qe toj tjaya «tuj tkʼujlalil Dios; [...] tuʼn ttzaj tqʼoʼn kychwinqlale te jumajx» (juneleʼx) (Judas 21).

Qaje tuʼn kukx tel tnikʼa, moqa tuʼn kukx tchʼiy tojtzqibʼila, tiʼj axix tok (bʼaʼn ax) bʼe aj t-xnaqʼtzana tiʼj juntl toj uʼj «Ax che tenkje tuj tkʼujlalil Dios».