México

Alemania

Botsuana

Nicaragua

Italia

¿Tiquʼn in che tzalajxix xjal lu? Tuʼnju ateʼ toj jun nimaq qchmabʼile. Ik tzeʼn qe tmajen Dios te ojtxe, aʼyeju tzaj qʼamaʼn kye tuʼn tok kychmon kyibʼ oxe maj toj jun abʼqʼi, ax ikx qeye qaje tuʼn tok qchmon qibʼe junx kyoj nimaq chmabʼil (Deuteronomio 16:16). Oxe maj in nok qchmon qibʼe toj jun abʼqʼi: tnejel aju kabʼe nimaq chmabʼil te jun qʼij ex tkabʼ aju nimaq chmabʼil te oxe qʼij. ¿Alkye tten in che onin nimaq chmabʼil qiʼje?

In che onin tuʼn tchʼiy tbʼanel qxole kyukʼe qermane. Ik tzeʼn qe aj Israel in che tzalajtaq aj tjaw kynimsaʼn Jehová «kywitz qe xjal etzan tuʼn», ax ikx qeye in qo tzalaje tuʼnju junx in jaw qnimsaʼne Jehová kyoj nimaq chmabʼil lu (Salmo 26:12; 111:1). Aʼye nimaq chmabʼil lu in tzaj kyqʼoʼn ambʼil qeye tuʼn kyok qojtzqiʼne ex tuʼn tok qchmon qibʼe kyukʼe txqantl testigos de Jehová aʼyeju tzajniqe toj junjuntl Ja te Chmabʼil, axpe ikx kyukʼe qeju tzajniqe kyoj txqantl tnam. Toj tmij qʼij, moqa toj nikʼjan qʼij, in qo waʼne junx atz jatumel in nok nimaq chmabʼil, a jlu in nonin qiʼje tuʼn tok qamiwin qibʼe (Hechos 2:42). Atz in nok qqʼoʼn qwitze tiʼj kʼujlabʼil aju in nok mojbʼan kye kykyaqil «erman» twitz tkyaqil Txʼotxʼ (1 Pedro 2:17).

In qo tzaj kyonine tuʼn tel mastl qnikʼe tiʼj Tyol Dios. Nim onin kyiʼj aj Israel tuʼnju «el kynikʼ tiʼj ju otoq tzaj xnaqʼtzaʼn kye» toj Tyol Dios (Nehemías 8:8, 12). Ax ikx qeye nim toklen toj qwitze aju xnaqʼtzbʼil in netz qʼoʼn tiʼj Tyol Dios kyoj nimaq qchmabʼile. Aju in netz qʼamaʼn kyoj nimaq qchmabʼile atz in jatz toj Tyol Dios. Aj kyetz qʼoʼn qe chikʼbʼabʼil, qe kʼloj chikʼbʼabʼil ex qe yekʼbʼil in nel qnikʼe tiʼj alkye tajbʼil (tvoluntad) Dios qeye. In tzaj tqʼuqbʼaʼn qkʼuʼje aj tok qbʼiʼne alkye tten o tzikʼx nya bʼaʼn kyuʼn qermane tuʼnju in che ajbʼen te Dios toj nya bʼaʼn ambʼil jaʼlo (jaʼla). Kyoj nimaq chmabʼil te oxe qʼij, axix tok (bʼaʼn ax) in che ela junjun txʼolbʼabʼil tkuʼx toj Tyol Dios aj tetz yekʼun moqa aj tjaw uʼjin ex in tzaj t-xnaqʼtzaʼn nim (bʼampo) xnaqʼtzbʼil aʼyeju at kyajbʼen qeye. Kyojele nimaq chmabʼil in jaw aʼ kywiʼ, moqa in che bʼyan, qeju kyaj tuʼn tkubʼ kyyekʼun qa o txi kyqʼamaʼn te Dios tuʼn kyajbʼen te.

  • ¿Tiquʼn in qo tzalaje kyoj nimaq qchmabʼile?

  • ¿Alkye tten jaku tzʼonin tiʼja qa ma txiʼya kyoj nimaq chmabʼil?