Canadá

Kyojele ja

Jun xjal in kʼamon xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios

In xnaqʼtzan tjunalx

Aju yol precursor mas in yolen kyiʼj qeju in cheʼx pakbʼal atz jatumel naʼmx t-xi pakbʼet Tyol Dios ex in che kubʼ nej kywitz txqantl. Ok Jesús te jun precursor, tzaj samaʼn twitz Txʼotxʼ tuʼn tbʼant jun aqʼuntl tuʼn, aju in tqʼoʼn chwinqlal ex jaqet bʼe tuʼn tuʼn kyklet xjal (Mateo 20:28). Ax ikx toj ambʼil jaʼlo (jaʼla), in nel kykanoʼn qeju lepchiqeʼk tiʼj Jesús aj tajbʼen chʼixmi tkyaqil ambʼil at kye tuʼn t-xi kyqʼamaʼn kye xjal «tuʼn kyok» lepeʼ tiʼj Jesús (Mateo 28:19, 20). At junjun o kubʼ kyximen tuʼn kypakbʼan toj tkyaqil ambʼil.

In pakbʼan toj tkyaqil ambʼil. Kykyaqil testigos de Jehová in che pakbʼan tiʼj tbʼanel tqanil. Naqtzen tuʼnj, at junjun o kubʼ kyximen tuʼn kyok te precursor regular, aʼyeju precursor lu in che pakbʼan 70 or toj jun xjaw (qyaʼ). Tuʼn tbʼant jlu kyuʼn, nim qe oʼkx in che aqʼunan mij moqa nikʼjan qʼij. At junjuntl o che jaw jyoʼn tuʼn kyajbʼen te precursor especial ex in chex samaʼn jatumel mitiʼqexix pakbʼal, aʼye precursor lu in che pakbʼan 130 or moqa mas or toj jun xjaw. Mitiʼ (tiloʼ) in tzaj bʼaj kykʼuʼj qeju in che pakbʼan toj tkyaqil ambʼil tuʼnju naq chʼin at kye, in nok qʼuqeʼ kykʼuʼj tiʼj Jehová qa ok tzul tqʼoʼn tkyaqilju at tajbʼen kye (Mateo 6:31-33; 1 Timoteo 6:6-8). At junjuntl, aʼyeju mlay bʼant kypakbʼan toj tkyaqil ambʼil jaku che ok te precursor auxiliar aj tten ambʼil kyiʼj, aʼye precursor lu in che pakbʼan 30 moqa 50 or toj xjaw.

In pakbʼan toj tkyaqil ambʼil tuʼnju at tkʼuʼj tiʼj Dios ex kyiʼj xjal. Ik tzeʼn te Jesús, in nok qqʼoʼn qwitze qa at nim (bʼampo) xjal mitiʼ in che tzaj onen tuʼn tel kynikʼ tiʼj Tyol Dios toj ambʼil jaʼlo (Marcos 6:34). Naqtzun tuʼnj, o tzʼel qnikʼe tiʼj qa jaku qo onine kyiʼj, aj t-xi qqʼamaʼne kye qa tzul jun tbʼanel ambʼil. Aju tkʼujlabʼil precursor kyiʼj qeju in che anqʼin ttxlaj in nonin tiʼj tuʼn tel tpaʼn ambʼil ex tuʼn tajbʼen tipumal (tbʼalor) tuʼn tonen kyiʼj txqantl tuʼn tel kynikʼ tiʼj Tyol Dios (Mateo 22:39; 1 Tesalonicenses 2:8). Tuʼnju in bʼant tuʼn, in chʼiy qʼuqbʼil tkʼuʼj, in nok laqʼeʼ ttxlaj Dios ex in tzalajxix (Hechos 20:35).

  • ¿Tiʼ in bʼant tuʼn jun precursor?

  • ¿Tiʼ o tzʼonen kyiʼj junjun tuʼn kypakbʼan toj tkyaqil ambʼil?