Aʼye Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios toj 1870

Aju tnejel uʼj Aju Xqʼuqil etz toj 1879

Aju uʼj Aju Xqʼuqil toj ambʼil jaʼlo

Kyaj tqʼamaʼn Tyol Dios qa ajtaq tkyim Jesucristo, attaq junjun kyxol tnejel okslal (nimel) che okel tentaq xnaqʼtzal nya ax tok (nya bʼaʼn ax) ex ok kbʼeltaq kychʼixpuʼn axix xnaqʼtzbʼil tkuʼx toj Tyol Dios (Hechos 20:29, 30). Ikxix bʼaj tej tbʼet ambʼil. Aʼyeju nya ax tok xnaqʼtzal okx kyiʼn kyxnaqʼtzbʼil xjal toj t-xnaqʼtzbʼil Jesús, iktzen tten tzaj tzyet jun okslabʼil nya ax tok (2 Timoteo 4:3, 4). ¿Tiquʼn qʼuqli qkʼuʼje qa in nel qnikʼe tiʼjju in tzaj t-xnaqʼtzaʼnxix Tyol Dios?

Pon ambʼil tuʼn ttzaj tyekʼun Jehová axix tok. Otaq tzaj tqʼamaʼn Jehová qa toj bʼajsbʼil tqʼijlal «aju kynabʼl xjal kchʼiyil» (Daniel 12:4). Toj abʼqʼi 1870, jun kʼloj xjal in che jyontaq tiʼj axix tok el kynikʼ qa nim (bʼampo) kyxnaqʼtzbʼil okslabʼil (nimbʼil) mitiʼ tkuʼx toj Tyol Dios. Tuʼntzun jlu, tzaj tzyet tuʼn tkux kyjyoʼn aju axix tok xnaqʼtzbʼil toj Tyol Dios, ex e tzaj tonin Jehová tuʼn tel kynikʼ tiʼj Tuʼjil Tyol.

E okxix ten junjun tbʼanel xjal xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios. Aʼyeju tbʼanel Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios lu, aʼyeju tzaj tzyet xnaqʼtzbʼil kyuʼn, ajbʼen jun tten xnaqʼtzbʼil kyuʼn aju kukx in najbʼen quʼne jaʼlo. Toj ttxolil in che xnaqʼtzantaq tiʼj Tyol Dios, tnejel in che xnaqʼtzan tiʼj jun xnaqʼtzbʼil yajxitl in che xnaqʼtzan tiʼj juntl. Ajtaq tkanet jun taqikʼ Tyol Dios kyuʼn aju kwest tuʼn tel kynikʼ tiʼj, in kuxtaq kyjyoʼn txqantl taqikʼ Tyol Dios tuʼn tbʼant tchikʼbʼet kyuʼn. Ajtaq tel kynikʼ qa bʼaʼn taʼ jun xnaqʼtzbʼil kyukʼe txqantl taqikʼ Tyol Dios, in kubʼtaq kytzʼibʼen. Iktzen tten, tej tkyaj kyqʼoʼn ambʼil te Tyol Dios tuʼn ttzaj tyekʼun alkye axix tok, elxix kynikʼ tiʼj axix tok tiʼj tbʼi Dios, tiʼj tKawbʼil, tiʼj t-xim at kye xjal, tiʼj Txʼotxʼ, ex tiʼj jatumel ateʼqe kyimni ex qa ok che jawitz anqʼin juntl maj. Tuʼnju e jyon tiʼj axix tok e tzaqpaj kyiʼj nimku xnaqʼtzbʼil ex bʼinchbʼen nya ax tok (Juan 8:31, 32).

Toj abʼqʼi 1879 el kynikʼ Xnaqʼtzal tiʼj Tyol Dios qa otaq pon ambʼil tuʼn t-xi qʼamet axix tok kye xjal kyoj nimku tnam. Tuʼntzunju, tojx abʼqʼi lu etz jun uʼj kyuʼn, aju Aju Xqʼuqil. Qʼol tqanil tiʼj Tkawbʼil Jehová, aju kukx in netz quʼne jaʼlo (jaʼla). Toj ambʼil jaʼlo, in xi qqʼamaʼne aju axix tkuʼx toj Tyol Dios kyoj 240 nimaq tnam ex kyoj mas te 750 yol. ¡Tojxix ambʼil jaʼlo ma chʼiy axix ojtzqibʼil tiʼj Tyol Dios!

  • Tej otaq kyim Jesús, ¿tiʼ bʼaj tukʼe axix tok?

  • ¿Tzeʼn kanet juntl maj axix tok quʼne aju tkuʼx toj Tyol Dios?