Finlandia

In chikʼbʼan

Ma che pon qʼuqbʼal kykʼuʼj qe erman

In che pakbʼan

Toj ttnam Jehová, mitiʼ (tiloʼ) jun kʼloj nejenel chjoʼn twi kykʼuʼj. Naqtzun tuʼnj, ateʼqe ansyan, ik tzeʼn kyxol tnejel okslal (nimel), aʼyeju bʼaʼn che xnaqʼtzan ex in xi qʼoʼn kyoklen tuʼn ‹kypastorin kyiʼj qe okslal etzan tuʼn Qajaw› (Hechos 20:28). At kynabʼil ansyan lu tiʼj Tyol Dios ex aʼye in che kubʼ nej kywitz txqantl ex in che xqʼuqin kyiʼj, ax ikx in xi kybʼiʼn jlu: «Mya lajwers tuʼn kyxiʼye, kyuʼnx kyibʼe tuʼn kyxiʼye ik tzaʼn tajbʼil Dios, ex mya tuʼn kykʼmonteye jun kambʼabʼl mya tuj tumel, noq oʼkx tuʼn kyajbʼene tuʼn tkyaqil kykʼuʼje» (1 Pedro 5:1-3). ¿Tiʼ aqʼuntl in bʼant kyuʼn ansyan tuʼn kyonin qiʼje?

At kykʼuʼj qiʼje ex in che xqʼuqin qiʼje. In tzaj kyyekʼun ansyan qbʼeye tukʼe Tyol Dios ex in che onin qiʼje tuʼn kukx qxi laqʼeʼye ttxlaj Jehová. Tuʼnju ojtzqiʼn kyuʼn ansyan qa tuʼn Dios o tzaj qʼoʼn kyoklen lu, mitiʼ in kubʼ kyyajin ttnam Dios, quʼn aju in bʼant kyuʼn in che onin qiʼje tuʼn qtzalaje ex tuʼn qtene toj bʼaʼn (2 Corintios 1:24). Ik tzeʼn jun pastor in nok tilil tuʼn, tuʼn kyok t-xqʼuqin teyele te junjun t-rit, moqa t-ẍneʼl, ax ikx qe ansyan in nok tilil kyuʼn tuʼn tok kyojtzqiʼn teyele te junjun okslal (Proverbios 27:23).

In qo tzaj xnaqʼtzaʼne kyuʼn tuʼn tbʼant tajbʼil (tvoluntad) Dios quʼne. Tkyaqil seman in qo tzaj kyxnaqʼtzaʼne ansyan kyoj chmabʼil tuʼn tchʼiy qʼuqbʼil qkʼuʼje (Hechos 15:32). Ax ikx aʼyeju tbʼanel xjal lu in che kubʼ nej qwitze toj pakbʼabʼil, in che aqʼunan junx qukʼile ex in qo tzaj kyxnaqʼtzaʼne tuʼn qajbʼene te Dios.

In tzaj kyqʼuqbʼaʼn qkʼuʼje. Tuʼn tkubʼ kyyekʼun ansyan qa kyaj tuʼn tchʼiy tbʼanel qxole tukʼe Jehová, at maj in che pon qʼolbʼel qeye qjaye moqa toj Ja te Chmabʼil tuʼn qtzaj kyonine ex tuʼn ttzaj kyqʼuqbʼaʼn qkʼuʼje tukʼe Tyol Dios (Santiago 5:14, 15).

Nya oʼkx in che aqʼunan ansyan toj ttnam Jehová, ax ikx chʼixmi kykyaqil in che aqʼunan kyukʼe xjal ex il tiʼj tuʼn tel kypaʼn ambʼil tuʼn kyok kyxqʼuqin toj kyja. Tuʼnju nim (bʼampo) aqʼuntl in bʼant kyuʼn ansyan lu tbʼanel tuʼn kykubʼ qnimen (1 Tesalonicenses 5:12, 13).

  • ¿Tiʼ in bʼant kyuʼn ansyan toj ttnam Jehová?

  • ¿Alkye tten in kubʼ kyyekʼun ansyan qa at kykʼuʼj qiʼje?