Dinamarca

Taiwán

Venezuela

India

¿Jteʼ testigos de Jehová ojtzqiʼn tuʼna? Atlo junjun qeye in qo najane ttxlaj tjaya, in qo aqʼanane junx tukʼila, moqa in qo xnaqʼtzane junx tukʼila toj tja xnaqʼtzbʼil. Moqa ole qo yoline tukʼila tiʼj Tyol Dios. ¿Alkyexix qoʼye ex tiquʼn in xi qqʼamaʼne Tyol Dios kye txqantl xjal?

Ik qoʼye ik tzeʼn qe txqantl xjal. Tzajni qoʼye kyoj nimku tnam, ex nya junx qoklene kyxol xjal. At junjun qeye tokxtaq toj junxitl okslabʼil ex junjuntl mitiʼtaqle in nok qʼuqeʼ tkʼuʼj qa at jun Dios. Naqtzun tuʼnj, naʼmxtaq qoke te testigos de Jehová, teyele te junjun qeye el tpaʼn ambʼil tuʼn t-xnaqʼtzanxix kyiʼj xnaqʼtzbʼil ateʼkux toj Tyol Dios (Hechos 17:11). Bʼaʼn ela toj qwitze aju o xnaqʼtzane tiʼj, ex teyele te junjun qeye jaw tjyoʼn tuʼn tajbʼen te Jehová.

In qo anqʼine toj tbʼanel tuʼnju xnaqʼtzbʼil tiʼj Tyol Dios. Ik tzeʼn qe txqantl xjal in tzaj nya bʼaʼn qiʼje ex in qo el txalpaje. Naqtzen tuʼnj, aj tok tilel quʼne tuʼn kyxi qbʼiʼne tkawbʼil Dios tkyaqil qʼij, o tzʼok qqʼon qwitze tiʼj qa mas in qo anqʼine toj tbʼanel (Salmo 128:1, 2). Tuʼntzun jlu, in xi qqʼamaʼne kye xjal aju tbʼanel o tzʼel qnikʼe tiʼj toj Tyol Dios.

In chex qbʼiʼne tkawbʼil Dios. Aʼye kawbʼil lu, aʼyeju in che tzaj t-xnaqʼtzaʼn Tyol Dios, in qo tzaj kyonine tuʼn qtene toj tbʼanel ex tuʼn tkubʼ qyekʼune qa at kyoklen txqantl xjal qeye, ax ikx in qo tzaj kyonene tuʼn kyten tbʼanel qmode ik tzeʼn tuʼn tkubʼ qbʼinchene bʼaʼn toj tkyaqil ambʼil ex tuʼn qoke te tbʼanel xjal kyukʼe txqantl. Tkyaqil jlu in nonin qiʼje tuʼn miʼ ttzajxix qyabʼe ex tuʼn tbʼant junjun tbʼanel aqʼuntl quʼne, tuʼn tten mujbʼabʼil toj qjaye ex tuʼn tkubʼ qbʼinchene aju bʼaʼn. Tuʼnju qʼuqli qkʼuʼje qa «mintiʼ in tkeʼyin Dios aju kyxilen xjal», qerman qibʼe twitz tkyaqil Txʼotxʼ, mitiʼ paʼbʼil qxole kyuʼn ajkawil nix tuʼnju junxitl qyajile. Ik qoʼye ik tzeʼn qe txqantl xjal, naqtzen tuʼnj, atoʼkxe toj jun tbʼanelxix tnam (Hechos 4:13; 10:34, 35).

  • ¿Tiquʼn ik qe testigos de Jehová ik tzeʼn qe txqantl xjal?

  • ¿Alkye tten in che onin kawbʼil ateʼkux toj Tyol Dios qiʼje?