Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

Tqanil kye qeju che pol toj nimaq chmabʼil

Tqanil kye qeju che pol toj nimaq chmabʼil

KʼUBʼIL QE TIʼCHAQ IN CHE KYAJ TZʼAQ. Kykyaqil tiʼ in che kyaj tzʼaq il tiʼj tuʼn kyxi qiʼn toj Kʼubʼil qe tiʼchaq in che kyaj tzʼaq. Qa at jun tiʼ ma kyaj tzʼaq tuʼna, jaku txiʼya jyolte toj lugar lu. Ax ikx, bʼaʼn tuʼn kyxi qʼiʼn qe kʼwaʼl in che kyaj naj kyxol txqantl. Noqtzun tuʼnj, tuʼn miʼn ttzajxix choʼn qwiʼ, che xqʼuqine kyiʼj kykʼwaʼle tuʼn miʼn kyel laqʼeʼ najchaq kyiʼje.

KYE QEJU KJAWIL Aʼ KYWIʼ. Kʼelel paʼn qe qʼuqbʼil ateʼ twitz plataforma kye qeju kjawil aʼ kywiʼ, oʼkx jaku che ajbʼen qa ma tzaj qʼoʼn junxitl tqanil. Il tiʼj tuʼn kykubʼ qeʼ qeju kjawil aʼ kywiʼ toj kyqʼuqbʼil naʼmxtoq ttzyet chikʼbʼabʼil kʼeletz qʼoʼn kye toj sábado te prim. Kykyaqil qeju kjawil aʼ kywiʼ, il tiʼj tuʼn ttzaj kyiʼn kytoay ex kyxbʼalun bʼaʼn keʼyin tuʼn kykuʼx toj aʼ.

ONBʼIL KYIʼJ YABʼ. Bʼaʼn tuʼn ttzaj tnaʼna qa OʼKX jaku txiʼya toj lugar lu qa AT-XIX TAJBʼEN teya.

OYAJ. Ma txi tiʼn nim pwaq tuʼn ttzaj qʼoʼn tbʼanel qqʼuqbʼil, tuʼn tten tbʼanel tqʼajqʼajel ex tuʼn kyetz yekʼin video, ex kyiʼj junjuntl tiʼ in che ajbʼen tuʼntzun qtzalaj tiʼj nimaq chmabʼil ex tuʼn qpon laqʼeʼ mas ttxlaj Jehová. Aju oyaj in tzaj kyqʼoʼne in nonin tuʼn tchjet tkyaqil jlu ex tuʼn tajbʼen tiʼj aqʼuntl in bʼant twitz tkyaqil Txʼotxʼ. Ma che kubʼ qʼoʼn tkubʼil oyaj toj tkyaqil lugar te chmabʼil. In xi qʼet nim chjonte tiʼj tkyaqil onbʼil in tzaj kyqʼoʼne. In xi tqʼoʼn Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl nim chjonte kyeye tuʼn onbʼil in tzaj kyqʼoʼne tiʼj aqʼuntl at toklen tiʼj Tkawbʼil Dios.

QA TAJA TUʼN TONINA. Qa ma kubʼ t-ximana tuʼn tonina kyiʼj aqʼuntl tiʼj nimaq chmabʼil, jaku txiʼya jatumel taʼ Kʼloj Qʼol Tqanil ex Kʼloj Onil noq Kukx in che Aqʼunan.

QE NUKʼUL. Ateʼqe erman nukʼul tuʼn kyonin tiʼja. Jaku tzʼonina kyiʼj aj t-xi tbʼiʼna aju ktzajel kyqʼamaʼn teya tiʼj tembʼil kye kar, aj tbʼeta kyxol qʼuqbʼil, aj tel tpaʼna qe qʼuqbʼil ex tiʼj junjuntl tqanil.

QE QʼUQBʼIL. In xi qqanine xtalbʼil teya tuʼn t-ximana kyiʼj txqantl aj tel tpaʼna qe qʼuqbʼil. Bʼaʼn tuʼn tel tpaʼna oʼkx kye qeju toj tjaya, kye qeju che pol junx tukʼila toj kar, kye qeju in che najan junx tukʼila ex qa kye qeju in che xnaqʼtzan tiʼj Tyol Dios tukʼila. Miʼn kyaj tqʼoʼna jun tiʼ kyoj qʼuqbʼil miʼn che ajbʼen tuʼna.

 CHMABʼIL NIM TOKLEN

XNAQʼTZBʼIL KYE PAKBʼAL TIʼJ TKAWBʼIL DIOS. In xi qʼet txokbʼil kyiʼj precursor o che japun twi 23 a 65 abʼqʼi, aqeju kyaj tuʼn kyajbʼen mas te Jehová. Kʼokel chmabʼil lu toj domingo te qale. Kʼeletz qʼamaʼn kyoj tqanil alkye or ex jatumel kʼokel chmabʼil lu.

Bʼinchaʼn maj tuʼn Kʼloj Xjal Qʼil Twitz Aqʼuntl kye testigos de Jehová