Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Tuʼn qikʼx atz jatumel ta tajlal xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

Programa tiʼj nimaq chmabʼil te jun qʼij te 2018-2019 (tukʼil jun erman te Betel)

Keʼyinka aju programa te nimaq chmabʼil lu, jatumel kʼeletz qʼoʼn junjun chikʼbʼabʼil tuʼn jun erman te Betel.

¡Kyuwx tkʼuʼja!

Tzul chikʼbʼaʼn toj nimaq chmabʼil tzeʼn jaku ten qipumal tuʼntzun tten qokslabʼil kyuwxix.

Tzʼibʼinkuya tzaqʼwebʼil kyiʼj xjel lu

Che tzaqʼwetil xjel lu aj kyetz qʼoʼn chikʼbʼabʼil toj nimaq chmabʼil.